Szerző, társszerző, szerkesztő, társszerkesztő

1982—1989

1. A kazári népi erdőgazdálkodás szakszavai. ELTE, Budapest, 1982. 47 p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 14.)

2. Tulajdonnevek a magyar népmesékben II. ELTE, Budapest, 1983. 66 p. (Magyar Névtani Dolgozatok 18.)

3. Firkálások a gödöllői HÉV-en. ELTE, Budapest, 1983. 113 p. (Előszó: Voigt Vilmos.) (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 18.)

4. Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Hála József. MTA NKCS, Budapest, 1984. 272 p.

5. Kis könyv az iskolarádióról. Közösség–kommunikáció–technika. Bp., é. n. (1986) 115 p.

6. Sátorfirkálások. ELTE, Budapest, 1987. 129 p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 34.)

7. Tulajdonnevek a magyar népmesékben III. ELTE, Budapest, 1987. 69 p. (Magyar Névtani Dolgozatok 72.) (Társszerző: Várkonyi Ildikó.)

8. Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1987. 268 p.

9. Mutató az Ethnographia 1970–1988. (LXXXI–XCIX.) évfolyamához. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 288 p.

10. Tulajdonnevek a magyar népmesékben IV. ELTE, Budapest, 1989. 72 p. (Magyar Névtani Dolgozatok 80.) (Társszerző: Barati Antónia és Robert Wolosz.)

11. Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 84 p. (Társszerző: Tolcsvai Nagy Gábor.)

1990—1999

12. Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. Szerk. Balázs Géza. ELTE, Budapest, 1991. 198 p. (Nyelvtudományi Dolgozatok 38.)

13. Magyar néphagyomány ~ európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és a szervezett néprajzi gyűjtőmozgalom 50. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Szerk. Balázs Géza. Magyar Néprajzi Társaság, KLTE Néprajzi Tanszék, Budapest–Debrecen, 1991. 244 p.

14. Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. (Balázs Géza, Kende Ágnes, Keszler Borbála, Lengyel Klára, Rácz Endre, Szemere Gyula, Varga Györgyi.) Szerk.: Keszler Borbála. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

15. Nép-nyelv. Tanulmányok Fülöp Lajos 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Selmeczi Kovács Attila. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1992. 100 p.

16. Újságíró-ismeretek. Texoft, Biográf–DUE, Budapest, 1993. 120 p.

17. Kapcsolatra utaló (fatikus) nyelvi elemek a magyar nyelvben. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993. 60 p. (Nyelvtudományi Értekezések 137.)

18. Az Édes Anyanyelvünk 1–15. évfolyamának mutatója. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 1993.

19. Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és tanulmányok. ELTE, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994. 273 p.

20. Tetovált szövegek. ELTE, Budapest, 1994. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 59.) 77 p.

21. Beszélő falak. Ötszáz különféle graffiti, 1980–1990. ELTE, Budapest, 1994. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, 64.) 97 p.

22. Érettségi témakörök, tételek – Magyar nyelv. (Szerk.: Balázs Géza + 30 fejezet.) Corvina Kiadó, Budapest, 1994. 271 p. (Társszerző: Bodáné Kovács Mária, Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Juhász Nagy Andrea, Schlettné Sebő Ildikó.) (1994–2005. 13 kiadásban.)

23. Jókai-szótár. A-K, L-Z. Unikornis, Budapest, 1994. 478 + 446 p. (Társszerző: P. Eőry Vilma, Kiss Gábor, J. Soltész Katalin, T. Somogyi Magda.)

24. Jugendmedien-Atlas 93/94. (Red. Hansgeorg Schiemer; Länder-Korrespondent: Géza Balázs.) Siegen/Deutschland, 1994.

25. Újságírás, rádiózás. Aktualitás, demokrácia, helyi közösségek, alternativitás. Haza és Haladás, DUE, Budapest, 1995. 187 p.

