Fülöp Lajos tanár úrral, a gyöngyösi gimnázium korábbi igazgatójával, később első egyetemi szobatársammal rokon lelkek vagyunk: egyaránt vonz bennünket nyelv- és néprajz. Amikor ifjú tanársegédként befogadott a szobájába (PBU III/12), rögtön éreztem ezt a rokonságot. Lajos bátyám többször is elvitt – hallgatóival együtt (kik között ma már legjobb íróink-költőink is vannak) – a szülőföldjére, Mátraaljára, a “gyöngy” városba, ez a kép egy 1986-os gyöngyössolymosi nyelvjárási gyűjtőút emléke. Nemrég köszöntötték 85. születésnapján a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban, A nagybetűvel írt Ember címmel emlékezéseket és képeket közreadó szép kis kötettel. Fülöp Lajos, mióta nyugdíjban van, szinte évente jelentet meg köteteket Gyöngyösről. Isten éltessen, Lajos bátyám!

Itt hozzászólhat!