Balázs Géza szerk.: A nyelvújítás jelvilága. Tanulmányok Kazinczy és a nyelvújítás máig tartó hatásairól. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2009. 144 p.
Balázs Géza–H. Varga Gyula szerk.: Ikonikus fordulat a kultúrában. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2008. 477 p. (Magyar szemiotikai tanulmányok 18–20.)
Balázs Géza és Grétsy László szerk.: Az anyanyelv az életemben. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatás az OKM anyanyelvi pályázataiból. Anyanyelvápolók Szövetsége, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009. 380 p.
Balázs Géza—Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvészetbe. Pauz-Westermann, Inter, Prae.hu, Celldömölk, Budapest, 2009. 295 p.

A helyzetmondat interdiszciplináris megközelítése – a Magyar szólástár korpusza alapján. 178-186. In: Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Szerk.: Keszler Borbála–Tátrai Szilárd. Diagram, 2008. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.
A magyar nyelvstratégia vázlata. Nyelvünk és Kultúránk, 2009/4. 13-22.
A mezőgazdasági szaknyelv megtartása és újítása a nyelvújítás korában. 8-17. In: Járomfa, mozvány, nőtövény… A nyelvújítás során született szaknyelvünk „szokott és szokatlan” szavai. Szerk.: Nagy Ágota. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2009.
Ahol nem ismerik az esőt… Egyiptom. Fashion & Travel, 2009. tavasz 38–41.
Apáczai – anyanyelv – szaknyelv. Magiszter, VII/tél, 2009/3-4. 169-176.
Az alakzatok mint szöveg- és stílusépítő eljárások. 120-127. In: „Látni, teremteni kell”. Sipos Lajos születésnapjára. Szerk.: Fráter Zoltán, Fűzfa Balázs, Szabó B. István. Savaria University Press, Szombathely, 2009.
Az informatika hatása a nyelvre. 23-42. In: Quo vadis philologia temporum nostrorum? Szerk.: Bárdosi Vilmos. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.

Az örömelven működő bulvársajtó nyelve. 23-27. In: H. Varga Gyula red.: A médianyelv bulvárosodása. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis, XXXVI. Sectio Communicationis. Eger, 2009.

Képes népszokások. Képi fordulat a graffitiben. In: Balázs Géza—H. Varga Gyula szerk.: Ikonikus fordulat a kultúrában. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2009. 337-344.

Costa Rica, Közép-Amerika Svájca 225-230. In: Lieber Tamás szerk.: A barlangoktól a tűzhányókig. Úti beszámolók. A 20 éves BEBTE kiadványa. Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület, Dorog, 2009.
Beszéd – írás – kép. (Takács Szilviával) Jel-Kép, 2009/4. 31-50.
Csokiszag a médiakanálisból. Trefort-kert II/1. (2009.) 20–23.
Ennyi baki? Magyar Nemzet, 2009. jan. 10. 39.
„Ez nem vicces…” Napút, 2009/1. 21–27.
Kivilágított részegek. Magyar Nemzet, 2009. jan. 24. 39.
Magyarok, a magyar nyelv idegen tükörben. Az interkulturális kommunikáció mint a kulturális nyelvészet egyik aspektusa. 7-14. In: Jazykové aspekty interkulturálnej komunikácie v stredo-európskom kontexte/Az interkulturális kommunikáció nyelvi aspektusai közép-európai közegben. Red.: Frantisek Alabán. Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitnych vied Katedra hungaristiky. Banská Bystrica, 2009.
Minimálmagyar. Hitel, 2009/2. 51-55.
Művelődés és gazdaság. (Józsa Péter emlékére.) Vasi Szemle, 2009/5. 557-558., 602-608.
Nyelvi tudatosság a kommunikációban. 20-28. In. H. Varga Gyula szerk.: Tudatosság a kommunikációban. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009.
Szaknyelvi nyelvhelyességi ajánlások. 273–286. In: Bősze Péter szerk.: A magyar orvosi nyelv tankönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2009.

Rólam, velem:

Sári Márton: Balázs Géza: „a nyelvművelés eljut az emberekhez”. Nyelv és Tudomány, 2009. aug. 07. https://www.nyest.hu/hirek/balazs-geza-a-nyelvmuveles-eljut-az-emberekhez

Megosztás