26. Médiakommunikáció. A nyelvi közszolgálatiság. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, 1996. 27 p.

27. Rádiós ismeretek alaptanterve (RAT). Összeáll.: Balázs Géza. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, 1996. 31 p. (Korábbi megjelenési helye: Pagoda, 1996/1–2. 29–32.)

28. Magyar nyelvi gyakorlatok (Érettségi témakörök, tételek – Magyar nyelv; 500 gyakorlat megoldásokkal.) Corvina, Budapest, 1996. 157 p. (1996-2005. 5 kiadás.)

29. A rádiós kommunikáció. Magyar Rádió, Oktatási Osztály, Budapest, 1997. 78 p. (Hat tanulmány.)

30. The Story of Hungarian. A Guide to the Language. Corvina, Budapest, 1997. 189 p. (Angolul, második kiadás: 2000.)

31. Rádiós-ismeretek. A műsorszolgáltató rádiózás tankönyve. DUE, Budapest, 1997. 215 p. (Társszerző: Kuti Sándor, Szayly József.)

32. Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. A–Z, Budapest, 1998. 203 p. (Második kiadás: 1999.)

33. A magyar pálinka. Aula, Budapest, 1998. 167 p. (100 pld. műmelléklettel.)

34. A magyar jelrendszerek évszázadai. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 1998. 184 p. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 1.) (Szerk.: Balázs Géza és Voigt Vilmos.)

35. Kommunikáció- és médiaismeret szöveggyűjtemény. I–II. Magyar Rádió, Budapest, 1998. 357 p.

36. Médiaműfajok. Rövid összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. ELTE, Budapest, 1998. 52 p. (Magyar Nyelvészeti Továbbképzési Füzetek, 1.)

37. Médiaműfajok. Összefoglaló az újságok, a rádió és a televízió műfajairól. Magyar Rádió, Budapest, 1999. 61 p.

38. Por–Híd–Pest. Emlékfüzet Temesi Ferenc 50. születésnapjára Balázs Gézától. Pest, 1999. Készült 5 számozott példányban.

39. Felfedezőúton a jelek világában. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak szemiotikai tanulmányai. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 2.) Budapest, 1999. (Szerk.: Balázs Géza.)

2000—2004

40. Médianorma. A nyilvános megszólalás esztétikája. Magyar Rádió, Budapest, 2000. 135 p. (15 tanulmány.)

41. Médianyelv. Az igényes sajtó/média nyelve. Magyar Rádió, Budapest, 2000.

42. Lehetséges nyelvi szabványok. A–Z, Budapest, 2000. 202 p.

43. Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Szerkesztőbizottság: Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE, Budapest, 2000. 850 l.

44. Jeles jogok – jogos jelek. Multidiszciplináris tanulmányok. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2000. 224. (Voigt Vilmossal.)

45. Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, 2000. 232 l. (Grétsy Lászlóval.)

46. Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina, Budapest, 2001. 228 p. (2 kiadás.)

47. Zöld erdőben jártam… Locsolóversek. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2001. 39 p.

48. Magyar nyelvstratégia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2001. 240 p.

49. „Miért jobb a sör a nőknél?” Kocsmafilozófia, aszfaltköltészet, internetfolklór. Fekete Sas, Budapest, 2001. 108 p.

50. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 176 p. (Benkes Zsuzsával.)

51. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, a Béke-, a Sátorkőpusztai- és a Pénzpataki barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2001. 105 p. (Társszerző: Lieber Tamás és Varga Ferenc.)

52. Nyelvi illem – nagyszüleink kiskorában. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Budapest, 2001. 196 p. (Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László.)

53. Szójátékos anyanyelvünk. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, 2001. 184 p. (Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László.)

54. Nyelvünkben a világ. Esszék, jegyzetek. Ister, Budapest, 2002. 270 p.

55. Media & Linguistics. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest, 2002. (Társszerző: Róka Jolán, angol nyelven.) 106 p.

56. Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 168 p. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.)

