A jóra való restség főbűn is, mivelhogy: a léhaság minden bűn anyja. Összekapcsolódik a szomorúsággal.

A restség (acedeia): nemtörődömség, közöny, hanyagság, henyeség, restség, lustaság, közöny, búskomorság, csüggedés, rosszkedv (a bűnösség nulla foka), melankólia, apátia, depresszió. Másként: lanyhaság: alkalmatlankodás, semmittevés, nyugtalanság, az ész elkalandozása, az ész és a test elkalandozása, bőbeszédűség, kíváncsiság > pesszimizmus

Szomorúság (tristitia): neheztelés, kishitűség, keserűség, elkeseredés (PESSZIMIZMUS).

Pesszimizmusok: Filozófiai pesszimizmus: jobb meg sem születni (Antigoné, Kar), Arisztotelész: „Miért van, hogy azok, akik kitüntették magukat a filozófiában, a közéletben, a költészetben és a művészetben, mind búskomorak…” Antropológiai pesszimizmus: az ember melankóliára való hajlama. Életkori pesszimizmus: öregkori mélabú: visszafejlődési búskomorság, a vágyak ütközése a lehetőséggel. Romantikus pesszimizmus. A pesszimizmus egy eredendő félreértésből fakad: az első anyai gondoskodás, simogatás, mindent megkapunk, elhiteti velünk, hogy mindig így lesz.

Dante, Shakespeare (Hamlet), Goncsarov (Oblomov), Csehov (Ivanov), Baudelaire, Freud, Schopenhauer, Heidegger, Sartre, Nietzsche, Camus, Kafka, Beckett…

(Ha a szerző magyar lett volna, hozzátett volna valamit a hungaropesszimizmusból, de legalábbis Madáchot idézte volna. De Pató Pál urat sem hagyhatta volna ki.)

Ma: Az emberek elégedetlenek lelkiállapotukkal, testükkel – bármi áron boldogság; depresszió, pszichotikus lázálmok, a felettes én üzenete: Élvezkedj! Pszichiátriai gyógyszerek: a valós elvesztése, tapasztalaton túli csalás (Mátrix).

Megoldás: vagy a Kelet üzenete (az akarat száműzése, lemondás, Schopenhauer), vagy:  monotrópia: az életben egyetlen dologra kell törekedni. S talán magyarázat: Az aggodalom, a szomorúság a terv felé való haladás útja, a fájdalom megnemesít… (Vagy ahogy ma mondják: ami nem öl meg, az megerősít.)

(Benvenuto Sergio: Jóra való restség.  A közönyösség szenvedélye. Typotex, 2011)

Itt hozzászólhat!

Megosztás