Thass-Thienemann Tivadar (TTT) Gombocz Zoltán, Korniss Gyula, Hóman Bálint, Teleki Pál, Klebelsberg Kunó barátja, aki a II. világháború után Amerikába emigrált, és most végre magyarul is olvasható. Vallotta: A magyarság pszichológiai adottság. Anyanyelvvel összefüggő kulturális valami. Nem biológiai. (23), TTT: ha Budapestnek katolikus, Debrecennek református teológiai fakultása van, akkor legyen a pécsi egyetemnek: lutheránus. (Nem sikerült.) Freudi, pszichoanalitikus alapon álló, antropológiai, de akár prekognotívnak is nevezhető nyelvészetének néhány gondolata:

Az ember alapvetően kétnyelvű: az egyik a tudatos Én kimunkált nyelve, a másik egy elfelejtett, elfojtott nyelv, amely az Ősizéből csordul ki. (45)

Elvesztettük a parabolikus és szimbolikus kifejezés iránti eredeti vonzalmunkat (73), A nyelv elsődlegesen figuratív, szimbolikus, deskriptív és konkrét volt, mint a képírás, csak később fejlődött fogalmi kommunikációvá. (170)

A nemi vágyat TŰZ képében szoktuk érzékelni (82), A nyelv érzelmi hatását a galvanikus bőrreakciók különbségein lehet mérni. (89)

A nyelvészeti archeológia egy korábban létező valósággal foglalkozik, amelynek törmeléke nyomokban megtalálható a nyelvben (84), A nyelvészek nem utalnak a jéghegy-metaforára, helyette a szavak tövének és gyökerének képét használják (93), (2017-ben bevezettem előadásaimba a jéghegy-metaforát.)

Kultúránkban sohasem hallott mitológiai témák előbukkanhatnak álmunkban (109), Az álmok olvasása, az álmok nyelvének megfejtése: van bennük valami közös (154, vö. BG: Az álmok nyelve), Az álom az ember egész lélét –  múltat, jelent és jövendőt – egyetlen képben vagy eseményben foglalja össze, amely az egész élet élményét képviseli (164)

Az életösztön nemiségként és szeretetként/szerelemként jelentkezik; a halálösztön agresszióként és rombolásként (118)

A nyelvtani fogalmakat a rómaiak sztoikus filozófiájából örököltük. (122)

A kis kiejtési hibák, nyelvbotlások, nevek elfelejtése, fonológiai minták összekeverése, egy szó helyettesítése másikkal, sőt éppen ellentétes jelentésűvel – szimptómák (Freud, 123)

A nyelv mint egész nagyon hasonlít a ritualizált valláshoz. Minták és formák rendszere, amelyek mindegyike érzelemmel teli. (148)

Amikor a gyermek gügyögni kezdi végeérhetetlenül ismétlődő szótagjait, élvezi saját hangját (echolália) (160)

Nyelveink nem fejlesztettek olyan ízlelés- és szaglásterminológiát, amely versenyezhetne a vizuális vagy auditív érzékelés terminológiájával. (290)

Egy tiszta fehér felület arra csábít némely embert, hogy betűket vagy varázsjeleket karcoljon rá (graffiti, 322)

(TTT: A nyelv interpretációja, 1. A nyelv szimbolikus jelentése, ford.: Simoncsics Péter, Tinta, Bp. 2016. 358 old.)

Itt hozzászólhat!