Évekkel ezelőtt a Tetten ért szavakban alliteráló, azaz betűrímes közmondások alkotására biztattam hallgatóinkat. Meglévő, közismert közmondásokat kellett úgy átalakítani, hogy valamennyi szavuk ugyanazzal a betűvel kezdődjön. Grétsy László Nyelvi játékaink nagykönyvében található egy közmondás, amelyet az ábécének csaknem minden betűjével el lehet mondani betűrímesen. Következzék tehát egyetlen közmondás a-val, á-val egészen a v-ig… z-n és a zs-n még egy kicsit gondolkodunk, de hátha segítenek hallgatóink. A közmondás pedig a következő: A jó pap holtig tanul. Az átalakítás hasznos lehet abból a szempontból is, hogy hányféleképpen fejezhetjük ki a papi hivatást, vagyis megismerkedhetünk a pap szó szinonimáival. Eláruljuk, segítségünkre lesznek a szerzetesrendek…

A-val: Agilis atya aggkoráig acélozza agyát.

Á-val: Ájtatos áldozópap állandóan átképződik.

B-vel: Bölcs barát behantolásáig búvárkodik.

C-vel: Céltudatos cisztercita cilíciumszakadásig civilizálódik.

A cilícium szót meg kell magyarázni: cilícium: szőrből való, vagy szögekkel kivert vezeklőöv…

C-vel és cs-vel: Csupaszív cingulusos circumdederuntig csiszolódik.

Itt is vannak latin szavak: cingulus: papi reverenda széles, rojtos végű, selymes deréköve, valamint circumdedérunt: ősi katolikus temetési ének. Az átalakított közmondás tehát azt jelenti, hogy a jószívű deréköves pap a temetési énekig tanul… De ez azért kicsit jobb eredeti formájában: Jó pap holtig tanul…

D-vel: Derék domonkosrendi dicsőülése dátumáig diákoskodik.

E-vel: Erényes esperes elhunytáig edzi elméjét.

E-vel: Érdemes érsek életfogytáig élesíti értelmét.

F-fel: Fáradhatatlan ferences földi futása fogytáig forgatja fóliánsait.

A ferences helyett mondhatunk franciskánust is, a fóliáns pedig régi iratot jelent.

G-vel: Gondos gvárdián golgotáig gondoskodik.

A gvárdián a kolostori házfőnököt jelenti a ferences, kapucinus és minorita rendházakban.

Gy-vel: Gyöngéd gyóntatópap gyászszertartásig gyakorol.

H-val: Hitbuzgó hitszónok holtáig halmozza hittudományát.

I-vel: Idális igehirdető inaszakadtáig informálódik.

J-vel: Jézus jámbor juhásza jobblétre jutásáig jegyzeteiben jártaskodik.

És még mindig a Jó pap holtig tanul közmondás átalakításán fáradozunk:

K-val: Kiváló káplán koporsóba kerüléséig kulturálódik.

L-lel: Lelkiismeretes lelkipásztor legvégső leheletéig lapozgatja lexikonjait.

M-mel: Melegszívű misszinárius mindhalálig műveli magát.

N-nel: Neves nagytiszteletű nemléte napjáig nevelődik.

O-val: Odaadó oltárfi odaveszéséig okoskodik.

P-vel: Példás pap pusztulásáig pallérozódik.

R-rel: Rendes rendfőnök ravatalozásáig rendszerez.

S-sel: Serény segédlelkész sírig studíroz.

Sz-szel: Szorgalmas szerzetes szemlezártáig szaporítja szaktudását.

T-vel: Törekvő tisztelendő temetéséig tanul.

Ü-vel: Ügyes üdvhozó üdvözüléséig ügybuzgólkodik.

V-vel: Valódi vikárius végelgyengüléséig vizsgálódik.

A vikárius azt jelenti: helynök, a megyéspüspök helyettese. Amennyiben hallgatóink közül valakinek van kedve egy-egy közmondást a lehető legtöbb változatban, lehetőség szerint A-tól Zs-ig (akár néhány betű kihagyásával) átalakítani, küldje el címünkre, s a legjobb szóláscsokrokat bemutatjuk, valamint jutalmazzuk. Címünk: 1088 Bp. Bródy S. u. 5-7. vagy: tész@mtva.hu.

Zs-re közben érkezett megoldás:

Zsáner zsolozsmás zsiger zsugorodtáig zsírozza zsenijét.

Lehet folytatni!

 

Itt hozzászólhat!

Megosztás