Párlat- és pálinkatörténet. Egyetemi jegyzet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2013. ISBN 978-963-503-528-1 (elektronikus tananyag)

A pesti nyelv. Városnyelvi kalauz. Inter Nonprofit Kft., Budapest, é.n. [2013] 118 p. ISBN 978-963-89240-5-6 (Progli László ff. fotóival) 

Utórengések. A Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely évkönyve. Szerk.: Balázs Géza. (Esszencia-kötetek, VIII.) BMA, Budapest, 2013. 155 l. ISBN 978-963-87390-7-0

Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Vál. és szerk.: Balázs Géza és Grétsy László. ASZ-Tinta Könyvkiadó, Bp., 2013. 332 l. ISBN 978-615-5219-37-5

Hálózatkutatás. Diszciplínák és metszéspontok. Szerk.: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória. Inter – MSZT – BOM – SZTE JGYPK, Budapest–Szeged, 2013. 142 l. ISBN 978-963-89240-3-2

A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetekben. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013. 263 l. ISBN 978-963-88749-6-2

Közelítések a pálinkakultúrához. Szerk.: Balázs Géza és Viga Gyula. Inter, Budapest, 2013. 111 l. ISBN 987-963-89240-6-3

Rádió és nyelv. A kilencedik művészeti ág élete és… DUE, Budapest, 2014. 171 l. ISBN 978-963-89005-2-4

Humorhálózatok. A humor hálózattudományi szempontból. 31–40. In: Balázs–Kovács–Szőke szerk., 2013. Hálózatkutatás.

A humor hálózattudományi megközelítése. 26-34. In: Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Szerk.: VArgha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna. Tinta, ELTE, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013.

A magyarországi hálózatkutatás eseménytörténetéhez. 129–140. In: Balázs–Kovács–Szőke szerk., 2013. Hálózatkutatás.

Nyelvi szuverenitás. A nemzeti nyelvek és kultúrák változó helyzete az önrendelkezés és az identitás összefüggésében. Magyar Tudomány, 2013. 174/4. 453–458.

Négy vallás szent helye: az Ádám-csúcs. Buddhista-hinduista-muszlim zarándoklat Srí Lankán (2013). Vallástudományi Szemle, 2013/4. 23–33.

A magyar pálinka reneszánsza. 23-38. In: Balázs Géza–Viga Gyula szerk.: Közelítések a pálinkakultúrához. Inter, Budapest, 2013.

Magyar nyelvstratégia itt és most. 163–173. In: Hódi Éva szerk.: Emlékkönyv Hódi Sándor 70 éves születésnapjára. Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, Ada, 2013.

„A megmozdult szótár”. Elemi formák keresése. [Weöres] Napkút, 2013/7. 84-90.

Kockázat nélkül? A gazdasági válság tünetei a mai magyar kommunikációban. Lelkipásztor, 2013/7. (88. évf.) 251-254.

Egy jogot elvesztettünk… Beszélgetés Várady Tibor jogászprofesszorral. Édes Anyanyelvünk, 2013/1. 11.

Mit jelent számunkra a magyar nyelv? Édes Anyanyelvünk, 2013. február (különszám) VIII. oldal

Weöres örömzenéje. Édes Anyanyelvünk, 2013/4. 5.

All-inclusive. „Képzeljétek, hogy halott vagyok”. Magyar Nemzet, 2013. november 23. 39. [Egy metafora Európa, az európai ember pusztulásáról.]

Humanista köztársaság a Nyugat anyanyelvén. Lénárd Sándor utazása. Édes Anyanyelvünk, 2013/4. 14.

A kutya is a dombra… Szólásokba kódolt népi tudás. 120-128. In: 44. Kazinczy Napok. Hernád Lap- és Könyvkiadó, Kassa (2013)

Napfényes szemiotika. Visszatekintés a Semiotica Agriensis egy évtizedére. Agria VII/4. (2013) 132-139.

„A megmozdult szótár”. Napkút 2013/7. 84-90.

Álom, emlékezet, identitás. Az onirikus (álombeli) tevékenység szemiotikai megközelítése. 45-55. In: Pölcz Ádám szerk.: Emlékezet: ünnep – fesztivál. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013.

Napfényes szemiotika. Visszatekintés a Semiotica Agriensis egy évtizedére. 9-20. In: Balázs Géza szerk.: A test szemiotikája, MSZT, Bp., 2013.

Az emberi test mint jelhordozó. 59-73. In: Balázs Géza szerk.: A test szemiotikája, MSZT, Bp., 2013.

Budapestizmusok. Valóság, 2013/11. (LVI. 11.) 60-69.

Pestiesen szólva. (Az igazi pesti nyelv.) Forrás, 2013/11. (45. évf.) 99-109.

A pesti nyelvről. Széphalom, 23. kötet, 2013: 487–493.

Jelentés a magyar nyelvről, nyelvstratégiáról, 2012. Széphalom, 23. kötet 2013: 511-512.

A nyelvtörténet kiterjesztése – elméleti és módszertani következtetések a Czuczor–Fogarasi-szótár nyomán. 47–60. In: Horváth Katalin szerk.: II. Czuczor–Fogarasi-konferencia. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2013.

Három az egyben. Temesi Ferenc: Bartók. Kortárs 2013/2. 90-95.

Hartay Csaba: A jövő régészei. Kortárs 2013/5. 100-102.

Bartókiána, a Temesi-hipertext. Magyar Nyelvőr, 2013. 31-47.

Xerxész kapuja nyitva áll… (Irán). Fashion&Travel, 2013/nyár 22–25.

