Könyvek

Agresszió és nyelvhasználat. (Társszerző: Dede Éva). IKU, Budapest, 2021. 194 oldal. (IKU-monográfiák, 7.) ISSN 2560-0621 ISBN 978-615-6224-06-4

A művészet és a nyelv születése. Szemiotika, művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. MNYKNT–IKU, Budapest. 2021. 320 old. (Moritz Lívia illusztrációival) (IKU-monográfiák 6.) ISBN 978-615-6224-04-0 (A szerző „karanténtrilógiájának” második része.)

Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 old. ISBN 978-615-5597-18-3

Magyar táj, magyar ecsettel. Vallomások a nemzeti tájról. Szerk.: Balázs Géza–Blankó Miklós–Cservenka Judit. MNYKNT–Rákóczi Szövetség, Budapest, 2021. 264 old. (Lingua Materna 1.) ISBN 978-615-80475-3-1

Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. 272 oldal. ISBN 978-615-6244-15-4

AUCP/Acta Universitatis Christianae Partiensis. Studia culturale.  A Partiumi Keresztény Egyetem (1660/1990-) tudományos folyóirata. Megjelenik évente két alkalommal magyar-román-angol-német nyelven (Szerk.: Balázs Géza). Partium Kiadó, Nagyvárad. ISSN/ISSN-L  2668-3067

AUCP 2021/1. (Koronavírus-szám) (124 oldal) https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2021/1

AUCP 2021/2. (118  oldal) ttps://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2021/2

A művészet és a nyelv születése. Életünk (2021) 59/6. 1–10. ISSN 0133-4751

The Birth of the Language of Art. An Artistic and Linguistic Approach. URANIA interdisciplinary academic journal. Vol. 1. Nr. 1. 6-23. ISSN 2786-3263

A verbális agresszió diszciplináris keretben (társszerző: Dede Éva). 17–86. In: Balázs Géza–Dede Éva: Agresszió és nyelvhasználat. IKU, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6224-06-4

Az agresszív kommunikáció új köntösben: gyűlöletbeszéd. 153–178. In: Balázs Géza–Dede Éva: Agresszió és nyelvhasználat. IKU, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6224-06-4

Humor és agresszió. 107–114. In: Balázs Géza–Dede Éva: Agresszió és nyelvhasználat. IKU, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6224-06-4

Nyelvi tabuk a médiában. 149–152. In: Balázs Géza–Dede Éva: Agresszió és nyelvhasználat. IKU, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6224-06-4

Gömöri káromkodásgyűjtemény. Zsupos Zoltán könyvéről. 91–94. In: Balázs Géza–Dede Éva: Agresszió és nyelvhasználat. IKU, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6224-06-4

Jutasi őrmester. Hadtörténeti-etimológiai nyomozás. 87-90. In: Balázs Géza–Dede Éva: Agresszió és nyelvhasználat. IKU, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6224-06-4

A 7. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium. Szombathely, 2021. szeptember 2–3. Vasi Szemle, 2021/4. 418–419.

Így olvasunk. Esszé a sokféle olvasásról. Vasi Szemle, 2021/4. 431–436.

A művészet nyelvének születése. 6–23. Uránia. (Interdiszciplináris folyóirat.) 2021/1. (I/1.) ISSN 2786-3255. https://urania.szfe.hu/2022/01/a-muveszet-nyelvenek-szuletese-muveszet-es-nyelvelmeleti-megkozelites/

Karanténnyelv- és folklór. AUCP 2021/1. 21–34. ISSN/ISSN-L  2668-3067

The principles of the anthropology of art and language. AUCP 2021/1. 63–70. ISSN/ISSN-L  2668-3067

The Birth of Art and Language. AUCP 2021/2.  75-86. ISSN/ISSN-L  2668-3067

„Áldott ünnepi időszakot!” gondola.hu: https://gondola.hu/cikkek/121298-__8222%3BAldott_unnepi_idoszakot___8221%3B.html; preshaz.eu: https://www.preshaz.eu/2021/12/23/aldott-unnepi-idoszakot/

