Nyelvi barangolások. Kilencvenkilenc úti cél. Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, Budapest, 2016. 204 oldal. ISBN 978-963-263-658-0

Új szavak, kifejezések. A rendszerváltás kisszótára (1990–2015). Inter, Budapest, 2016. 124 oldal. IKU-Tár, 2. ISSN 2416-0652, ISBN 978-615-5556-02-9

Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Szerk.: Balázs Géza és Pölcz Ádám. MSZT, Budapest, 2016. 250 oldal. ISSN 1418-253X ISBN978-615-5597-01-5

Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza–Kovács László–Szőke Viktória. INTER-Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016. 242 oldal. ISBN 978-963-89240-4-9

Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában. A magyar nyelv hete 1967–2016. Szerk.: Balázs Géza. Anyanyelvápolók Szövetsége – IKU – Inter Kft., Budapest, 2016. 116 oldal. ISSN 2415-9204 ISBN 978-615-80424-0-6

Jelentés a magyar nyelvről 2010–2015. Új szavak, kifejezések 2010–2015. Szerk.: Balázs Géza. IKU, Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. 252 oldal. ISBN 978-615-5556-03-6

A péceli kiskastélyos világ. Rádayak, Szemere, Kölcsey. 200 éves a Felelet a Mondolatra (Antimondolat) vitairat. Szerk.: Balázs Géza MSZT-IKU-Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. 154 oldal. ISBN 978-615-5556-04-3 (Jót s jól! IKU-kiskönyvtár 3.)

Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Szerk.: Balázs Géza és Veszelszki Ágnes. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék–Inter Nonprofit Kft.–MSZT, Budapest, 2016. 455 oldal. ISBN 978-615-5597-02-2. Magyar szemiotikai tanulmányok 35-36. 

Nyelvi esszék. Válogatás. Szerk.: Balázs Géza–Minya Károly. Anyanyelvápolók Szövetsége, Inter Kft., Budapest, 2016. 158 oldal. ISBN 978-615-80424-2-0

Politikai, nyelvpolitikai játszmák. A hatalom naiv nyelvpolitikája. 299–312. In: Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit szerk.: A hatalom jelei, képei és terei. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2016. ISBN 978-615-5455-67-4

A Csendes-óceántól a Csendes-óceánig. Napút, 2016/9. 69–73. ISSN 1419-4082

A törökvilág a magyar nyelvben. 221-226. In: Marinovich Endre főszerk.: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján I. kötet. Veritas, Magyar Napló, Budapest, 2016. ISBN 978-615-5465-92-5

Kultúrák és nyelvek szétesése. 17–22. In: Cseke Péter szerk.: Szigetek – szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában. Korunk-KOMP-PRESS, Kolozsvár, 2016. ISBN. 978-606-773-012-8

A Sátorkőpusztai-barlang nevei. (Balázs Géza–Lieber Tamás–Varga Ferenc tanulmányának újraközlése.) In: Lieber Tamás és Szilvay Péter szerk.: A Sátorkőpusztai-barlang monográfiája. BEBTE, Dorog, 2016. 140-143.  ISBN 978-963-88503-1-7

Takáts Gyula: Újabb évek Drangalagban. Kortárs 2016/11. 85-86. HU ISSN 0023-415x

“Tudatunk szélesebb, mint a szókincsünk”. A nyelv, a kimondhatóság határai. 13–24. In: Hódi Éva szerk.: A nyelv határai. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 2015.

Turizmusok. Napút, 2016/7. 142–144. ISSN 1419-4082

Az Őrség nyelvjárása. 788-810. In: Az Őrségi Nemzeti Park. II. Szerk.: Bartha Dénes. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Szülőföld Könyvkiadó, Őriszentpéter, 2016. ISBN 978-615-5600-05-0

Trója létezik! A nyelvben kódolt hagyomány. Schliemann, Várkonyi Nándor, Erdélyi Zsuzsanna. Magyar Napló, (XXVIII. évf.) 2016/július 13–23. ISSN 0865291 0

Az álom nyelvészeti kutatása. Magyar Tudomány 2016/4. (117. évf.): 488–498. HU-ISSN 0025 0325

Láthatatlan harc a testekben. Tamási Áron: Jégtörő Mátyás. Irodalmi Magazin, III. évf. 2015/4. 52-55. ISSN 2063-8019

Változások, váltások kora. Nemzedék-, kultúra- és nyelvváltás. 21–28. In: Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Szerk.: Balázs Géza és Veszelszki Ágnes. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék–Inter Nonprofit Kft.–MSZT, Budapest, 2016. ISBN 978-615-5597-02-2.

