Az angyalok korát / angyal jelenti be / de benned ér az odaát / ide. (Angyalok kora)

Minden nyelv mögött / szótalan angyal világít. (Vagabund)

Milliárd évig vándorolt / az az erő hogy nyelveden / mondat legyen / (és a mondatból szerelem). (Hangodon szól)

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom” így Pál apostol leveleiben (1Korinthus 13:1). Halmai Tamás pedig megalkotta az angyalok költészetét, magyarul:

Hol ember-, hol angyalkamód / megalkotod az Alkotód. (Alkotó)

Isten nem vágyik nálad többre / ez a szeretet törvénykönyve. (Tengerért kútra)

a lélegzet a szó az akarat / egy ponton túl egy ponton elakad / de azt a pillanatot körülírja / szárnya radírja. (Körülírás)

Kit üzen a depresszió? / Az ember: angyalembrió. (Embrió)

Míg fél mállástól, elmúlástól, / az ember csupán angyalszimulátor. (Szimulátor)

Mikor az angyal először beszél, / szava a szélcsend, sóhaja a szél. / A gyermek fülébe súg valamit. / Üzenete versben visszhangozik. (Az üzenet)

Szívünkben szabadság guvad; / lennénk bár angyalabb szabásúak! (Modell)

Aki megtért: megért. (Anatómia)

Mintha mától csak Istent mondana / a jelenlétek jelentéstana. (Jelenlétek)

Itt van a nyelvemen / a nyelv, angyalhoz férni; / s nem jut eszembe, nem – / de a csöndet ugyanúgy érti. (Ugyanúgy)

Angyal vett szállást bennem; / azóta ketten / élünk az Isten peremén: / az angyal, te meg én. (Szeretetvendégség)

Megjegyzések:

Évek óta karácsonykor a Kossuth rádióban a Tetten ért szavakban Halmai Tamás megható verseiből, gondolataiból készítettem összeállítást. Most itt folytatom; s képzeletben hallom retorikaversenyt nyert tanítványaim hangján…

Cento: montázstechnika; a szerző (kompilátor) egy másik alkotó műveit új, értelmes szövegösszefüggésbe helyezve kivonatolja (kompilálja), vágja össze.

Forrás: Tám László—Halmai Tamás: Mindennapi angyalaink. Fotók és versek. Pécs, 2019.

Előző nyelvi aprók (balazsgeza.hu): 

Bunkó érv, náci kártya (20.)

Győri gyilkos apa – édesapa (19.)

Néz, nézge, nézgelődik (18.)

Rendszerváltás a helyesírásban (17.)

Anya hív! (16.)

Boldogul kimúlt – szív alakú sírköveken (15.)

Piros a vér a pesti utcán (14.)

Nem a dallam, hanem a nyelvtan (13.)

Áll, mint Katiban a gyerek (12.)

Marketinges nyelvi tréfák (11.)

Egy nap nyelvi hordaléka (10.)

Letegezés (9.)

Állatok éjszakája. A frazéma visszacsap (8.)

Adamtól Zegig (7.)…

Itt hozzászólhat!