Emlékek, álmok, gondolatok (Európa, 1987)

 • A lélek spontán módon hoz létre vallásos tartalmú képeket, tehát a lélek „természeténél fogva vallásos” (10)
 • Azt, hogy mi az ember, minek látszik az örökkévalóság jegyében, csak a mítosz segítségével lehet kifejezni (15)
 • Életem külső dolgainak emléke nagyrészt elhalványult… Hanem a másik valósággal történt találkozások, az összeütközés a tudattalannal örökre bevésődött emlékezetembe (17)
 • vannak archaikus lelki alkotóelemek is, amelyek semmiféle hagyomány útján nem hatolhatnak be az individuális lélekbe (37)
 • bennszülötteknél láttam: cselekszenek, de nem tudják, mit tesznek (38) Ez ugye Lukácsnál így hangzik: nem tudják, de teszik.
 • egyszercsak hirtelen tudtam valamit, amit tulajdonképpen egyáltalán nem tudhattam (70)
 • kora gyermekségem nagy magánya; szerettem az építőkockákat (31), lelkész apám dr. phil. is volt, filológus és nyelvész (100)
 • Csak nem utánozni, hangzott a jelszavam (111)
 • Az ember egyéni testi és lelki adottságokkal jön a világra, és mindenekelőtt a szülői házzak és annak szellemével ismerkedik meg, de individualitása következtében csak feltételesen azonosul vele. A családi szellemre azután rányomja bélyegét a korszelllem, amely mint ilyen nem tudatosul a többség számára (116)
 • Baselben megnyíltak az universitas litterarum és a tudományos szabadság aranykapui (122)
 • szegénység: az ember megtanulja, hogy egyszerű dolgokat is nagyra értékeljen (125)
 • minden a pszichén alapszik, lélek híján nincs sem ismeret, sem megismerés; minden időben a föld legkülönbözőbb részein újra meg újra elmesélgetik ugyanazokat a történeteket; az emberi lélek objektív magatartásáról, objektív pszichológiai jelenségekről van szó (129)
 • miért ne létezhetne hazajáró lélek? (130) (Karancskeszi néprajzi gyűjtésem az 1980-as évek elején, amikor én is csaknem meggyőződtem róla, hogy létezik)
 • akadhatnak események, amelyek meghaladják az idő, tér és okság kategóriáit… a városi világ mit sem tud a falu világáról, a hegyek, erdők és folyók, állatok és istengondolatok (értsd: növények és kristályok) igazi világáról…, a városi világ szellemileg korlátolt (132) (Miért is vonzódom kisgyermekkoromtól a néprajzhoz?)
 • nem bírtam szabadulni attól az érzéstől, hogy a meleg vérű állatok rokonaink; az állattal való azonosulásnak mélyebb szellemi alapjai vannak (132)
 • a véletlennel mint magyarázattal nem tudtam mit kezdeni (138)
 • nem is létezett olyan pszichológia, amely az embert mint egységes egészet szemlélte volna (140)

Folyt. köv.

Itt hozzászólhat!

Megosztás