Magyaróra. A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja. I. évf. 1-4. szám, 2019. ISSN 2676-976x (felelős szerkesztő)

Rímes nyelvi játék. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Válogatás a 2019. évi anyanyelvi pályázat legjobb munkáiból. Szerk. Balázs Géza–Minya Káloly–Seres Lili Hanna. Anyanyelvápolók Szövetsége–Inter Kft., Budapest, 2019. 192 old. ISBN 978-615-57-10-3

A titok szemiotikája. Szerk. Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest., 2019. Magyar szemiotikai tanulmányok 46-47. ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-13-8

Beke József: Bánk bán szótár. Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete. Második, bővített kiadás. Szerkesztő és előszó: Balázs Géza. Anyanyelvápolók Szövetsége, Inter, Budapest, 2019. 375 oldal. ISBN 978-615-5735-07-3

AUCP/Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 1 (2019), 100 old., 2 (2019) 140 old. (Társszerkesztő: Verók Attila.) Partiumi Keresztény Egyetem, Partium Kiadó, Nagyvárad. ISSN/ISSN-L  2668-3067 

Adamikné Jászó Anna: Stilisztikai kisszótár. Szóképek, alakzatok és egyéb stíluseszközök szótára. (Társszerkesztő: Pölcz Ádám). IKU, Budapest, 2019. 256 old. (IKU-Tár 7–8). ISBN 978-615-5556-15-9

Thaly Kálmán, a gyűjtő, hamisító, rejtőzködő. Magyar Nyelvőr, 143/4. 2019/4. 461–480. ISSN 0025-0236

Tárgyilagosság, érzékenység, misztikum. Tárnok Zoltán kisepikája. Magyar Nyelvőr, 143/2. 2019/2. 210–222. ISSN 0025-0236

El Mirador: expedíció a maja őserdőbe. Az érintetlen természet titkai. Múlt-Kor. Történelmi magazin. 2019. tél 104–109. ISSN 2061-3563

A magyar irodalom és nyelv határai. Magyar Napló, 2019. november (XXXI. évf.) 30–34. ISSN 0865291 0

A titkukat őrző maják. Újra kell-e íni a történetüket? Élet és Tudomány, 2019/45. 1414–1417. ISSN 1418-1665

Szimmetria és nyelv ((1). Édes Anyanyelvünk, 2019. november (41/5.) 5.

A hitében és nyelvében élő erős nemzet nem ismer megalkuvást. Tőkés Lászlót kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2019. november (41/5.) 3.

„Az anyanyelv nem csereszabatos”. Demeter Szilárdot kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2019. november (41/5.) 13.

A Bánk bán szótár az írói szótárak sorában. Magyaróra. I. évf. 1-4. szám, 74–77. 2019. ISSN 2676-976x

Előszó. 7–9. In: Rímes nyelvi játék. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Válogatás a 2019. évi anyanyelvi pályázat legjobb munkáiból. Szerk. Balázs Géza–Minya Káloly–Seres Lili Hanna. Anyanyelvápolók Szövetsége–Inter Kft., Budapest, 2019. 192 old. ISBN 978-615-57-10-3

A titok antropológiája és szemiotikája. 15-28. In: A titok szemiotikája. Szerk. Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest., 2019. Magyar szemiotikai tanulmányok 46-47. ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-13-8

Tánc a temetőben. Sinka István: Anyám balladát táncol. Napút, XXII., 2019/6. 45–48. ISSN 1419-4082

Beszélő állatok. Interanimális – interspeciális kommunikáció. Vasi Szemle, 2019. LXXIII/2. 218–226. ISSN 0505-0332

Domokos Mariann – Gulyás Judit szerk., Az Arany család mesegyűjteménye (Ism.) Magyar Nyelv, 2019. 115/2. 233-236. ISSN 0025-0228

Thaly Kálmán rejtőzködő retorikája. Édes Anyanyelvünk, 2019/4. 5. ISSN 0139-0457

„Minden nagy közösségi kérdésben vesztettünk”. Bodó Barna válaszol Balázs Géza kérdéseire. Édes Anyanyelvünk 2019/4. 11. ISSN 0139-0457

Hitet átható humor. Holczer József könyve. Édes Anyanyelvünk 2019/4. 17. ISSN 0139-0457

Szétfűrészelt oltár. Latin-Amerika – Egykor és mai maják Guatemalában. Magyar Nemzet Lugas, 2019. aug. 17. 5.

