A nagyszalontai Dánielisz Endre 2008-ban megjelent, emlékiratnak, önéletrajznak is beillő vallomása: Bizakodva egy életen át. Az emlékirat-kötetet az alábbi gépelt sorokkal küldte el nekem 2008. október 30-án: „Ez a 26. művem, amit búcsúzónak szántam, hiszen a 80-at is betöltöttem. Ezért került a hátsó fedőlapra Arany Epilogusának néhány szakasza. Igaz, elhatározásom nem vált valóra, mert a helybeli polgármester rávett: írjam meg Nagyszalonta huszadik századi történetét. Nos, ez lett a ráadás. (…) Előadásaid hűségesen hallgatom. Nem tennéd-e szóvá, hogy szebb és kifejezőbb ez az igepárosítás: hull a hó, az eső esik. Amellett, hogy nagyszerű alliterációk, kifejezik a csapadék mozgásának időbeli eltérését.” Ez utóbbi nyelvművelő megjegyzése azért fontos, mert az epilógusnak, utolsónak szánt kötetre tíz évvel később egy nyelvművelő kötet következett: Nyelvőrség Biharországban címmel. Ezt pedig ezekkel, a 2018. április 18-án Nagyszalontán kelt sorokkal ajánlotta figyelmembe: „2000-ben egy Marosvásárhelyt tartott nyelvész találkozón (a 9. anyanyelvi konferencián) egy asztalnál vacsoráztunk, majd közös fényképet is készítettek rólunk. A közelmúltban (2017-ben) Nagyszalontán Aranyról tartottál előadást (a nagyszalontaiak figyelmébe ajánlottam Beke József háromkötetes Arany-szótárát). Ezt követően jómagam mutattam be az Aranyhoz fűződő szent helyeket. (…) 2015-ben Szűcs László irodalmi mindenesnek bejelentettem, szívesen magamra vállalom egy nyelvőrségi rovat folyamatos életben tartását az általa főszerkesztett Biharország című havonta megjelenő folyóiratban. Arany 200. születési évfordulóját ünneplendő úgy határozott, hogy nyelvészeti tanácsaimat önálló kötetben adja ki. Megköszöntem már azért is, mert ezzel a 44. kiadvánnyal 93 évesen zárom könyvbeli megszólalásaimat.” Így ugrott a könyvek száma egyetlen évtized alatt 26-ról 44-re. Dánielisz Endre 2020. április 6-án lesz 95 éves. Munkásságáról, könyveiről a Várad folyóirat számára készítettem áttekintést. (Dánielisz Endre: Bizakodva egy életen át. Prolog Kiadó, Nagyvárad, 2008. 260 oldal; Dánielisz Endre: Nyelvőrség Biharországban. Holnap Kulturális Egyesület, Várad folyóirat, Nagyvárad, 2018. 90 oldal.)

Itt hozzászólhat!