Gyarmathy Sámuel. 263–268. In: Bősze Péter, Kapronczay Katalin, Keszler Borbála szerk.: A magyar orvosi nyelv története. Medicina, Budapest, 2022. ISBN 978-226-824-8

Jelentés a magyar nyelvről, 2020. 9-26. In: Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6244-15-4

Szótárirodalmunk néhány különleges darabja. 81–98. In: Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6244-15-4

Az agresszív kommunikáció új köntösben: gyűlöletbeszéd. 133–160. In: Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6244-15-4

A kortárs magyar irodalom néhány stílusjellemzője. 161–175. In: Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6244-15-4

Beszámoló a magyar nyelvi kultúra eseményeiről (2016–2020). 219–233. In: Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6244-15-4

Új szavak, kifejezések. Nem szótározott szavak tárháza (2016–2020). 234–265. In: Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. ISBN 978-615-6244-15-4

Gyarmathi Sámuel, Erdély legnagyobb nyelvész-orvosa. Magyar Orvosi Nyelv, XXI/1. (2021. szeptember) 7–11. ISSN 1588-3191

Voigt Vilmos 80 éves. Magyar Nyelv. 2021/2. 239-242. ISSN 0025-0228

A nyelvtől a folklórig és a folklórtól a nyelvig: velünk született struktúrák. 15-24. In: Pátrovics Péter szerk.: Arcana Linguarum. Köszöntő kötet a 80 éves Banczerowski Janusz professzor tiszteletére. ELTE BTK Szláv és Balti Filolófiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest. ISBN 978-963-489-340-0

A kizárt és a köztes harmadik. Kortárs, 2021/10. 71–78. ISSN 0023-415X

Kétféle megközelítés – kétféle nyelvtudomány. 70–78. In: A nyelvtudomány aktuális kérdései. Tanulmányok Nyomárkay István emlékére. Szerk.: Nagy Sándor István. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2021. ISBN 978-963-508-968-0

Bevezetés az erotika szemiotikájába. 7–11. In: Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 old. ISBN 978-615-5597-18-3

Erósz a magyar folklórban és nyelvben. 13–27. Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 old. ISBN 978-615-5597-18-3

A magyar ráolvasások nyelvemlékei. Tempevölgy, XIII. évf. 2021/2. 70-77. ISSN 1789-9265

Erósz nyelve nyomában. Irodalmi Jelen. ISSN 1584-6288. https://irodalmijelen.hu/2021-aug-31-1752/erosz-nyelve-nyomaban

Gárdonyi Géza nyelvi öröksége. 152–158. In: „A nemzeti szalóny és más”. Válogatás a Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból. Szerk.: Keller Péter. (Kiadó nincs feltüntetve) 2021. ISBN 978-615-01-1852-9

Ez a nyelv… 84–86. In: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna szerk.: „Mi ezt a nyelvet szeretni tartoznánk…” A Kazinczy-versenyek újabb évtizede, 2009-2019. Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 2021. ISBN 978-615-01-0730-1

Az irodalmárok felelőtlensége Gárdonyi Géza és Fekete István kapcsán. 229–232. In: In: „A nemzeti szalóny és más”. Válogatás a Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból. Szerk.: Keller Péter. (Kiadó nincs feltüntetve) 2021. ISBN 978-615-01-1852-9

Mi lett volna, ha…? A találgatási ösztön és a történelem. Korunk, XXXII/8. 2021/8. (augusztus) 116–120. ISSN 1222-6338

Fóbiák és lexusok. Magyar Nemzet, Lugas, 2021. augusztus 14. 11.