57. A szövegek szövésmintái. Stúdium Kiadó, Kolozsvár, 2002. 116 p. (Társszerző: Murvai Olga.)

58. Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. (Szerk. A. Jászó Anna, Balázs Géza és Koltói Ádám.) Tinta, Budapest, 2002. 518 p.

59. Informatikai technológia és nyelvhasználat. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázatából. Trezor, Budapest, 2002. 248 p.

60. Pálinka a közös nyelvünk. Állami Nyomda, Budapest, 2003. 96 p.

61. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 11. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003. 188 p. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.)

62. Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Főszerkesztő: Bárdosi Vilmos. Tinta, Budapest, 2003. 948 p. (Szerk. Balázs Géza, Balogh Péter, Hessky Regina, Kiss Gábor.)

63. Kedves Hallgatóim! Válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából. Szerk.: Kövesdy Zsuzsa. Tinta, Budapest, 2003. 421 p. (25 esszé) (Társszerző: Bencédy József, Deme László, Fábián Pál, Grétsy László és Szathmári István.)

64. Személyes ügyfél-kommunikáció. Humán Erőforrás Alapítvány, Budapest (2003) (Társszerző: Arany Ferenc, Rozsovits Edit, Seprődi Patrícia, Tóth Éva Mária.)

65. Telefonos ügyfél-kommunikáció. Humán Erőforrás Alapítvány, Budapest (2003) (Társszerző: Arany Ferenc, Rozsovits Edit, Seprődi Patrícia, Tóth Éva Mária.)

66. Sportnyelvünk a 21. század elején. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, 2003. 237 p. (Szerk. Balázs Géza és Grétsy László.)

67. A 20. századi magánlevelek nyelvi világa. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Tinta, Budapest, 2003. 279 p. (Szerk. Balázs Géza és Grétsy László.)

68. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003. 384 p. (Szerk. Balázs Géza és Voigt Vilmos.)

69. A magyar nyelv jelene és jövője. I-II. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004. 405, 348 p. (Szerk. Balázs Géza.)

70. Az Édes Anyanyelvünk 1–25. évfolyamának mutatója, 1979–2003. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2004. 68 p. (Összeállítás.)

71. Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, 2004.  203 p. (Szerk. Balázs Géza és Grétsy László.)

72. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 12. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.)

73. Mai magyar nyelvi jelenségek. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. NKÖM, Budapest, 2004.  195 p.  (Szerk. Balázs Géza és Grétsy László.)

74. Pálinka, a hungarikum. Állami Nyomda, Budapest, 2004. 80 p.

75. Pálinka, Hungaricum. The Hungarian Specialty. Állami Nyomda, Budapest, 2004. 80 p. (Angolul.)

76. Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XII. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa; Bara Katalin–Csutak Judit.) T3 Kiadó, Sfantu Gheorge, 2004. 310 p.

2005—2009

77. „A magyar nyelv elé mozdításáról…” Vitairat a nyelvművelésért. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 175 p.

78. Médiaismeret. Sajtó – rádió – televízió – internet. (Társszerző: Szayly József, Szilágyi Árpád.) Szerk.: Balázs Géza. DUE, Budapest, 2005. 139 p.

79. Magyar nyelv és irodalom. Tankönyv a XI. osztály számára. (Társszerző: Benkes Zsuzsa, Bara Katalin–Csutak Judit.) Corvin Kiadó, Déva, 2005. 293 p.

80. Jelentés a magyar nyelvről – 2000–2005. (Szerkesztés.) Akadémiai Kiadó, 2005. 188 p.

81. Anyanyelvi beszédkultúra a nyelvi előkészítő évfolyam számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 144 p. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.)

82. Magyar nyelv. Új érettségi. Corvina, Budapest, 2005. 319 p. (13. átdolgozott és bővített kiadás.) (Szerk.: Balázs Géza. Társszerző: Borosné Jakab Edit, Jónás Frigyes, Kovács Mária, Schlettné Sebő Ildikó.)

