Egri szemiotika – 9. alkalommal: szeptember 30. és október 2. között az egri vár Dobó-bástyájában lévő konferenciateremben. Emlékezet – ünnep – fesztivál. 25 előadás, közte egy osztrák szemiotikusé, két kolozsvári, egy besztercebányai, egy losonci és egy rimaszombati előadóval. Minden alkalommal megfogalmazódik a kérdés: mi is voltaképpen ma a szemiotika (jeltudomány)? Az egyszerű válasz: a világ megértésének egy módja. A szemiotika összefogja a természetet és a társadalmat, ezeken a konferenciákon láthatóan a különféle tudományágak képviselői szívesen hallgatják egymást a sokféle emlékezetről (pl. ír és sváb emlékezet), az ünnepek megváltozásáról a kis falvaktól a nagy ünnepekig (Szent Iván-éj, karácsony), a tiltott s ezért titkos ünnepekről (’48-as megemlékezések itt és ott), az ünnepek különféle jelentéséről és megéléséről (’56), apáink emlékezetéről (a magyar irodalom utolsó évtizede az „aparegényeké”), a reklámok, filmek, pankrációk ünnepi szemiotikájáról, az álomlogikáról – vagy olyan kedves jelenségről, mint a jegyajándékozás. 2012. szeptember 28-30. között A test szemiotikája címmel lesz a következő konferencia. A szemiotika Szépe György szavaival: napfényes filológia. Meglátásunk szerint még a tolerancia és az empátia tudománya is. Részletes beszámoló és képek: www.szemiotika.com.

Itt hozzászólhat!

Megosztás