A beszéd, írás, új beszélt nyelviség antropológiája. Netnyelvészeti megközelítés. Tekintet, 2016/3. (május-június) 76–88. HU-ISSN 0238-7220

Pécel, a második Széphalom. Előszó az Elfeledett nyelvészekhez. 7-12. In: A péceli kiskastélyos világ. Rádayak, Szemere, Kölcsey. 200 éves a Felelet a Mondolatra (Antimondolat) vitairat. Szerk.: Balázs Géza MSZT-IKU-Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. ISBN 978-615-5556-04-3

Kölcsey, Szemere és a nyelvújítás. 59–76. In: A péceli kiskastélyos világ. Rádayak, Szemere, Kölcsey. 200 éves a Felelet a Mondolatra (Antimondolat) vitairat. Szerk.: Balázs Géza MSZT-IKU-Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. ISBN 978-615-5556-04-3

Felelet a Mondolatra. Irodalmi összeállítás 15 jelenetben. 141–150. In: A péceli kiskastélyos világ. Rádayak, Szemere, Kölcsey. 200 éves a Felelet a Mondolatra (Antimondolat) vitairat. Szerk.: Balázs Géza MSZT-IKU-Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2016. ISBN 978-615-5556-04-3

Megnyitó az “Ott látok egy aranyágat” c. kiállításhoz. 43–46. In: Pomozi Péter szerk.: Ott látok egy aranyágat… Archaikus népi imáink világa. A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány, Sátoraljaújhely-Széphalom, 2016. ISBN 978-615-80242-2-8

Velünk élő álomvilágok. Rejtett népi tudás álomhoz kapcsolódó szólásainkban. 61–66. In: Pomozi Péter szerk.: Ott látok egy aranyágat… Archaikus népi imáink világa. A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány, Sátoraljaújhely-Széphalom, 2016. ISBN 978-615-80242-2-8

Kölcsey és Szemere Pécelen. Irodalmi Magazin, 2015/3. (III. évf.) 25–28. ISSN 2063-8019

Herman Ottó nyelvészeti munkássága. Magyar Nyelvőr, 2016 (140/1. évf.) 41–51. ISSN 0025-0236

Az emberi viselkedéskomplexum (CSAK) és a kommunikáció. 1. rész: Csoport. Édes Anyanyelvünk, 2016/4. (XXXVIII/4) 5.

Kicservenülve. Tőzsér Árpáddal beszélget Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2016/4. 10-11.

A váci nyelvőr (Dóra Zoltán). Édes Anyanyelvünk, 2016/4. 13.

Az álom frazeológiája. 23–30. In: Frazeológia – az emberi világkép tükrözője. Szerk.: Bárdosi Vilmos. Modern Filológiai Társaság, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2016. ISBN 978-963-409-055-7

“Tudatunk szélesebb, mint a szókincsünk”. A nyelv, a kimondhatóság határai. Az újvidéki Magyar Szó művelődési melléklete, IX/5. (392. szám), 2016. febr. 1.

A legújabb magyar pálinkairodalom. Néprajzi Hírek 2015/1. (44. évf.): 37–41.

(-Vízkelety Szilveszter): Évtizedek Róheim Géza nyomában. Verebélyi Kincső köszöntése. Néprajzi Hírek 2015/1. (44. évf.): 69–72.

Hálózatkutatás, közösség, nyelv. 73–89. In: Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza–Kovács László–Szőke Viktória. Inter-MSZT, Bp., 2016.

