Értelmiségi barátom megkérdezi, hogy mit jelent a szövegekben olykor előforduló sic, sőt még zárójelbe is teszik így: (sic!). Valami macskariasztás? Meglepődöm, hogy nem tudja, azután megenyhülök: hát honnan is tudhatná? Nincs már latin az iskolában, ki foglalkozik ilyen szövegtani finomságokkal, mint a sic! A sic! (ejtsd: szik) latinul azt jelenti: így! Egy mondatba, szövegrészletbe zárójelbe téve pedig azt, hogy az adott részlet betű vagy szó szerint úgy van, nem tévedés. Akkor szoktuk használni, ha egy (idézett) szövegben helytelen szó, kifejezés, esetleg helyesírási hiba van. Nem javítjuk, hanem felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem tévedés, eredetiben is így van, sic!  Barátom a sicc-cel akarta összefüggésbe hozni. A sicc (ejtsd: sicc!) macskaugrasztó szó; hallatán a macskák többsége elugrik. Nyelvészetileg: önkéntelen hangkitörés, szófajilag: mondatszó, állatterelő, -űző szó. Kálmán Jenő Sicc úrfi kalandjai (1933) címmel elkezdődött kedves sorozatában: macskanév. Grätzer József, a rejtvénykirály SICC könyve (1935) pedig egy rövidítés: Szórakoztató időtöltések cseles csalafintaságok (eredeti kiadásban még így szerepelt: S.I.C.C.). Sic! Vagy Sicc!

Előző nyelvi apró: Feláll a szőr a hátán

Nyelvi aprók 2019. július 11-től a balazsgeza.hu honlap TÉSZ rovatában

Itt hozzászólhat!