Az életigenlés művészeti-nyelvi programja. Magyar Napló, XXXIII. évf., 2021. július 37–44. ISSN 0865291 0

Utak a beszéd eredetéhez. Forrás (2021. június) 53/6. szám 81–90. ISSN 0133-056X

Jókai-kódex, az első magyar nyelvű könyv. Magyaróra III/2. (2021. június) 175–182. ISSN 2676-976X

(-dr. Pálfi József-) A nagyváradi magyar egyetem születése. 10-12. In: Partiumi Keresztény Egyetem a régió egyeteme. 30 év az erdélyi közösség szolgálatában. Fel. szerk.: dr. Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN 978-606-9673-05-8

(-dr. Pálfi József-) The birth of Hungarian-speaking – higher education in Nagyvárad/Oradea. 14-17. In: Partiumi Keresztény Egyetem a régió egyeteme. 30 év az erdélyi közösség szolgálatában. Fel. szerk.: dr. Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN 978-606-9673-05-8

Kossuth-szónokverseny 1999–2012. 169–172. In: A jövendő tükre. Retorika a gyakorlatban – gyakorlat a retorikában. Szerk.: Lózsi Tamás–Tóth M. Zsombor. MNYKNT-ELTE TÓK, Budapest, 2021. ISBN 978-615-80475-5-5 (A régi-új retorika)

Kemény Gábor (1948–2021). Fájó szívvel egy elmaradt jubileum kapcsán… Magyar Nyelvőr, 2021: 129–133.

Evolúciós „megszaladásban” vagyunk. 19–26. In: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020. Szerk.: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli. ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest, 2021. ISBN 978-963-489-268-7.  https://doi.org/10.21862/vkkv2020.19

Válogatott nyelvművelés. Magyar Tudomány, 2021/5. https://mersz.hu/hivatkozas/matud202105_f57990#matud202105_f57990;  DOI: 10.1556/2065.182.2021.5.16;  ISSN 1588-1245

Gömbkőkultúrák. Titokzatos kőgömbök nyomában. Élet és Tudomány, LXXVI. 2021/19. 594–596. + címlap. (2021. május 7.) ISSN 0013-6077.

Az udvariasság antropológiája: az etológiától az internetig. Valóság, 2021/5. 25–36. ISSN 0324-7228

Mi születik velünk? Velünkszületettség: nyelv, gyermekfolklór. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, Irodalommal nevelés. (9) 1, 87–98. ISSN 2063-9945 https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.87.98

Természet, környezet és nyelv: ökolingvisztika. Magyar Művészet, IX/1. (2021/1) 23–28. ISSN 2064-9720

Látó vakság. (Költészet napja.) Magyar Nemzet Lugas, 2021. ápr. 11. 10.

Székely nyelvjárási feredő – Sántha Attila írói tájszótáraiban. (Bühnagy székely szótár, Székely szótár küssebb s nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak). Kortárs 2021/3. 90–97. ISSN 0023-415x

„Amiről VV tanár úr nem írt, az nem is létezik”. A 80 éves Voigt Vilmos köszöntése. Néprajzi Hírek, 2020/1. (49/1.) 68–71. ISSN 0133-8021

Wacha Imre nyelvészeti munkássága. 25–34. In: Szárnyal a szó. Wacha Imre emlékezete. Szerk.: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Társszerk.: Kováts Dániel. ASZ, győri Kazinczy Ferenc Gimnázium, Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alaípítvány, Győr, 2021. ISBN 978-615-5735-16-5

Az internet népe. Internet – kultúra – társadalom. Magyaróra III/1. (2021. március) 9–16. ISSN 2676-976X

Biomorfizmus (a természeti jelenségek és állatvilág humanizálása) Karácsony Benő Napos oldal című regényében 249–263. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális. A 2018. november 5–6-i nagyváradi konferencia szerkesztett szövegei. Szerkesztette: Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020. ISBN 978-606-739-169-5

A képesfák, szentfák szóhagyománya: faképnél hagy. Magyar Nyelvőr, 2021: 100–107.

Farkas Árpád: Ostorzúgásban ének. Kortárs, 2021/1. 93–95. ISSN 0023-415x

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Karantémák. Lugas, 2021. január 2. 15.

Százmillió lehetőség. Mindennapi okmányaink, amelyek  nyelvezetét sokdiplomás emberek sem értik. Magyar Nemzet, Lugas, 2021. jan. 16. 10-11.

Muffin. Lugas, 2021. január 23. 15.