Négy ország határán: Taba. Fashion&Travel, 2013/nyár 44–47.

Hungaropessimism? From Turanian Atolls to Double Negativities. The Hungarian Quarterly, Vol. 53. Spring 2013.  205–206: 113–124.

Srí Lanka, a paradicsom. Fashion&Travel, 2013/nyár 72–75.

Frazeológiában kódolt tudás. 25–31. In: Bárdosi Vilmos szerk.: Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Tinta, Budapest, 2013.

Heggyel az ég egybemosódik. Ünnepi kötet Korzenszky Richárd 70. születésnapjára. 69–72. In: Tihanyi Kalendárium, Tihanyi Bencés Apátság, 2013.

A néma falu; A záhonyi fordulat. Magyar Napló, 2013/4. 40–41.

El Moszkvából, vissza Moszkvába! Rosa Liksom: A 6-os számú fülke. Magyar Napló, 2013/12. 66-67.

A szavak helyes használata. Öregharang (A Magyar Nyelv Múzeumának lapja) II. évf. 1. (2013. február) 3.

Gondolatgyűjtemény: útikalauz (Szilágyi Roland: Megosztom veled). Napkút, 2013/5. 99–100.

Búcsú Jónás Frigyestől (1944–2012). Modern Nyelvoktatás, XIX/1–2. 3–4.

Fülöp Lajos 80 éves. Magyar Nyelv, 2013/2. (109): 248-250.

Nyelvről, nyelvművelésről. Beszélgetőtárs: Nyiri Péter. Múzsák Kertje (A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei 1.) Széphalom, 2013. 119–122.

„Megmaradt, mégsem maradandó”. Hartay Csaba: A jövő régészei. In: Szarvasi Krónika, 27. szám, 2013. 166–169.

Élet és nyelv. Életünk, 2013 (LI) – 1. 170–175.

Az anyanyelv különlegessége. ÉA. 2013/5. 5.

Ny. n. n. 150 éve született Gárdonyi Géza. Napút, 2013/8. 127-129.

Anyanyelvünk rovat a Magyar Nemzetben:

Muffin, toast. Magyar Nemzet, 2013. január 19. 38.

Szórakoznak. Magyar Nemzet, 2013. január 26. 38.

Mindenféle kütyük. Magyar Nemzet, 2013. márc. 2. 38.

Pirézek. Magyar Nemzet, 2013. márc. 30. 38.

Kun tízperc. Magyar Nemzet, 2013. május 4. 38.

Méhecskék. Magyar Nemzet, 2013. június 8. 38.

Vészhelyzet elrendelése? Magyar Nemzet, 2013. június 15. 38.

Lédi cukor. Magyar Nemzet, 2013. július 6. 38.

Esti búcsú. Magyar Nemzet, 2013. július 27. 38.

Bulinapok. Magyar Nemzet, 2013. augusztus 31. 38.

Kiabáló nagybetűk. Magyar Nemzet, 2013. szeptember 14. 38.

Istentől való füzetség. Magyar Nemzet, 2013. október 5. 38.

Lángos és gírosz. Magyar Nemzet, 2013. október 26. 38.

Ígyezés. Magyar Nemzet, 2013. november 9. 38.

Duplán infantilisek. Magyar Nemzet, 2013. december 14. 38.

Bubi és kata. Nyelvünk 2013-as éve. Magyar Nemzet, 2013. december 28. 38.

Díszbejárat. – „Mindenféle mérnök leszek” – Már Bolognában sem érvényes a bolognai rendszer? Magyar Nemzet, 2013. május 4. 25.

Mikor legyen a naptárban nem szereplő nevek névnapja? Lelle és Kadarka. Magyar Nemzet, 2013. augusztus 10. 39.

Nyelvkritika-rovat, Heti Válasz (minden csütörtökön)

Szóval. Új Köznevelés (havonta)

Nincs más haza, csak az anyanyelv. Új Köznevelés, 69/2. (2013. ápr.) 39.

Olvasó, felolvasó. Új Köznevelés, 69/3. 35. (2013. május)

Feltöltődés. Új Köznevelés, 69/4–5. 35. (2013. jún.–júl.)

Közösségbe. De melyikbe? Új Köznevelés, 69/6-7. (2013. aug.-szept.) 45.

Októberi képzettársítások. Új Köznevelés, 69/8. (2013. okt.) 39.

Tudvágy. Új Köznevelés, 69/9. (2013. nov.) 31.

A nyelv ünnepi ruhája. Új Köznevelés, 69/10. 25.

Rólam:

Bérczessy Lajos: Tudósportrék. Balázs Géza egyetemi tanár. Vivat Academia. A Nyugat-magyarországi Egyetem lapja, XI/1. 2013. jan.–febr. 6–7.

Papp Sándor Zsigmond: Thomas Mann és a szomszéd lány. A változó szabályzat új reguláinak többsége a már meglévő gyakorlatot szentesíti. (Interjú BG-vel.) Népszabadság, 2013. május 27. 15.

Dobó Máté: Az iskolarádiózástól a Magyar Rádióig, kirándulva. http://ideak.godinemeth.hu/?p=2643

Sebestyén István: Interjú Balázs Géza nyelvészprofesszorral a pesti nyelvről. http://hetek.hu/hatter/201311/interju_balazs_geza_nyelveszprofesszorral_a_pesti_nyelvrol

Károlyi Csaba: Tetten ért mondat. Élet és Irodalom, 2013. december 13. 24.

Szathmáry István Pál: Izgalmas nyomozás a pesti nyelv után. Magyar Nemzet, 2013. december 30. 15.

 

Megosztás