Van hét főbűn, de Konrad Lorenz szerint nyolc halálos bűne is a civilizált emberiségnek. 1973-ban írt gondolatai mindennél aktuálisabbak.

1. Túlnépesedés: “Sok ember összezsúfolása kis helyen az emberi kapcsolatok kimerülésén majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki” (24)

2. Az élettér pusztítása: a rablógazdálkodás csak az ember sajátja

3. Versenyfutás: puszta haszonelvűség, a technológia a pusztulásunkra törő fejlődést vetíti előre

4. Az érzelmek visszaszorulása: a mélyebb érzelmeket, érzéseket kiöli az elpuhultság. Bizonyos örömök csak akadályok leküzdése során élhetők meg.

5. Genetikai összeomlás: nincs semmilyen szelekciós tényező. “Ha a civilizált emberiség fokozódó infantilizmusa és a fiatalkori bűnözés növekedése… genetikai hanyatlás miatt következik be, akkor a lehető legnagyobb veszélyben vagyunk… A genetikai eredetű társadalmi magatartásformák széthullásával kétségkívül apokalipszis fenyeget bennünket” (82, 84)

6. A tradíciók lerombolása: ha a fiatal generáció nem képes kulturális értelemben megérteni az idősebbeket; “a kultúra kioltható, akár egy gyertyaláng” (105)

7. A dogmák ereje: az emberiség dogmatizálható, a nézetek uniformizálása, manipulálása.

8. Atomfegyverek: ezt könnyebb elkerülni, mint az első hetet.

És:  “minden, ami arra irányul, hogy az életet jobbá, kénelmesebbé tegye, megdöbbentően paradox módon saját elpusztítására irányul” (22), A természettől való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagymértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért (33), Az erős és egyre erősödő ingerekhez való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van az öröm átélésének képessége… (59), az egyénnel szembeni emberiesség követelményei ellentétben állnak az emberiség érdekeivel (72), szoros összefüggés mutatható ki esztétikai értékítéletünk és a háziasítás során fellépő testi elváltozások között (77), A természetes kultúrával rendelkező ember legmélyebb lényéből fakad, hogy csak egy kultúrában és kultúrával találhat megfelelő azonosulást (103), “valamennyi ismeretünk csak közelítés” (108). Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Ikva, Bp., 1994. 144 old.)

Itt hozzászólhat!