Dallamozás, 2021. február 13. 15.

Gyermekdal. 2021. március 6. 15.

Végtelenül bonyolult. 2021. március 27. 14.

Mindenhez is. 2021. április 17. 15.

Egykorvolt egyetem. 2021. május 8. 6.

Időzóna. 2021. május 8. 15.

Túlzófok. 2021. május 29. 15.

De mi az a telekód? 2021. június 19. 11.

Szavak a kút mélyén. 2021. június 19. 15,

Világkocsma. 2021. július 3. 3.

Fejünkben a múlt. 2021. július 10. 15.

Felvidéki akcentus. 2021. július 31. 15.

Fóbiák és lexusok. 2021. augusztus 14. 11.

Közhelyesen. 2021. augusztus 21. 15.

Keresem a szót. 2021. szeptember 11. 15.

Köszönési válság. 2021. október 2. 15.

Még nem hungarikum. 2021. november 13, 15, (A magyar nyelvről a magyar nyelv napján)

Szomorú neveink. 2021. december 4. 15.

Helyőrség. Nyelvi barangolások. (helyorseg.ma) ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844

34. Anyanyelvi hiányosságaim. 2021. decemer 29. Dr. Balázs Géza | Anyanyelvi hiányosságaim (helyorseg.ma)

33. Egy maréknyi (maroknyi?) hiba. 2021. december 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-egy-mareknyi-maroknyi-hiba

Borsón álmodott álmok. (Szilágyi Mária újrafölfedezése) 2021. december 17. https://helyorseg.ma/rovat/ajanlo/dr-balazs-geza-borson-almodott-almok

32. A karácsony eltörlése. 2021. december 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-karacsony-eltorlese

31. Apák és fiúk vagy inkább fiaik? 2021. december 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-napak-es-fiuk-vagy-inkabb-fiaik

30. Pustol a hó. 2021. december 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-pustol-a-ho

29. „Nemes” ember. 2021. november 24. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bnemesr-ember

28. Eltévedt szavak. 2021. november 17. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gabor-eltevedt-szavak

27. Tévútra futott mondatok. 2021. november 10. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tevutra-futott-vonzatok

26. Tűpontos, tűéles – hajszálpontos, borotvaéles. 2021. november 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tupontos-tueles-n-hajszalpontos-borotvaeles

25. Hiba hiba hátán. 2021. október 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hiba-hiba-hatan

24. Itt van a kutya elásva. 2021. október 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-itt-van-a-kutya-elasva

23. Enyhelyek. 2021. október 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-enyhelyek

22. Egy meghatározó beszélgetés. 2021. október 6. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-egy-meghatarozo-beszelgetes

21. Elesett. 2021. szeptember 30. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-elesett

20. Vissza a szavakhoz. 2021. szeptember 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-vissza-a-szavakhoz

19. Diákszleng. 2021. szeptember 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-diakszleng

18. Túros, dürgés, ólajtó. 2021. szeptember 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-turos-durges-olajto

17. Dunakesz. 2021. szeptember 1. Dr. Balázs Géza | Dunakesz (helyorseg.ma)

16. A kardinális kérdés lóg Magyarország feje felett. 2021. augusztus 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kardinalis-kerdes-log-magyarorszag-feje-felett

15. Borszólások. 2021. augusztus 18. Dr. Balázs Géza | Borszólások (helyorseg.ma)

14. Boldogasszony. 2021. augusztus 11. Dr. Balázs Géza | Boldogasszony (helyorseg.ma)

13. Szomorú hogyvagyok. 2021. augusztus 4. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szomoru-hogyvagyok

12. Néprajzkutató-nyelvész a boldoggá avatás útján. 2021. július 28. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-neprajzkutato-nyelvesz-a-boldogga-avatas-utjan

11. Durvul a nyelvhasználat? 2021. július 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-durvul-a-nyelvhasznalat

10. Hegyet hágék, lőtőt lépék. 2021. július 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hegyet-hagek-lotot-lepek

