Meglátogattam a muhi csata egyszerűségében is drámai, szépen gondozott emlékparkját. “Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek…” Föltűnt, hogy “nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács” és Muhi neve hasonló? A etimológia szerint Muhi (Borsod) és Mohi (Bars) neve összefügg, a szláv eredetű régi magyar moh ~ muh szóból származik mindkettő. A Fejér megyei Moha viszont már nem, Mohács pedig bizonytalan eredetű.

Czuczor és Fogarasi (19. sz.) egy MOH tövet (gyököt) feltételez (az alapjelentés a nedvességre vonatkozik), és kapcsolatba hozza vele a molyh, moholy, mohar, sőt mocs (mocsár) szócsaládokat is. Mélyebbre ás, görög, latin és német (nem mindig tetszetős) párhuzamokat hoz. Viszont nem említi a helyneveket. Én viszont hozzátenném: Mohaly (Erdély), Mohol (Bácska), Mohora (Nógrád), Mohos-tó (Kállósemjén, ingóláp), s dűlőneveink között bizonyára még száz meg száz hasonló. Czuczorék nagyra nyitották a lehetőségek tárházát, az utóbbi fél évszázad etimológusai szűkre szabták, s amennyire látom, most meg be van varrva a zsák szája, nincs szervezett etimológiai kutatás. Miközben a köznevek, tulajdonnevek teljes hálózatát számba véve kirajzolódnak kapcsolatok. Várkonyi Nándornak igaza lehet: van egy mélyebb, ismeretlen történelem.

Előző nyelvi aprók: Sokszoros sicc! (3), Kezdjetek el élni! (4)

 

Itt hozzászólhat!