A szerző: Ligeti Vilma. Keresem a neten, hogy ki volt. Csak nagyon puszta információkat találok róla. Annyi bizonyos, hogy az 1960-as évek elején három-négy évet töltött Indiában, s erről két könyvet írt (Siva árnyékában, és  A Gangesz partján). Rendkívül pontos. Értő. Rokonszenves. Én 50 évvel később jártam végig Indiát, jórészt ugyanazt az utat, megdöbbentő, hogy szinte minden sorával, gondolatával találkoztam. India az örök állandóság. Háromezer év egyben. Talán csak annyi a különbség, hogy az akkori 500 milliós India ma már 1 MRD fölötti népességű. Útleírása voltaképpen tárcák és drámai novellák sorozata. Írónak kellett lennie. És senki nem beszél ma róla. – “Ötszázmilliós nép; földrésznyi terület, más szokásokkal, más nyelvvel, más vallásokkal; hat-hét ezer éves múlt társadalmi, vallási babonái…” (209) – “Mindenki testvéred” (35) – “A gurut, a tanítót, a szellemi vezetőt mély tisztelet övezi India-szerte” (79) – Benáresz/Váránászi,  a búcsú percei: “ezt a nyugalmat, feloldósát keresik életük utolsó szakaszában a hinduk. Gyöngédség, elérzékenyülés nélkül elbocsátani a múlt boldog perceit, lázadás, megbánás nélkül azt, mait másképp, jobban kellett volna” (83) – “A mély meditáció meditáció gyógyítóan hat az idegrendszerre, megelőzi az idegfeszültségből eredő betegségeket” (85) – “A nemek egyenjogúságának elve az európai nőknek férfi-szabadságot hozott – Indiában szigorú nőerkölcsöt a férfiaknak” (173) – “Az indiai türelmesség mélyen gyökerezik az időben és a indiai vallásokban” (196)

Nehru kapcsán: “Nagyon, nagyon nehéz feladat Indiát vezetni” (259) – “az ókor és a ma egymás mellett, sőt összefonódva él Indiában, … évezrednyi különbség van a társadalmi valóságok, következésképp egy-egy egyén gondolatai közt” (273) – (a 20. század) “Anyagiasságával megfosztotta az embereket életük értelmétől. Kényelmet ad az önmegvalósítás életöröme helyett. Autót, frigidaire-t, mosógépet… De ha, már mindez van – akkor? Még egy autó, más színű, más típusú… és az üresség. … India feladata, hogy megmentse a világot. Az indiai filozófia messzebbre jutott a lélek, az ember ismeretében. Szellemiségével helyrebillentheti az anyagi és a szellemi értékek között megbomlott egyensúlyt.” (278) – India: “A különbözőségek egysége” (285). (Ligeti Vilma: A Gangesz partján. Gondolat, Bp., 1969. 287 old.)

Itt hozzászólhat!