A magyar széppróza napja Balatonfüreden. Korábban előadtam már a Kisfaludy Galériában, most a tőle néhány lépésnyire lévő pompásan felújított Vaszary Galériában találkozom a fürediekkel: a téma a népi orvoslás. A (népi) orvosi nyelvemlékeinket mutatom be, szóba kerül az antropológiai nyelvészet, a szómágia, a ráolvasás, rontás, és persze a Merseburgi Zaubersprüche, a Bagonyai és a Szelestei ráolvasások. Előadást tart még Nagy Gabriella Ágnes néprajzkutató a mesékben fellelhető varázslási-gyógyítási tapasztalatról; izgalmas fölvetése, hogy a népi gyógymódok a népi életmódra vannak kitalálva, a modern gyógymódok pedig a városiasodó világra. Horti Zoltán Tünér Ilona-népmesét mond, sajátos variációban. Hoppál Mihály sajnos nem tudott eljönni.

Erről a Füred Tv: https://furedtv.hu/video/rolvassok-rontsok-a-magyar-szpprza-napjn

Itt hozzászólhat!