Csak egyszer találkoztam vele, amikor a Tinta Kiadó fölkért, hogy vezessem a Jézus és a démonok imája című könyvének bemutatóját. Maradandó hatással volt rám. A nyelvész-költő persze közel állt hozzám, frazeológiával és ökolingivsztikával is foglalkozott. De mielőtt belekezdhettem volna a faggatásba, felolvasta a címadó verset (amelyet azóta tanítványaimnak mindig bemutatok, s felovastuk a Tetten ért szavakban is): (Démonok) “…mert hogy mostantól mindörökké a gyilkosoké és a terroristáké minden ország…” (Jézus) “Atyám! Súgom és ordítom: Sátánnak imáját én most megfordítom…” Később lettem annak a társaságnak az elnöke, mely korábban kiadta az általa fordított, szerkesztett, a magyar költészet kétkötetes angol nyelvű antológiáját (In Quest of the Miracle Stag/A csodaszarvas nyomában). Ignácz Rózsa író, színművésznő és Makkai János országgyűlési képviselő fia 1956-ban, 21 éves korában hagyta el Magyarországot, és korábban emigrált édesapja után Amerikába ment. A Harvardon és a Yale-en végezve elismert amerikai nyelvész lett, édesanyja magyarországi könyvcsomagjainak is köszönhetően pedig széles látókörű, magyar költő, műfordító. 2015-ben tért haza végérvényesen szülővárosába. Interjúm Makkai Ádámmal (aki egy éve ezen a napon halt meg):
Megtekintés

“Így lőn a Megváltó szókkal szenvedése / sátánfi világunk újjáteremtése.”

Az interjú teljes írott változata itt olvasható: https://library.hungaricana.hu/hu/view/Eletunk_2010/?query=makkai%20%C3%A1d%C3%A1m%20bal%C3%A1zs%20g%C3%A9za&pg=1146&layout=s

Itt hozzászólhat!