83. A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2005. 295 lap. (Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7-8.) (Társszerkesztő: H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes.)

84. Az internetkorszak kommunikációja. Gondolat/Infonia, Budapest, 2005. 354 p. (Társszerkesztő: Bódi Zoltán.)

85. Nyelvészek az irodalomról. (Társszerző: Nagy L. János.) Szerk.: Veszelszkiné Huszárik Ildikó. Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas, 2005. 20 p.

86. Esszencia. A Bolyai Műhely Alapítvány Önképző Műhely 2005-ben végzett csoportjának tanulmánykötete. Szerk.: Szalay Zsófia és Vargha Márk. Mentorok: Balázs Géza és Benyhe István. Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest, 2005. 256.

87. Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája. 5–6. osztály, A. változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 107 p.

88. Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája. 5–6. osztály, A. változat. Munkafüzet. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 114 p.

89. Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek. 5–6. osztály. B. változat. Tankönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 100 p.

90. Hon- és népismeret. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek. 5–6. osztály. B. változat. Munkafüzet. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. 84 p.

91. Hon- és népismeret. A magyar nép kultúrája. A. változat. Magyar népcsoportok, hazai nemzetiségek. B. változat. Tanári kézikönyv. Pauz-Westermann, Celldömölk, 2006. ISBN 963-9432-13 X

92. Nyelv és nyelvhasználat a családban. Válogatás az NKÖM anyanyelvi pályázataiból. Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. NKÖM, Budapest, 2006. 234 p.

93. Magyar nyelvhasználati szótár. Szerk.: Balázs Géza és Zimányi Árpád. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 2007. 325 p.

94. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák érettségire készülőinek. Az önálló felkészülés útjai. (Társszerző: Benkes Zsuzsa.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 144 p.

95. Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola–Inter Kht., Szombathely–Budapest, 2007. 175 p.

96. Magyar nyelv. 555 magyar nyelvi gyakorlat megoldásokkal. (Új érettségi.) Corvina, Budapest, 2007. 192 p. (Szerkesztő, szerző.)

97. Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2–3. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. (Magyar szemiotikai tanulmányok 10–11.) (Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula.)

98. Emlékkönyv Jónás Frigyes nyelvész 60. születésnapjára. Szerk.: Balázs Géza és Gecső Tamás. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Budapest, 2004. (Megjelent: 2007.)

99. Hej, hej, helyesírás! 10–14 éveseknek. (Társszerző: Minya Károly.) Jedlik Kiadó, Nyíregyháza, 2007.

100. Hungaropesszimizmus – hungarooptimizmus. Kommunkációs, nyelvi fölvetések a magyarok lelkületéről. Savaria University Press, Szombathely, 2007. 58 p. (Dissertationes Savariensis, 45.)

101. Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2007. 312 oldal. Semiotica Agriensis 4.

102. A magyar reneszánsz stylus. Szerk.: Balázs Géza. Inter–Magyar Szemiotikai Társaság–PRAE.HU, Budapest, 2008. 148 p.

103. Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2008. 390 p.

104. Balázs Géza. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások, 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2008. 56 p.

105. Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. (Szerk.: Balázs Géza és Dede Éva.) Inter Kht.–PRAE.HU, Budapest. 434 p.

106. Káros médiatartalmak. (Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula.) Líceum Kiadó, Eger–DUE, Budapest, 2008. 135 p.

107. Konvergenciák 2003–2006. Szerk. Balaskó Mária–Balázs Géza. BDF (NyME) Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 2008. 416 p.

108. Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. (Társszerző: Takács Szilvia.) Pauz-Westermann, Inter, Prae.hu, Celldömölk, Budapest, 2009. 295 p.

109. A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól. (Szerk.: Balázs Géza.) Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2009. 144 p.

110. Ikonikus fordulat a kultúrában. Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2008. 477 p. (Magyar szemiotikai tanulmányok 18–20.)

111. Az anyanyelv az életemben. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatás az OKM anyanyelvi pályázataiból. Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009. 380 p.

