Bár a Magyar Szemiotikai Társaság 1990-ben alakult, bírósági bejegyzése 1991-ben történt. Ezért az idei – tisztújító – közgyűlésen került sor a 20. évforduló megünneplésére. Grabócz Márta (Strasbourg) egyetemi tanár – a Liszt-évhez kapcsolódóan, zenével is illusztrálva – a zeneszemiotikáról beszélt. A zeneszemiotika a zenei jelentés meghatározására törekszik, ezt bizonyos időszakokban elvetik, manapság azonban ismét elfogadni látszanak. Az előadást követően Voigt Vilmos elnök beszámolt az elmúlt évekről, majd a főtitkár a pénzügyi helyzetről. Ezek után megválasztották a 2011-2014 közötti időszak tisztségviselőit, az elnök ismét Voigt Vilmos lett. Az ünnepi közgyűlésen bemutatták a Szemiotikai Tájékoztató ünnepi kötetét (2011. 4. szám), amely az elmúlt évtizedek magyarországi szemiotikájának áttekintését adja: a társaság történetének fontosabb eseményeit lajstromozza, valamint A társadalmi tudat formáinak modelljei című 40 éves emlékülés anyagának lejegyzett változatát közli (Dede Éva és Kalmár Csilla irányításával készült anyag). Az emlékülésen a szemiotika „nagy öregjei” mellett megjelentek a legifjabb szemiotikusok is, a most indult első magyarországi szemiotika MA hallgatói. Az ülést követő rögtönzött fogadáson a főtitkár pohárköszöntőjében az elődök munkájának folytatására biztatta őket. A Szemiotikai Tájékoztató 2011/4. száma a szemiotika.com honlapon elektronikus formában olvasható, az 52 oldalas nyomtatott változatot kérésre eljuttatják a tagoknak. (MSZT-információ)

Itt hozzászólhat!

Megosztás