Nagy párlat- és pálinkakönyv. Inter Kft., Budapest, 2012. (147 oldal)

Nyelv és kultúra. Kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. Inter Kft., Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012. (411 oldal)

Grétsy 80. Köszöntő könyv Grétsy László születésnapjára. Válogatott tanulmányait összegyűjtötték barátai, szerkesztőtársai: Balázs Géza, Kemény Gábor, Kovács Gyula, Maróti István. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2012. (192 oldal)

Gasztroszemiotika. Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza, Balázs László, Veszelszki Ágnes. Magyar Szemiotikai Társaság, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. (220 oldal)

Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Szerk.: Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória. Inter-MSZT-BOM-Eötvös, Budapest, 2012. (224 oldal)

A szöveg hálózatai. 9-15. In: Hálózatkutatás, 2012.

Kapcsolati hálók és nyelvhasználat. 16-20. In: Hálózatkutatás, 2012.

(társszerző: Balázs László): A formális közösségek egy sajátos névhálózata: ragadványnevek. 21-26. In: Hálózatkutatás, 2012.

Az ízlelés szemiotikájának jelentéstana. 47-52. In: Balázs-Balázs-Veszelszki szerk.: Gasztroszemiotika…

Az álmok nyelvi képe. 17-24. In: Bárdosi Vilmos szerk.: A szótól a szövegig. Tinta, Bp., 2012.

Nyelvi struktúra és kultúra. 21-24. In: Nyelv és kultúra

Nyelvészeti muzeológia. Egy formálódó tematikus muzeológia a nyelvmúzeum kapcsán. 135-144. In: Néprajz – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletre. Szerk.: Tóth Arnold. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2012.

Ismeretlen nyelvi tájak. Forrás, 2012. november (44/11.) 80-86.

Ismeretlen nyelvi tájak. 490-498. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály születésnapjára. Szerk.: Czövek Judit—Dyekiss Virág—Szilágyi Zsolt. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest.

Szöveg a szövegben. Intertextualitás a multimedialitásban. Palócföld, LVIII/6. 2012/6. 47-51.

A laoszi élő buddhizmus. Vallástudományi Szemle, (VIII/3.) 2012/3. 14-24.

A mi kertünk. 3. In: Hegyessy Gábor: A széphalmi Kazinczy emlékkert. Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület, Sátoraljaújhely, 2012.

Nyelvkritika-rovat, Heti Válasz (minden csütörtökön)

Sorozat a nyelvművelésről (Tanítás-Tanulás, Apáczai Kiadó): Mi a nyelvművelés? (2011. szept.), A nyelvművelés gondolatának filozófiai alapjai (2011. nov), A nyelvi norma (2012. jan.), Nyelvi kultúránk kérdései (2012. márc.), A magyar nyelvművelés feladatai (2012. máj.)

Gyermekecske, gyermekcse, gyermecske. A kicsinyítés antropológiája a magyarban. 126-138. In: Lisztóczky László szerk.: Emlékkönyv Fülöp Lajos nyolcvanadik születésnapjára. Dsida Jenő Baráti Kör, Eger, Konturs Kft., Gyöngyös, 2012.

Jutalmunk a megértés öröme. Előszó. 4-8.  In: Soós Eszter Petronella és Vargha Márk szerk.: Kvalitársak. Beszélgetések a tehetségről. Bolyai Műhely Alapítvány, Bp., 2012.

„Egyik oldalon: Einsteinek és Mozartok, a másik oldalon: mindenki jó valamiben. Beszélgetés Szvetelszky Zsuzsanna hálózat- és tehetségkutatóval. 153-161. In: Soós Eszter Petronella és Vargha Márk szerk.: Kvalitársak. Beszélgetések a tehetségről. Bolyai Műhely Alapítvány, Bp., 2012.

Mi az otthon? (Előszó.) 6-7. In: Baranyai Katalin szerk.: Otthon – ITTHON. Bolyai Műhely Alapítvány, Bp., 2012.

A frazémák csoportosítása. 75-84. In: Szabó Dávid szerk.: Szavak, frazémák, szótárak. Írások Bárdosi Vilmos 60. születésnapjára. ELTE BTK Francia Tanszék, Egyetemközi Francia Központ, Budapest, 2012.

Ősotromb, toportyánféreg. Rosszul besorolt állatok. Napút, 2012/8. 25-29.

Apám bicskája. Magyar Napló, 2012. január, 25. oldal

A nyelvi norma. Tanítás-Tanulás, 2012. január (IX/5.)

Nyelvi kultúránk kérdései. Tanítás-Tanulás, 2012. március (IX/7.)

Hasznos ajándék! Magyar Nemzet, 2012. jan. 21. 38.

Akár így, akár úgy. Magyar Nemzet, 2012. febr. 18.  38.