2010-

112. Romológiáról újságíróknak. Szerk.: Balázs Géza. DUE, Budapest, 2010. 96 p.

113. Útitárs a szavak világához. A Magyar Nyelv Múzeuma, Sátoraljaújhely-Széphalom, 2010. 30 p.

114. Jelentés a magyar nyelvről, 2006–2010. (Új magyar szavak szótára, 1998–2010.) Szerk.: Balázs Géza. Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2010. 388 p.

115. Régi magyar mesterségek – családneveink tükrében. Válogatás az OKM anyanyelvi pályázataiból. Szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 312 p.

116. Az utazás szemiotikája.  Szerk.: Balázs Géza–H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2010. (Semiotica Agriensis 7.) 477 p.

117. Retorikai lexikon. Főszerk.: Adamik Tamás, szerk.: A. Jászó Anna. Kalligram, Pozsony, 2010. (Alkalmazott nyelvészet és retorika, E-retorika, Interretorika, Nyelvi hiba, Nyelvi norma, Nyelvművelés és retorika, Politikai helyesség, Sms-retorika, Szemiotika és retorika, Szövegtan és retorika.)

118. Hálózatkutatás. Hálózatok a társadalomban és a nyelvben. Szerk.: Balaskó Mária-Balázs Géza-Kovács László. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010. 234 p.

119. Sms-nyelv és folklór. Magyar Szemiotikai Társaság—Inter Kft.—PRAE.HU, Budapest, 2011. 132 p.

120. Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Szerk.: Balázs Géza. Inter Kft., Budapest, 2011. 384 p.

121. Nagy párlat- és pálinkakönyv. Inter Kft., Budapest, 2012. 147 p.

122. Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. Inter Kft., Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012. (411 oldal)

123. Grétsy 80. Köszöntő könyv Grétsy László születésnapjára. Válogatott tanulmányait összegyűjtötték barátai, szerkesztőtársai: Balázs Géza, Kemény Gábor, Kovács Gyula, Maróti István. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2012. (192 oldal)

124. Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza, Balázs László, Veszelszki Ágnes. Magyar Szemiotikai Társaság, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. (220 oldal)

125. Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória. Inter-MSZT-BOM-Eötvös, Budapest, 2012. (224 oldal)

126. Párlat- és pálinkatörténet. Egyetemi jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest [2013]. ISBN 978-963-503-528-1 (Elektronikus tananyag)

127. A pesti nyelv. Városnyelvi kalauz. Inter Nonprofit Kft., Budapest, é. n. [2013] (118 oldal). ISBN 978-963-89240-5-6 (Progli László ff. fotóival.)

128. Utórengések.A Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely évkönyve.  Szerk.: Balázs Géza. (Esszencia-kötetek, VIII.) BMA, Budapest, 2013. 155 l. ISBN 978-963-87390-7-0

129. Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Vál. és szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. ASZ-Tinta Könyvkiadó, Bp., 2013. 332 l. ISBN 978-615-5219-37-5

130. Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Szerk.: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória. Inter – MSZT – BOM – SZTE JGYPK, Budapest-Szeged, 2013. 142 l. ISBN 978-963-89240-3-2

131. A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetekben. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013. 263 l. ISBN 978-963-88749-6-2

132. Rádió és nyelv. A kilencedik művészeti ág élete és… DUE, Budapest, 2014. 171 l. ISBN 978-963-89005-2-4

133. A sör története. Művelődéstörténeti vázlat. Elektronikus tananyag. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2014. ISBN 978-963-503-569-4

134. (-Minya Károly): Kettesnyelvünk. 100 anyanyelvi írás. Inter, Budapest, 2014. 220 l. ISBN 978-963-89240-8-7

135.  ABCDUE. Szubjektív DUE-ábécé. (Készült a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete fennállásának 25. évfordulójára.) DUE, Budapest, 2014. 38. l. ISBN 978-963-89005-3-1

