Egy (számomra ismeretlen) szociológus MA hallgató elküldte szakdolgozatát a 80-as évek rádiókabaréiról – azért nekem, mert idézi egy 1989-es nagyobb tanulmányomat a rádiókabaré nyelvéről. Kérte, hogy olvassam el a dolgozatot. Kedves gesztus. Megköszöntem. A dolgozat nagyon alapos és érdekes. Szerintem lehozza majd egy társadalomtudományi folyóirat. Az olvasás azonban felébresztett egy emléket bennem.

Hárs Istvánról, a rádió 1980-as évekbeli elnökéről így ír:  “1974-től 1988-ig a Magyar Rádió ügyvezetője, majd elnöke Hárs István volt, akit sokan a Rádió felvirágoztatójának tartanak. Farkasházy Tivadar szavaival élve: A rádió egy paradicsom volt a szocializmuson belül, Hárs István elnök nagyon védte a rádiósokat és jóval többet megengedett, mint máshol. Domány András szerint Hárs Istvánban a rendes ember rendszeresen elnyomta a dogmatikus gondolkodású politikust „és olyanokat óvott meg a pártközpont haragjától, akikkel egyáltalán nem értett egyet. Furcsa: a gyakorlati magatartásában sokkal több volt a demokratából, mint a nézeteiben. […] a Magyar Rádióban Hárs vezetése alatt nem egyszerűen pártonkívüliek voltak kulcspozíciókban, hanem olyanok is előrehaladtak a szakmai ranglétrán, akik határozottan visszautasították a >>pártépítők<< ajánlatait.” Vagyis a szilveszteri rádiókabarék környezete, főleg a televízióhoz hasonlítva viszonylag szabad volt. Mások szerint Hárs folyamatosan takargatta és letagadta súlyos ÁVO-s és belügyminisztériumi múltját, ráadásul sok rádiós munkatársat tisztességtelen módon távolított el.”

Erről eszembe jutott egy személyes emlék: Kb. 1983 táján lehetett, egyetemi hallgatóként külsősként dolgoztam a rádió ifjúsági osztályának. Mosonmagyaróvárra küldtek a levéltárba. Adott időpontban a rádió parkolójában várt egy autó – kiderült Hárs elvtárs autója, saját sofőrje vitte és hozta a rádió legjelentéktelenebb munkatársát. Aznap ugyanis az elnöknek nem volt szüksége az autóra, és értelemszerűen a műsorkészítők szolgálatába állította. Azóta sem ültem elnöki autóban. Nem jutott volna eszembe ez a parányi történet, ha nem kapom meg ezt a szakdolgozatot.

 

Itt hozzászólhat!