(Az állítás és tagadás) “Viszont azoknak az egyedi dolgoknak az esetében, melyek a jövőben lesznek, nem ugyanúgy van. … Mert minden szükségszerűen van vagy nincs, és lesz vagy nem lesz. Nem lehet azonban felosztani és azt mondani, hogy az egyik szükségszerű. … Tehát világos, hogy nem minden állítás és tagadás esetében szükségszerűen igaz az ellentmondás egyik tagja, és téves a másik.” (Arisztotelész: Hermeneutika, 9. fejezet a kizárt harmadikról.)

“Arisztotelész az első filozófiáról szóló elmélkedésében világossá tette, hogy a három alapelv, az azonosság, az ellentmondás, a kizárt harmadik elvének evidenciája nélkül következetes, logikus, egyértelmű gondolkodásra képtelenek vagyunk.” (Heller Ágnes: Az álom filozófiája, 2011. 13.)

“a bizonyosságra vágyás, és a haladás örökké sürgető kényszere tette egyszer csak uralkodóvá a nyugati világban a kétértékű logikai gondolkodást. Azt a szemléletet, amely szerint egy döntés csak helyes vagy helytelen lehet, csak igaz vagy nem igaz, csak jó vagy rossz. Uralkodóvá tette azt a szemléletet, amelyik kizárja minden harmadik állítás érvényességét, tagadja minden más döntés lehetőségét. … Már Arisztotelész megfogalmazta a gúzsba kötött gondolkodásnak ezt a szabályát, ez volt nála a kizárt harmadik törvénye, mely törvény azóta is érvényben van gondolkodásunkban. Ennek értelmében, minden olyan esetben, amikor két út áll előttünk, csak az egyiket ítélhetjük jónak, járhatónak, a másikat mint tévutat, vagy járhatatlant el kell vetnünk… A kizárt harmadik szabályát alkalmazva, itt a nyugati féltekén, jó kétezer éve, minden döntésünkkor elvetünk egy (vagy több) másik esélyt – örökre. Soha nem tudjuk már meg, a szellem világának mely tájait tártuk volna még fel, ha nincs ez a nagy sietség, ha nem a célszerűség, hanem a megismerés szerényebb vágya vezet minket. Egészen bizonyos, hogy szellemi, érzelmi létezésünk határai szélesebbek lennének, s ez fizikai létünk minőségét is meghatározná. Magyarul: más lenne ma az egész emberi világ.”  (Sári László: A Himalája arca – Ázsiáról és a végtelenségről, 2007. 205.)

 

 

Itt hozzászólhat!