136. (-Juhász Dezső–Zelliger Erzsébet vál. és szerk.): Élő tájnyelvek. Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázataiból. Anyanyelvápolók Szövetsége–Inter Kft., Budapest, 2014. 192 l. ISBN 978-963-08-5642-3

137. Hatvanhat év a katedrán. A 90 esztendős Szathmári István köszöntése. (Szerk.: Balázs Géza.) IKU – Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2015. 88 l. ISSN 2415-9204 ISBN 978-963-89240-9-4

138. Antroposzemiotika. Életünk feltűnő jelei. MSZT, Budapest, 2015. 268 l. ISSN 1418-253x ISBN 978-963-88749-9-3

139. Tájszemiotika. (Szerk.: Balázs Géza és Pölcz Ádám.) MSZT, Budapest, 2015. 282 oldal. Magyar szemiotikai tanulmányok, 32. ISBN 978-615-5597-00-8

140. Nyelvi anekdoták. Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázataiból, 15. kötet. Vál. és szerk.: Balázs Géza – Hujber Szabolcs. Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft., Budapest, 2015. 155 oldal. ISBN 978-963-12-3663-7

2016-2019

141. Új szavak, kifejezések. A rendszerváltás kisszótára (1990–2015). Inter, Budapest, 2016. 142 oldal. IKU-Tár, 2. ISSN 2416-0652, ISBN 978-615-5556-02-9

142. Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Szerk.: Balázs Géza és Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2016. 250 oldal. ISSN 1418-253X ISBN978-615-5597-01-5

143. Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza–Kovács László–Szőke Viktória. INTER-Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016. 242 oldal. ISBN 978-963-89240-4-9

144. Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában. A magyar nyelv hete 1967–2016. Szerk.: Balázs Géza. Anyanyelvápolók Szövetsége – IKU – Inter Kft., Budapest, 2016. 116 oldal. ISSN 2415-9204 ISBN 978-615-80424-0-6

145. Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Új szavak, kifejezések 2010–2015. Szerk.: Balázs Géza. IKU, Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. 252 oldal. ISBN 978-615-5556-03-6

146. A péceli kiskastélyos világ. Rádayak, Szemere, Kölcsey. 200 éves a Felelet a Mondolatra (Antimondolat) vitairat. Szerk.: Balázs Géza MSZT-IKU-Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. 154 oldal. ISBN 978-615-5556-04-3 (Jót s jól! IKU-kiskönyvtár 3.)

147. Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Szerk.: Balázs Géza és Veszelszki Ágnes. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék–Inter Nonprofit Kft.–MSZT, Budapest, 2016. 455 oldal. ISBN 978-615-5597-02-2. Magyar szemiotikai tanulmányok 35-36.

148. Nyelvi esszék. Válogatás. Szerk.: Balázs Géza–Minya Károly. Anyanyelvápolók Szövetsége, Inter Kft., Budapest, 2016. 158 oldal. ISBN 978-615-80424-2-0

149. Nyelvi barangolások. Kilencvenkilenc úti cél. Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, Budapest, 2016. 204 oldal. ISBN 978-963-263-658-0

150. Balázs Géza & Takács Róbert: Körbejárt Föld. Kulturális utazások a napsütötte sávban. ASZ, MNYKNT, Inter, Budapest, 2017. 262 oldal. (30 ország, 450 fotó, műborítóval, készült a 134. éves Gyomai Kner Nyomdában.) ISBN 978-615-5556-05-0

151. Balázs Géza és Molnár Gergely szerk.: Szemed a pályán legyen! Mozdonyfüstös néprajz. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 196 oldal. ISBN 978-615-5597-03-9

152. Balázs Géza és Minya Károly szerk.: Multikulturalitás. Kultúraköziség a tudományban, művészetekben, médiában, mindennapokban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. 298 oldal. ISBN 978-615-5597-05-3

153. Balázs Géza: Az álom nyelve. Álomesemény, álomemlék, álomelbeszélés, álomértelmezés. Antropológiai nyelvészeti tanulmány. Inter/IKU, Budapest, 2017. 192 oldal. ISBN 987-615-5556-08-1

