Esszéinek témája az emberi és nemzeti sorsunk körül “folyondározik”.

 • Kós Károlytól vagy A rög alatt elfeledett drámai szociográfiáját író Balázs Ferenc tiszteletestől Somogyi Győzőig, Fülep Lajostól akár Lezsák Sándorig sorolhatnánk találomra…, akik nemcsak afféle gyarmati telepként… tekintettek kiszemelt tuszkulánumukra… (56)
 • kultúránk… két jellegadó vonása: kereszténység és népi-nemzeti hovatartozás (119)
 • a históra végzetes spirálisában (Németh László)
 • A végső szabadság felé közeledve egyre oldódnak igazodási kényszereink… A lét határán azonban, amely felé nemcsak én közeledem, hanem, meglehet, az egész földi élet, értelmét veszti minden evilági igazodás (74)
 • Időnk kitelik, sorsunk pedig be (106) – sohasem töltöttem ki a rendelkezésemre álló teret
 • a nép leváltja önmagát (gondoljunk a burgenlandi, azaz őrvidéki magyarságra) (5)
 • a kultúra pornografizálódása: az élet célja az élvezés – a nevelés sérti a gyermek szuverenitását, ezért megszűnik – az évi kétszázezer abortusz korszaka… Azóta rosszkedvű ez az ország… gyilkosnak tekintheti önmagát – a polgári társadalom, mkivált mai, végsőnek látszó korszakában, nemigen képes kultúrateremtésre
 • A kis falvak igen gyér számú… fiatalsága vidékünkön már semmiféle saját kulturális mintát nem közvetít, kizárólag a média sivár mintái szerint sodródik (58)
 • az utóbbi húsz év magyarországi változásainak legnagyobb vesztese az a népi-nemzeti gondolatvilág, amely a XX. század egész folyamán forrt, formálódott, készülődött… Ma már világosan látjuk: megméretett – és könnyűnek találtatott (61-62)
 • az egyenlőség-elvű választójogi rendszer műveltségi-tanultsági alapú korrekciója… nagyaranyú fejlődést indíthatna el… példaként szolgálhatna a differenciálatlan választójog járma alatt nyögő, vulgáris kultúrszintre süllyedt hanyatló Európanak (69)
 • A nagyrészt öneállásra épülő hagyományos falusi világ mintául szolgálhat a túlélésre a megmaradóknak. Ha lesznek… (78)
 • a világ jelenlegi önpusztító berendezkedése sem fenn nem tartható, sem pedig tovább nem fejleszthető (98)
 • szubjektivizmus, infantilizmus, anarchizmus, libertariánus féktelenség, amorf középppont-nélküliség, posztmodern értékrelativizmus – pardox módon párosulva nagyképűséggel és felsőbbrendűség-tudattal… a kiteljesült dekadencia (126)
 • Az izgatott kalandozás, melyet oly nagy vívmánynak állítanak be egyesek, talán éppen hogy érzéketlenné tesz a részletek és a mélységek izgalma iránt, s így nem műveltebb, hanem éppen hogy felszínesebb és érzékletlenebb lesz a mai ember (143)
 • Az elcsatolt területek soha nem fognak teljesen elszakadni… Ezért miközben segíteni kell a magyar népi és kulturális jelenlét megőrzését a mai határokon túl…  legfontosabb a maradék Magyarország pusztulás felé tartó sorsának megváltoztatása (151) (Alsószilvágyi égbolt. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2013)
Itt hozzászólhat!