Temesi-textusok. Temesi Ferenc: 49/49. Magyar Nyelvőr, 143/1. (2019) 25–30. ISSN 0025-0236

Kulturális sokféleség és fordítás. 44-54. In: Nyomárkay István–Nagy Sándor István szerk.: A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tiszteletkötet Papp Andrea emlékére. Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2019. ISBN 978-963-508-910-9

Szerelem a pirkadatban és az alkonyatban (Temesi Ferenc: 49/49). Irodalmi Jelen, XIX. évf. 211. szám (2019. május) 106–110. ISSN 1584-6288

A nagyváradi magyar egyetem születése: 1660/1990. (Társszerző: Pálfi József) Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 1 (2019), 3–6. ISSN/ISSN-L  2668-3067

Boldog Várad frazeológiája. Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 1 (2019), 7–13. ISSN/ISSN-L  2668-3067

Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben (Ismertetés). Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 1 (2019), 69–73. ISSN/ISSN-L  2668-3067

Szent László emléke a magyar nyelvben. Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 2 (2019), 9–16. ISSN/ISSN-L  2668-3067

Útikalauz az esztétika dzsungelében (Ismertetés). Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 2 (2019), 117-124. ISSN/ISSN-L  2668-3067

Zoomorfizmus: az állatalakú ember. Valóság, LXII/4. 2019/4. 42–50. ISSN 0324-7228

„Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem”. Ady szállóigéi. Napút, XXI/2. (2019) 95–98.

A mágikus Húsvét-sziget. Kérdőjelek a világ köldökéről. Élet és Tudomány, LXXIV/9. 2019. március 1. 262–265. ISSN 0013-8077

Tárnok Zoltán: Kereszt a falon. Kortárs, 2019/05. 108–111. ISSN 0023-415x

A mítoszi küszöbön túl. Magyar Művészet, VII/1. 2019/1. 70-71. ISBN 2064-3799

Textilbe álmodott nyelvemlékek. Széljegyzetek Csete Ildikó művészetéhez. Kortárs 2019/4. 43–44. ISSN 0023-415x

Hoppál Mihály: A kultúra mint emlékezet. Lükő Gábor munkássága (MMA, 2018). Kortárs 2019/4. 101–102. ISSN 0023-415x

A Föld köldöke. Mindannyiunk Húsvét-szigete. Magyar Nemzet, Lugas, 2019. ápr. 20. 8. ISSN 0237-3793

magyar nyelv (361), nyelv (431–432). In: Pásztor Péter főszerk.: Magyar politikai enciklopédia. Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2019. ISBN 978-615-80718-5-7

Előszó. 5–8. In: Hitet átható humor. Holczer József írásaiból összeállította Bereznai Zsuzsanna. A Kecskeméti Katona József Múzeum Közleményei 4. Kecskemét, 2019. ISBN 978-963-9815-53-7

„75 éves fiatal vagyok”. Szikszainé Nagy Irma válaszol B. G. kérdéseire. Édes Anyanyelvünk, 41/3. (2018) 9. ISSN 0139-0457

„A szavak bűvöletében élek” Szilvási Csabát kérdezi B. G. Édes Anyanyelvünk, 41/3. (2018) 8. ISSN 0139-0457

Kisebbségi Babilóniánk. Máté Lászlót kérdezi B. G. Édes Anyanyelvünk, 41/2. (2018) 11. ISSN 0139-0457

A nemzet legfőbb attribútuma az anyanyelv. Gál Sándor Nincs harmadik lehetőség című kötetéről. Édes Anyanyelvünk, 41/2. (2018) 19. ISSN 0139-0457

A Húsvét-sziget titkai. Édes Anyanyelvünk, 41  (2018) 1. rész: 1/5 (február), 2. rész: 2/5 (április), 3. rész: 3/5. (június) ISSN 0139-0457