154. Balázs Géza és Minya Károly szerk.: Hobbinyelvek. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Anyanyelvápolók Szövetsége, 2017. 170 oldal. ISBN 978-615-5735-05-9

155. Beke József: Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete. I-II-III. kötet. Szerkesztő és előszó: Balázs Géza.  Anyanyelvápolók Szövetsége–Inter, Budapest, 2017. 869+964+1177 oldal. ISBN 978-615-80424-3-ö ISBN 978-615-80424-4-4; -5-1; -6-8.

156. Balázs Géza – H. Varga Gyula szerk.: Sajtónyelv – médianyelv. Kutatás, elemzés, dokumentumok. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. 162 old. ISBN 978-615-5562-89-1

157. Balázs Géza és Pölcz Ádám szerk.: Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Második, bővített kiadás. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5597-04-6

158. Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. Szerkesztette: Balázs Géza – Lengyel Klára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 438 old. ISBN 978-615-5597-07-7

159. A fenntartható magyar nyelv. Nyelvépítészet – nyelvösszeomlás – nyelvstratégia. Inter-IKU, Budapest, 2018. 148 old. ISBN 978-615-5556-10-4 (IKU-monográfiák, 2.)

160. Az idő szemiotikája. Szerkesztette: Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 288 old. ISBN 978-615-5597-08-4

161. Diáknyelv – diákszótár. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Szerkesztette: Balázs Géza–Minya Károly. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2018. 184 old. ISBN 978-615-5735-08-0

162. A titok szemiotikája. Szerk. Balázs Géza–Minya Károly–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest., 2019. Magyar szemiotikai tanulmányok 46-47. ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-13-8

163. Beke József: Bánk bán szótár. Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete. Második, bővített kiadás. Szerkesztő és előszó: Balázs Géza. Anyanyelvápolók Szövetsége, Inter, Budapest, 2019. 375 oldal. ISBN 978-615-5735-07-3

164. AUCP/Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 1 (2019), 100 old. (Társszerkesztő: Verók Attila.) Partiumi Keresztény Egyetem, Partium Kiadó, Nagyvárad. ISSN/ISSN-L  2668-3067

165. AUCP/Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale 2 (2019) 140 old. (Társszerkesztő: Verók Attila.) Partiumi Keresztény Egyetem, Partium Kiadó, Nagyvárad. ISSN/ISSN-L  2668-3067

166. Adamikné Jászó Anna: Stilisztikai kisszótár. Szóképek, alakzatok és egyéb stíluseszközök szótára. (Társszerkesztő: Pölcz Ádám). IKU, Budapest, 2019. 256 old. (IKU-Tár 7–8). ISBN 978-615-5556-15-9

2020-

167. Hálózatkutatás. Hálózatok a nyelvben. Szerk.: Balázs Géza–Imrényi András–Simon Gábor. MSZT, Budapest, 2020. (Magyar szemiotikai tanulmányok 49-50.) 370 old. ISBN 978-615-5597-14-5

168. Pálinka-kislexikon. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2020. 159 old. ISBN 978 615 5862 54 0

169. Pálinkás szavak szótára A–Zs. Inter–IKU, Budapest, 2020. 92 old. (IKU-Tár 10.) ISBN 978-615-00-8581-4

170. Nyelvszokások. A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések. Inter-IKU, Budapest, 2020. 276 old. IKU-monográfiák, 4. ISBN 978-615-00-7968-4

171. A gyermek szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2020. 292 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 51–52.) ISBN 978-615-5597-15-2

172. Népi ételreceptek. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái. Szerk.: Balázs Géza – Barta Éva – Minya Károly. Anyanyelvápolók Szövetsége–Iner Kft., Budapest, 2020. 228 old. ISBN 978-615-5556-20-3

