Innen (Zamárdi) Tihany a túlsó,
Tihanyból Zamárdi a túlsó…
(Kérdés: melyik is a túlsó part?) (Korzenszky Richárd bejegyzése és képei)

Szabó Lőrinc: A túlsó part
S ez lett fontos az Istenek előtt.
Áldottak voltak a titkos erők,
melyek a túlsó partra vittek át,
ahol a lélek elejti magát,
ahol gyógyul a fájó akarat,
ahol bilincsét oldja a tudat,
ahol levedli magányát az Egy,
ahol a Sokba az ember hazamegy,
ahol félelem és vágy megszünik,
ahol az ész nem érzi szárnyait,
ahol a cél leteszi fegyverét,
ahol tárgytalan merengés a lét,
ahol úgy ringunk, mint tücsökzenén,
ahol már puszta közeg az egyén,
ahol én jártam: minden pillanat,
ami csak rávesz, hogy felejtsd magad:
ami, álmodva, a vég gyönyöre,
s ha ébredsz, a költészet kezdete. (Kovács Krisztina bejegyzése)
A túlpart csak vizeken túli bánat, / mely zátonyra vitorlát öszökél. (Halmai Tamás)

A túlsó part lehet konkrét: ahová azért kell eljutni, mert földi célunk van: megélhetés, menekülés, boldogság. A túlsó part lehet elvont: ami kiszámíthatatlan, amit tudatunk föl nem érhet, s amelyet emberi fantáziánk formáz meg. És az ember csodája, titka, hogy a konkrétba belelátja az elvontat. Hogy gondolatait átviheti. Ez a nyelvnek és a művészeteknek az alapja, ettől vagyunk emberek. Zamárdiból Tihanyba, Tihanyból Zamárdiba. A jelenből a jelenbe, de egyútal a múltba és a jövőbe, és viszont. Elérhető és el nem érhető kapcsolatokba, összefüggésekbe. Létünk titka: a túlsó part.

A zamárdiak szerint egykor szekérrel is át lehetett kelni a Balatonon. Somogyban volt a tihanyi apátságnak birtoka, az alapítólevél szerint is.

Itt hozzászólhat!