9. Somogyi archaikus imák. 2021. július 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-somogyi-archaikus-imak

8. Pilinszky 100, Pilinszky100. 2021. június 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-pilinszky-100-pilinszky100

7. Télies időjárás. 2021. június 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-telies-idojaras

6. A hírlapi kacsa születése és alakváltozatai. 2021. június 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-hirlapi-kacsa-szuletese-es-alakvaltozatai

5. Csúsztat, köntörfalaz, maszlagol. 2021. június 09. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-csusztat-kontorfalaz-maszlagol

4. Streamelnek. 2021. június 03. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-streamelnek

3. Ápoljuk és őrizzük bátran. 2021. május 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-apoljuk-es-orizzuk-batran

2. Kár. 2021. május  19.  https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kar

1. Távirati stílus. 2021. május 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tavirati-stilus

Hajónapló (hajonaplo.ma) ISSN 1587-3870

Az év szavai, 2021. jan. 6. https://hajonaplo.ma/articles/show/az-ev-szavai

Oltakozzunk! 2021. jan. 15. https://hajonaplo.ma/aktualis/oltakozzunk.html

Kultúraváltás – nyelvváltás. 2021. jan. 15. https://hajonaplo.ma/aktualis/kulturavaltas-nyelvvaltas.html

Macsánka. 2021. febr. 22. https://hajonaplo.ma/aktualis/macsanka.html

A Királydomb árnyékában. 2021. febr. 25. https://hajonaplo.ma/aktualis/a-kiralydomb-arnyekaban.html

Patyomkin falvak. 2021. márc. 10. https://hajonaplo.ma/aktualis/patyomkin-falvak.html

Bikini, bikini. 2021. márc. 22. https://hajonaplo.ma/aktualis/bikini-bikini.html

Márciuska. 2021. márc. 23. https://hajonaplo.ma/articles/show/marciuska

Edukálnak. 2021. márc. 28. https://hajonaplo.ma/articles/show/balazs-geza-edukalnak

Országút ISSN 2677-0148

Szótári kalandozások (5.) A Czuczor–Fogarasi… 2021.01.13. https://orszagut.com/cikk/a-czuczor-fogarasi

Édes Anyanyelvünk ISSN 1588-0311

„És rólam feledkezzetek el!” Hoppál Mihály monográfiája Lükő Gábor munkásságáról. ÉA. 2021/5. 21.

Aljasuló közbeszéd. ÉA. 2021/5. 5.

Időkapszula a földben. Ringer István régészt, a Kazinczy Múzeum igazgatóját kérdezi Balázs Géza ÉA. 2021/5. 8.

„Kitalálták, hogy ami a múltból maradt ránk, az elfogadhatatlan és sértő lehet…” Szakály Sándor történészt, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatóját kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/5. 9.

Jankovics Marcell hálózatai. Elkésett köszöntés Jankovics Marcell 80. születésnapjára. ÉA. 2021/5. 20.

Meddig él a csalogány dala? Halász Péter néprajzkutatót kérdezi Balázs Géza ÉA. 2021/4. 10.

Irodalom nélkül besavanyodott alakká váltam volna. Hartay Csaba költőt, írót kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/4. 11.

A kultúra az agy szotvere. Hidasi Judit egyetemi tanárral beszhélget Balázs Géza. ÉA. 2021/4. 17.

Nyiri Péter nyelvtarisznyája. ÉA. 2021/4. 21.

A szerelem nyelve. ÉA. 2021/4. 5.

Jól értjük a Himnusz első sorait? Jól! ÉA. 2021/3. 5.

„Szebb a rend a magánkáoszok párbeszédénél”. Halmai Tamás költőt kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/3. 8.

Száz éve alakult az első magyar művelődési egyesület a trianoni határon túl. Várady Tibor jogászprofesszort kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/3. 12.

A vándorlások és a betakarítás évei. Kováts Dániel monográfiái. ÉA. 2021/3. 20.

Fájó szívvel egy elmaradt jubileum kapcsán… (Kemény Gábor emlékére). ÉA. 2021/3. 21.

