Hogyan lett a szent jobb-ból Szent Jobb és a NOSZF-ból noszf, illetve történelem?

Szent István-kézereklyéjének helyesírása a szocializmus időszakában kis kezdőbetűs volt: szent jobb (ereklye). Lásd például: Helyesírási kéziszótár, szerkesztők: Deme László és Fábián Pál. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. 570. oldal.)

Ugyanekkor levél érkezett a rádiós nyelvművelőkhöz és az MTA magyar nyelvi bizottságához, hogy helyesnek tartják-e a kis kezdőbetűs írásmódot? A magyar nyelvi bizottságban hevesen érveltem amellett, hogy az ereklye szent tárgy, s a szentek nevének helyesírása szerint kellene írni. A bizottság – Fábián Pál elnökkel az élen – ezt egyhangúlag elfogadta. Attól kezdve a Szent Jobb (nemzeti ereklye) helyesírása nagy kezdőbetűs. Első szótárbeli előfordulása: Magyar helyesírási szótár. Szerk.: Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka. (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. 483. oldal.) Ugyanekkor került be a szabály példái közé a Szent Korona, illetve a Szent Korona-tan is (ugyanott: 483).

A döntés bátor és helyes volt. A szocializmus időszakában ugyanis bizonyos jelenségeket „kultuszromboló” céllal kis kezdőbetűvel írtak (mint a Pál utcai fiúk nemecsek ernő nevét), másokat viszont „hajbókoló” nagy kezdőbetűvel: Nagy Októberi Szocialista Forradalom (A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 199. oldal), de például ugyanott francia forradalom (140).

Azonban a helyesírás-szabályozásban már a rendszerváltás előtt megindult a rendszerváltás, mert már az 1988-as szótárban egyformán kis kezdőbetűvel szerepelnek ezek az események: francia forradalom (1988: 214.), nagy októberi szocialista forradalom (1988: 440), illetve: nagy októberi szocialista forradalom (tört.) megjelöléssel (Magyar helyesírási szótár. Szerk.: Tóth Etelka. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017. 385. oldal).

A képen Magyarország egyik legjelentősebb egyházi épülete, a Szent István-kultusz fő színhelye (itt őrzik a Szent Jobbot).

> Előző nyelvi aprók Balázs Géza honlapján: Anya hív! (16), Boldogul kimúlt – szív alakú sírköveken (15.), Piros a vér a pesti utcán (14.), Nem a dallam, hanem a nyelvtan (13.), Áll, mint Katiban a gyerek (12.), Marketinges nyelvi tréfák (11), Egy nap nyelvi hordaléka (10), Letegezés (9), Állatok éjszakája. A frazéma visszacsap (8), Adamtól Zegig (7)…

Itt hozzászólhat!