“Közös értékeink megbecsülése jegyében” kaptam meg Kubassek János földrajztudóstól a vele készült interjúkötetet (Magyarok, üljetek mellém!). A közös értékeink mindjárt kiderülnek, a közös előzmény: Jakucs László professzor tanítványai vagyunk, ő tudományos értelemben, én meg csak amolyan laikus természet-barlang járóként, igaz, Jakucs professzor 1995 táján barlangásszá avatott a Béke barlangban (most is fáj a helye). De most Kubassek János szól: “megismertem a világot, megjártam sok szegletét… megtanultam azt is, hogy a Pannónia földje feletti ég a legkékebb és a Dunán megvillanó lassú, ezüstös hab a legszebb. Mert a mi Dunánk és hegyeink között Berzsenyi szelleme száll, s mert én csakis ennek a kis Magyarországnak lehetek a fia.” (14) “Leginkább az Ázsia-kutatók érdekeltek, mert alkalmasint ez a földrész fonódott össze legerősebben velünk, magyarokkal, a mi sorsunkkal.” (39) “Mindent meg lehet valósítani, de nem mindenkinek” (mondta a múzeumalapító Balázs Dénes, 59). “Az érdek nélküli gonoszság és ártani akarás, mint nemzeti sajátosság afrikai országokban is igen általános…” (107), “Az öngólrúgásban mi gyakran nagymesterek voltunk, s még büszkék is a háló rezgésére. Pedig az eredményeinkre kellene büszkének lenünk, s azon dolgoznunk, hogy ne mi, magunk ássunk vermet önmagunknak”. (116-117) “Lehet, hogy eljön majd az idő, amikor Haynau is szobrot kap? Csak ne a Damjanich utcában avassák fel!” (83) Végül pedig Antall József, aki Eötvös Józsefet idézte a szerzőnek: “ha elmegy az ember kirándulni, akkor nagyon kell vigyáznia, mert két veszély fenyegeti. Az egyik az, hogy mindig csak a távolba néz, s nem a lába elé, így könnyen megbotolhat és eleshet. Ám sokkal veszélyesebb, ha mindig csak a lába elé néz, mert ugyan nem botlik meg, de – eltévedhet. Úgy kell hát menni, hogy nézzünk a lábunk elé is, hogy el ne botoljunk, de eltévedni se engedjük magunkat.” (51) Ugye, mi mindenre jó a gyaloglás, a természetjárás? (Magyarok, üljetek mellém! Kubassek János földrajztudóssal beszélget Járai Judit. Kairosz, 2012. 124 old.)

Itt hozzászólhat!