„A költészet az emberiség anyanyelve” (1) ÉA. 2021/2. 3. (2. rész) ÉA 2021/3. 6.

Bölcsődalok. ÉA. 2021/2. 5.

Tevékeny élet Somlóországban, a vörösiszap árnyékában. M. Mester Katalin devecseri tanítót, író-szociográfuzst kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/2. 13.

Széphalom: Kárpát-medencei zaránkodhely. Nyiri Pétert, a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóját kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/2. 15.

Öröklött struktúráink (2) ÉA. 2021/1. 5.

„Hosszú távon csak az egység óvja meg a kisebbséget”. Dupka György válaszol Balázs Géza kérdéseire. ÉA 2021/1. 9.

Szülőföldünk: fél évszázad, „a Rádió”. Cservenka Judit újságírót, az MNYKNT alelnökét kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/1. 10.

„Folytatni a tudományos párbeszédet”. Bárth M. Jánost kérdezi Balázs Géza ÉA. 2021/1. 24–25.

Rólam, velem:

Jónás Ágnes: Dr. Balázs Géza: „Hiszek a józan nyelvművelésben” (kepmas.hu)

Pál-Lukács Zsófia: A művészet és a nyelv születése.2021. okt. 14.  https://helyorseg.ma/rovat/szempont/pal-lukacs-zsofia-a-muveszet-es-a-nyelv-szuletese

Pikó Stefánia: Körbejárt Föld. Erdély Online: https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/korbejart-fold-izgalmas-olvasmany-tavoli-tajakrol-nepekrol-civilizaciokrol-3875939/

 

Tegezhetlek Önt? Könnyű eltévedni a megszólítások, köszönések dzsungelében. 9–21. In: Daniss Győző: Körkép a magyar nyelvről. Tizennyolc beszélgetés nyelvészekkel. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2021. ISBN 978-963-409-282-7

Cservenka Judit: Aki nyelvészként viseli szívén a határon túli magyarok sorsát: Balázs Géza. Felvidék.ma, 2021. 04. 21.

Aki nyelvészként viseli szívén a határon túli magyarok sorsát: Balázs Géza

Csák-Nagy Kriszta: „Mindig van egy jobb mondat” – dr. Balázs Géza nyelvész professzor a nyelvek életéről, haláláról és feltámasztásának lehetőségéről. Képmás, 2021. 02. 21. https://kepmas.hu/hu/mindig-van-egy-jobb-mondat-dr-balazs-geza-nyelvesz-professzor-nyelvek-eleterol-halalarol-es?fbclid=IwAR1qFKsrSSZdrFJAl92Ox7K3lWfdn5wuXYnquDHov2uVASzDVWgiJW_cxo8

Dr. Balázs Géza: A nyelvjárás az alapvető érzelmek hangja. Erdély online, 2021. 02. 10.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/dr-balazs-geza-a-nyelvjaras-az-alapveto-erzelmek-hangja-3475879/

Lingua Materna sajtótájékoztatók, PIM, 2020. 02. 21.

Hajdu Mariann: Folyamatosak a nyelvi zavarok, konfliktusok. BAON, 2020. 02. 20.

https://boon.hu/kultura/helyi-kultura/folyamatosak-a-nyelvi-zavarok-konfliktusok-5214619/?fbclid=IwAR1u81Gl1NDJCs5MRftnV5CO5Sr_SozjOmIjAu6wS1Vi7AXSZQ6CWQaqQC8

Erdélyi Magyar Televízó, Mozaik az álomról: https://www.youtube.com/watch?v=xg4wcQmelFs&ab_channel=Erd%C3%A9lyiMagyarTelev%C3%ADzi%C3%B3.

Tóth Ádám: A pandémia és teremtett nyelve. Erdély-online, 2021. 02. 05.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-pandemia-es-teremtett-nyelve-3467086/?fbclid=IwAR12wDu4wX904HMQbsf4odDQEdcFZgmW1Kyb5GUFb5UKHAndRYzpAwIyx_Q

Megosztás