Jung: Emlékek, álmok, gondolatok (Európa, 1987)

  • Eredetileg Freud nézetét osztottam, amely szerint a tudattalanban ősrégi tapasztalatok maradványai lelhetők föl (213)
  • Fantáziákat, álmokat írogattam, amiknek a tudományhoz semmi közül se volt. Akkor hát micsoda? Művészet. (227);  Nem tudom, mi okból jött létre a világmindenség, és soha nem is fogom megtudni. Így hát el kell ejtenem ezt a kérdést mint tudományos vagy intellektuális problémát. (363)
  • A lélek (anima) teremti meg a kapcsolatot a tudattalannal (235)
  • Mítoszkutatás, ősképek, archetípusok: rájöttem, hogy történelem nélkül nem létezik pszichológia (251) , A tudattalanban hosszú távon előre készülődik a jövendő (284)
  • álmok formájában üzen a tudattalan (362), az emberiség ősi öröksége az archetípus, amely hozzá akarja csatolni életét a miénkhez (363)
  • A mítoszok a tudomány legrégebbi formái (365), A mítosz kikerülhetetlen és elengedhetetlen közbülső fokozatot alkot a tudatos megismerés és a tudattalan között (374)
  • a psziché időnként az idő-tér oksági törvényein túllépve működik (366)

Tanulság: Lineáris fejlődés nem létezik, mindenképpen körbe kell járnunk önmagunkat (241); Belevetettük magunkat a haladás zuhatagába… gyökértelenség, „rossz kulturális közérzet”, „minden, ami jobb, csak valami rosszabb árán szerezhető meg”, szörnyű veszélyek, amelyeknek a tudomány fölfedezései tesznek ki bennünket (286); Csak a betegség után értettem meg, milyen fontos, hogy igent mondjunk a tulajdon sorsunkra (358); az emberek manapság többnyire kizárólag a tudatukkal azonosulnak, és azt képzelik, hogy énjük mindössze annyi, amennyit önmagukról tudnak… Korunk betegsége a racionalizmus, a doktrénizmus… Az ember mitikus fele manapság sajnos a rövidebbet húzza (361), Értelmünk túlságosan szűk határokat szab nekünk, és azt követeli, hoy csak az ismertet éljük…, valójában napról napra jóval a tudatunk határain túl élünk; minél  nagyobb teret nyer a kritikus ész, annál inkább elszegényedik az élet (363)

Siker: fő dolognak mindig azt tartottam, hogy kimondtam, amit ki kellett mondanom (270)

Itt hozzászólhat!

Megosztás