Egy jó bekezdés többet ér, mint egy sebességváltó. Ferdinandy György gondolatait lejegyezte: B. G. Édes Anyanyelvünk, 41/1. (2019) 8. ISSN 0139-0457

„Őrizzetek szent angyalok”. Az őrangyal a nyelvben és a folklórban. Forrás, 51/2019/1. 70–75. (2019. január) ISSN 0133-056X

A hagyományos média vége, és ennek következményei. Me.Dok. 2018/3. 5–14. ISSN 1842 2498

Magyar Idők, Lugas, Szóban forgó ISSN 2416-2345

Elaljasuló közbeszéd. Magyar Idők, 2019. jan. 19. 14.

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Veszteség, ha eltűnik a kézírás? 2019. febr. 9. 15.

Finnugorok vagyunk-e még? 2019. márc. 2. 14.

Nótatemető emberek. 2019. márc. 23. 18.

Utazás ismeretlen földrészre. 2019. ápr. 13. 18.

Lélektől lélekig. 2019. máj. 4. 19.

Harminckét nevem volt. 2019. máj. 25. 15.

Hibrid születik. 2019. jún. 15. 13.

Extrém vihar. 2019. júl. 6. 15.

A magyar nyelv szülőföldjén. 2019. júl. 27. 15.

Megtalált szavak. 2019. aug. 17. 15.

Versben bujdosó Magyarország. 2019. szept. 7.

Megszólal a szülőföld. 2019. szept. 28. 15.

Emirátusok, doktorandák. 2019. okt. 19. 15.

Vigyázat: kamu! 2019. nov. 9. 15.

Tessék az ajtókat betenni! 2019. nov. 30. 15.

Vendvidék, Rábavidék. 2019. dec. 21. 2.

Magyar Krónika ISSN 2064-7409 (Anyanyelv a bölcsőtől a koporsóig)

14. Az év szavai, 2018.  2019/1. 68–69.

16. A magyar alaphangrend. 2019/2. 68–69.

17. Hiányzó nyelvtani formák.  2019/3. 76–77.

18. Pesten, Párizsban. Országnevek helyhatározóragjai. 2019/4.  68–69.

19. A legszebb magyar településnevek. 2019/5. 72–73.

20. Gárdonyi Géza nyelvi öröksége. 2019/6. 74–75.

21. Ijesztő túlzások. 2019/7. 82–83.

22. Hidas, szurdik, goronc. 2019/8. 70-71.

23. Jöjj, kedvesem. 2019/9. 76–77.

24. Törzsek, szentek, vásárhelyek. 2019/10. 74–75.

25.

26. Igekötőink arca és harca. 2019/12. 70–71.

Rólam, velem:

Blankó Miklós: Az alap az alkotásban rejlő öröm. Születésnapi beszélgetés Balázs Gézával. Új Szó, 2019. okt. 26–27. 15. (www.ujszo.com)

Blankó Miklós–Pölcz Ádám szerk.: „Az élet éppen elég hosszú”. Írások Balázs Géza 60. születésnapjára. Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2019. 268 old. ISBN 978-615-5556-17-3

Blankó Miklós: Hatvan kérdés Balázs Gézához. Édes Anyanyelvünk, 2019. november (41/5.) 21.

Mészáros Márton: A maja dzsungelben is a magyarokra gondol. Balázs Géza: Nyelvünk és kultúránk múltja, jelene és jövője számomra a legfontosabb kérdés… Magyar Hírlap, 52. évf., 2019. nov. 7. 13.

Grétsy László: Balázs Géza hatvanéves. Honismeret, 2019/5.  (XLVII.) 105–107.

Novák Henrietta: „Életem egyik legnagyobb élménye, közössége: a DUE”. DUE Tallózó, XXI/5-6/2019. május-június 11.

Hulej Emese: Magyar nyelv – A legközösebb kincsünk. Nők Lapja, 2019. január 16. 14–17.

Sebestyén Hajnalka: Elkészült a Bánk bán szótár. Petőfi Népe, 2019. márc. 2. 5.

Megosztás