Hírhibák. Magyar Nemzet, 2012. márc. 24. 38.

Nyelvutánzók. Magyar Nemzet, 2012. ápr. 28. 38.

Kifinomult káosz. Kambodzsa és Laosz, ahol a politika háttérbe vonul, s a buddhizmus áthatja a társadalmat. Magyar Nemzet, 2012. május 5. 34.

Puzsériádák. Magyar Nemzet, 2012. máj. 26. 38.

Makaróni helyesírás. Magyar Nemzet, 2012. jún. 16. 38.

„Csont nélkül”. „Én csak egy diplomát akarok!” Magyar Nemzet, 2012. júl. 14. 34.

Beszól. Magyar Nemzet, 2012. aug. 11. 38.

Sodorvonal. Bealkonyult a Felső-Tisza vízi turizmusának? Magyar Nemzet, 2012.  szept. 1. 37.

Állandóan fájó jelzők. Magyar Nemzet, 2012. szept. 1. 38.

Anycsi tyúkcsija. Minya Károly a neologizmusokról. Magyar Nemzet, 2012. szept. 8. 35.

Ovisok. Magyar Nemzet, 2012. szept. 29. 38.

Kórus a híd alatt. Irán megejtő turistacélpontjain szeretik a „madzsarisztániakat”. Magyar Nemzet, 2012. szept. 29. 32.

Elhíresült. Magyar Nemzet, 2012. nov. 10. 38.

Arcolás. Magyar Nemzet, 2012. nov. 24. 38.

A nincs filozófiája. Magyar Nemzet, 2012. dec. 15. 38.

Malacsült. Magyar Nemzet, 2012. dec. 29. 37.

Régi-új utakon írói nyelvtant írni. (Czakó Gábor: Eredeti magyar nyelvtan). Kortárs 2012/10. 92-96.

Dubaj: modernség, megalománia, abszurditás. Fashion & Travel, 2012/New 28-32.

Megmaradt, mégsem maradandó. Hartay Csaba: A jövő régészei.
http://librarius.hu/kritika/460-szerkeszt/1828-megmaradt-megsem-maradando

Csete Ildikó és Csete György orosházi kiállításáról. Bárka, 2012/4. 95-97.

Élet és nyelv. Életünk, 2012. 2-3. 26-34.

Élet és nyelv. Életünk, 2012. 8. 46-52.

Emberszó – meseszó. Voigt Vilmos a mese kutatásairól. Napút, 2012/3. 116-119.

Előszó. 9-11. Nagyszékely István Szavak a hullámok hátán című kötetéhez. Plimsoll, Bp., 2012.

Mi a teendő? Legfontosabb teendők a magyar nyelvművelés, nyelvstratégia terén. Napút, 2012/2. 117-119.

Ízlelés, ízlés – A bor- és pálinkaízlelés szemiotikája. Gasztroszemiotikai jegyzetek. Szépirodalmi Figyelő, 2012/1. 27-37.

Beszéd a 47. Kazinczy-versenyen. Napút, 2012/5. 92-95.

Nevek, budapesti helyek. Napút, 2012/6. 50-52. (Budapest-szám)

Csúcsforgalom a damaszkuszi úton. Magyar Nyelvőr, 2012/2. 221-222.

Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon. Örkény István 100. születésnapjára. Magyar Nyelvőr, 2012/2. 222-223.

„Állandóan bekapcsolt állapotban vagyok…” Beszélgetés Balázs Géza nyelvésszel, a Hej, hej… sorozat szerkesztőjével. Kovács Hont Imre interjúja. Szabadság (erdélyi napilap), 2012. június 12. 8.

Muszáj… Herkules. Hanthy [Kinga] interjúja. Magyar Nemzet, 2012. júl. 28. 31.

Második anyanyelvi juniális. Nyelvünk és Kultúránk, 2012/2. 5-7.

A magyar pálinka újjászületése. Nyelvünk és Kultúránk, 2012/2. 9-21.

A magyar nyelv idegen tükörben. 7-16. In: A 46. magyar nyelv hete előadásai Vas megyében. Vas Megyei TIT, Szombathely, 2012. ISBN 978-615-5288-00-5

Jelentés a magyar nyelvről, nyelvstratégiáról 2011-2012. In: Széphalom, 22. kötet, Sátoraljaújhely, 2012. 179-184.

Laky Zoltán: A Rákos-patak nagy úszómestere. Balázs Géza. 258-275. In: Halász Csilla szerk.: Pest-budai séták. Magánmesék közterekről. Heti Válasz Kiadó, Budapest, 2012.

A magyar pálinka története. Alkalmi kiállítás A Magyar Nyelv Múzeumában (Széphalom), 2012. június 16-tól

 

Megosztás