173. Magyar táj, magyar ecsettel. Vallomások a nemzeti tájról. Szerk.: Balázs Géza–Blankó Miklós–Cservenka Judit. MNYKNT–Rákóczi Szövetség, Budapest, 2021. 264 old. (Lingua Materna 1.) ISBN 978-615-80475-3-1

174. A művészet és a nyelv születése. Szemiotika, művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. MNYKNT–IKU, Budapest. 2021. 320 old. (Moritz Lívia illusztrációival) (IKU-monográfiák 6.) ISBN 978-615-6224-04-0

175. Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 old. ISBN 978-615-5597-18-3

176. Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020. (Öt év szavaival és kifejezéseivel.) Balázs Géza szerkesztésében. Petőfi Kulturális Ügynökség, Budapest, 2021. 272 oldal. ISBN 978-615-6244-15-4

177. Agresszió és nyelvhasználat. (Társszerző: Dede Éva). IKU, Budapest, 2021. 194 oldal. (IKU-monográfiák, 7.) ISSN 2560-0621 ISBN 978-615-6224-06-4

178. A Magyar Nyelvőr viharos története (1872–2022). MNYKNT–IKU, Budapest, 2022. 208 oldal. (Jót s jól! kiskönyvtár, 4.) ISSN 2415-9204 ISBN 978-615-82068-1-5

179. Milyen jelrendszereket használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerk.: Balázs Géza, Pölcz Ádám, Terdikné Takács Szilvia. MSZT-IKU, Budapest, 2022. 212 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 58.) ISBN 978-615-5597-22-0

180. A hetedik! A Mozaikok (2018), a Fogaskerekek (2019) és az Online-tanulmányok (2022) hallgatói konferenciák válogatott anyaga. Szerk.: Balázs Géza és Herbst Rebeka. Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest, 2022. 212 old. ISBN 978-615-82140-0-1

181. A 360 éves Váradi Biblia története, hatása. A nyelv mint létformáló hatalom. Szerk.: N. Császi Ildikó–Balázs Géza–Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-9673-34-8

182. Folklór és nyelv. Folklór, művészet, irodalom, nyelv. Folklórlingviszikai tanulmányok. IKU, Budapest, 2022. 332 oldal. (IKU-monográfiák, 10.) ISSN 2560-0621 ISBN 978-615-6224-09-5 https://e-nyelv.hu/termek/balazs-geza-folklor-es-nyelv-folklor-muveszet-irodalom-nyelv-e-konyv/

183. Újmédia-kislexikon. Fogalmak, érvelés, nyelvhasználat, viselkedés az újmédiában. Médiaelmélet, pszichológia, netorika, netográfia, netnyelvészet. IKU, Budapest, 2023. 104 old. IKU-Tár 22. ISBN 978-615-6224-11-8

184. Az internet népe.  Internet – társadalom – kultúra – nyelv. A kulturális és a tervezett evolúció határán. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 344 oldal. ISBN 978-963-531-918-3 (nyomtatott), ISBN 978-963-531-919-0 (elektronikus PDF) | ISBN 978-963-531-920-6 (ePub)

185. Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Szerk.: Balázs Géza és Nagy Dániel. Bolyai Műhely Alapítvány. Budapest, 2023. 196 old. ISBN 978-615-82140-1-8 ISSN 1788-2818 (Ingyenesen letölthető itt: https://bom.hu/esszencia-xviii-valosaghajlitas/)

186. Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. 260 oldal. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

folyt. köv.

 

Be nem sorolt kiadványok:

Útmutató és tanmenetjavaslat. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 9. évfolyama számára című tankönyvhöz. (Benkes Zsuzsával.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

Útmutató és tanmenetjavaslat. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 10. évfolyama számára című tankönyvhöz. (Benkes Zsuzsával.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

Útmutató és tanmenetjavaslat. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvhöz. (Benkes Zsuzsával.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

Útmutató és tanmenetjavaslat. Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 12. évfolyama számára című tankönyvhöz. (Benkes Zsuzsával.) Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

Megosztás