A hangsúlyos verselésben mindig problematikusnak éreztem a tagolást. Most Vargyas Lajosnál olvasom: “relatív szólamtagolás” (szó- és szólamátvágás) a magyar ritmus “alaptörvénye”. Mondatmelódia (hanglejtés). Vagyis nem törvény, hanem vannak szubjektív megoldások. A sirató: vers előtti énekszöveg. A magyar ritmus minden jelenségét le tudjuk vezetni a magyar beszéd sajátságaiból. (45) Nyelvi kiegyenlítődés: magyar ritmusban a hosszú mondattani szerkezet kiegyenlítődik: lassítással vagy nekiiramodással. A szavak eleje gyorsabb, mint a vége, a hosszabb szavakat gyorsítjuk. (Gombocz Zoltán nyelvhasználatában mérték is.) (92) A magyar szavak átlagos szótagszáma: 2,51, a németé: 1,9. Csűry Bálint szerint más-más hangulatú kijelentésekben ugyanazok a szavak más hanglejtéssel vesznek részt a mondatban. “Nem érdekel, hogy előbb már valahonnan megvolt-e a ritmusérzék, s azért válogatunk ki nyelvünkből is ritmuslehetőségeket, vagy a nyelv ritmuslehetőségei alakítják-e ki bennünk az érzéket mindenfajta ritmus iránt” (105) Én ez utóbbira gyanakszom, Kodály lapalji jegyzete: “nem lenne előzetes testi ritmusérzék nélkül”, majd: “tánc, ének régibb a versnél, emléke benne él”. Még egy indok: “mennél régebbi, fejletlenebb korba megyünk…, annál több… ritmikus alapegységgel kell számolnunk”. (106) Ez is érdekes: “nagy kötetlenség után következik a nagyobb kötöttség” (112) (De a nyelv mintha mást mutatna.) A magyar nyelv (és talán a finn) az egyetlen a mai európai nyelvek között, amely az időmértékes verset valóságos időmértékkel, szótagjai hosszúságával képes kialakítani. (117) – Zrínyi a verselése gyenge, Arany át is akarta írni, viszont érdekessége, hogy végrímei mellett metszetrímei (félsorrím) is vannak: Vérszopó szeléndek, világnak tolvaja, / Telhetetlen- ségednek eljütt órája… (87) Változatosságnak tekinti ezeket: átkötés, szórendcsere, szótagszámeltérés, sorkihagyás – én inkább mesterkéltségnek. (Vargyas Lajos: Magyar vers – magyar nyelv. Verstani tanulmány Kodály Zoltán bejegyzéseivel. Kráter, Pomáz, 2000. 197 old.)

Itt hozzászólhat!