TETTEN ÉRT SZAVAK

balazsge on január 20th, 2024

„Elítélték a kocsijára ütő biciklis futárt Körúton fellökő sofőrt…” A mondat nyelvtanilag helyes, viszont sorozatos alárendelésekkel annyira túlzsúfolt, hogy gyakorlatilag felfoghatatlan. Ha elemezzük a sofőr tárgy alá rendelt szószerkezetláncot vagy szószerkezetlépcsőt (a kocsijára ütő biciklis futárt Körúton fellökő), akkor összesen hét szintet különböztethetünk meg. Egy ilyen mondatszerkezetet memóriánk kizárólag hallás útján nem képes megérteni, megjegyezni. […]

Olvassa tovább: Bonyolult szószerkezetlépcsők (172.)

balazsge on január 20th, 2024

Világunkban, tudományos, folklór- és művészeti alkotásainkban feltűnő a hármasságok (trichotómiák, triálisok, triádok, triászok, triumvirek, trojkák) nagy száma. A folyamat neve: triangulizáció, azaz hármasítás. Többen fejtegetik, hogy ezek mélyén valamilyen biológiailag meghatározott viselkedési, gondolkodási forma rejlik, hogy valamiképpen a gondolkodásunk be van állítva ezekre a hármasságokra. A kérdés neurológiai, filozófiai, vallási, társadalmi és pszichológiai alapjait most […]

Olvassa tovább: Hármasságok (171.)

balazsge on január 20th, 2024

A Nyelvszokások (2020), A művészet és a nyelv születése (2021) összefoglaló munkáim sorát a Folklór és nyelv című folklórlingvisztikai tanulmánykötetem követi. A folklórlingvisztika, azaz a folklór nyelvi szempontú vizsgálata kevesek által művelt terület: szükséges hozzá mind folklorisztikai, mind nyelvészeti megközelítés. A három – visszafelé: piros-fehér-zöld –  könyv (926 oldal) a kényszerű bezártság időszakában született, ezért […]

Olvassa tovább: Folklór és nyelv: folklórlingvisztika (170.)

Nádasdy Ádám figyelt föl arra, hogy a be- igekötő új funkciói között felbukkan vagy megerősödik a szubmerzív, azaz a cselekvésben való elmélyülést, illetve egy eltérő tudatállapotba való kerülést (abban való elmerülést) jelentő funkció. Mintha csak valamiféle nagy társadalmi szükséglet lenne a tudatállapot-váltás, szélsőségesebb esetben a transzba esés. Alappéldája a berévül: teljes révületbe esik. Korábban elegendő […]

Olvassa tovább: A be- igekötő mint a módosult tudatállapot jelölője (169.)

balazsge on január 20th, 2024

A nyelvi viccek sajátos változata az összerántott szóösszetételekkel keletkeztetett szavak. A sorozat úgy kezdődik: Hogy hívják…? A beszédes fiú – tereferenc. Nevető öltözék – ruhaha. Félénk szülő – anyuszi. Falánk irón – ceruzabál. Tavaszi sorrend – áprilista. Párszor hanyag – néhányaveti. Nesze, itt a kár – vesztessék. Feltételes állat – hamarha. Pörgő madár – forgólya. Hideg filmszínház – mozimankó. Gúnyolódás pénzről – forintrika. Hosszúnyakú József […]

Olvassa tovább: Utószilveszter (168.)

balazsge on január 20th, 2024

Két nyelvtankönyv van előttem. Két korszak lenyomata. Az első zöldes borítójú, vékony, tenyérben elférő, amelyikből én is tanultam: Magyar nyelvtan 7., Hernádi Sándor és Szemere Gyula (Kossuth-díjas) munkája 1969-ből. A másik napjainkban, 2020-ban megjelent, nagy alakú, címlapján játékos karikatúrával: Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvírótól. Érdekes, hogy alaptantervek, kerettantervek ide-oda, a két könyv […]

Olvassa tovább: Régi és mai nyelvtan (167.)

balazsge on október 16th, 2022

Nem elég, hogy szórványban, diaszpórában és a mai magyar beszédben elvesznek egyes szavak, ahogy a költők mondják, feslenek, elbitangolnak, ezzel veszélyeztetve az anyanyelvet, hanem most már a nyelvtudomány is teljes fegyverzettel nekiment az anyanyelvnek. A nyelvművelést már korábban áltudománynak, sarlatánságnak nevezték, most viszont kiderült, hogy a trendi nemzetközi kutatások szerint magyar nyelv és anyanyelv voltaképpen […]

Olvassa tovább: Parazita eszmék, fertőző rendszerek (165.)

balazsge on október 16th, 2022

Ha megszavaztatják, hogy melyik a „legjobb” magyar regény, akkor az az Egri csillagok. Mi lehet ennek az oka? Ez lehet a válasz: a regény konkrét történeti eseményt idéz föl, története, mesemondása korokon, ideológiákon felül áll. Egyetemesen magyar. Kosztolányi mélyen érezte: „Kevés írást ismerek, amelyik ennyire magyar, a kacskaringós, keleti gondolkodást ily döbbenetesen – és tüntetés […]

Olvassa tovább: Az örök Egri csillagok (164.)

balazsge on október 16th, 2022

Érdekes, hogy a kínálás népszokását még alig vizsgálták. Pedig minden jól indult. Hagyományos, szép székely kínálásokat közöl az idén 150 éves Magyar Nyelvőr című folyóirat első évfolyamában, 1872-ben: Inkább a has hasadjon, mint étel maradjon. De ezt bíz elkőtssük! Valahogy megbirkózunk vele. Azért készítették, hogy elkeljen. Ha csak így tudsz enni, ne mondd el senkinek. […]

Olvassa tovább: Kínálás (163.)

balazsge on október 16th, 2022

A strand egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. (Paskál) Az utazó közönség számára megnyitott területeken tilos a dohányzás! (MÁV) Tilos a dohányzás beleértve az elektronikus cigarettát és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök használatát is. (MÁV) A sebesvonat csak gyorsvonati pótjeggyel vehető igénybe. (MÁV) Itt hozzászólhat!

Olvassa tovább: Mindennapi paradoxonok (162.)