Helynévhálózatok. 90-100. In: Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza–Kovács László–Szőke Viktória. Inter-MSZT, Bp., 2016.

Hálózatok az álomban. 166-175. In: Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza–Kovács László–Szőke Viktória. Inter-MSZT, Bp., 2016.

A magyarországi hálózatkutatás eseménytörténetéhez. 221-236. In: Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza–Kovács László–Szőke Viktória. Inter-MSZT, Bp., 2016.

Az udvariasság nyelve és szemiotikája. 23–40. In: Udvariasság. Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv. Szerk.: Balázs Géza és Pölcz Ádám. MSZT, Bp., 2016.

Szvorényi József, a nyelvész iskolateremtő. 13–19. In: Szvorényi József. A kísérő tanulmányt írta, a szövegeket vál. és a bibliográfiát összeáll.: Szecskó Károly. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2015. ISBN 978-963-682-949-0

Lőrincze Lajos életműve és öröksége. Magyar Nyelvőr, 2015/4. 373–381.

Interjúk Grétsy Lászlóval és Lőrincze Péterrel. Magyar Nyelvőr, 2015/4. 431–435.

Az Országos Kéktúra művelődési értéke. Honismeret, XLIII. évf., 2015/6. 57–61.

A szállóige születése. Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet. Irodalmi Magazin, III. évf. 2015/2. 16–17.

A Csoki-hegyeken innen és túl. Kiáltó ellentétek: Fülöp-szigetek. Tropical, II. évf. 6. szám (2015) 20–26.

A szállóige születése. Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet. 152–158. In: Jánosi Zoltán szerk,: Vállamon bárányos éggel. Írások Nagy Lászlóról. Nap Kiadó, Budapest, 2015. ISBN 978-963-332-078-5

Tájkép és tájnév. A szemiotikai és nyelvi tájkép fogalmának összekapcsolása. 315–322. In: A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Szerk.: Bárth M. János–Bodó Csanád–Kocsis Zsuzsanna. ELTE BTK, Budapest, 2015. ISBN 978-963-284-732-0

Egy tehetségfejlesztő program: Bolyai Önképző Műhely. 7-16. In: Horváthné Molnár Katalin, Antonio Donato Sciacovelli szerk.: Határsávok 2011-2012. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Szombathely–Sopron, 2013. ISSN: 1788-2532

Horváth Gizella: Túlélőkészlet az esztétikához (Ismertetés). Magyar Nyelvőr, 140/2. (2016) 252–255. ISSN 0025-0236

Magyari Sára: A nyelvi világkép a magyar és a román nyelvben (Ismertetés). Magyar Nyelvőr, 140/2. (2016) 255-257. ISSN 0025-0236

Diákrádiók, diákújságok műhelyében. A legnagyobb számú média – félárnyékban. Új Köznevelés, , 2016/9. (november) 19–23.

Új Köznevelés

Ünneptelenedés – ünnepvárás. Új Köznevelés, 72/10. (2016. december) 13.

A diákmédia haszna. Új Köznevelés, 72/9. (2016. november) 33.

Számtan, mértan, nyelvtan. Új Köznevelés, 72/8. (2016. október) 47.

Kérdéssel, utalással. Új Köznevelés 72/7. (2016. szeptember) 39.

Mese csak két Kati nénitől… Új Köznevelés 72/5-6. (2016. május-június) 47.

Zenei anyanyelvünk. Új Köznevelés 72/4. (2016. április) 43.

Az ismeretszerzés lélektana. Új Köznevelés 72/3. (2016. március) 43.

Kazinczyval leveleznek… Új Köznevelés 72/2. (2016. február) 26–29.

Búcsú a kézírástól. Új Köznevelés 72/2. (2016. február) 43.

Optimista válasz nincs. Új Köznevelés, 72/1. (2016. január) 43.

Édes Anyanyelvünk

A Magyar Szemiotikai Társaság negyedszázada. Voigt Vilmos válaszol Balázs Géza kérdéseire. ÉA 2016/5. 9.

Kicservenülve. Tőzsér Árpád válaszol Balázs Géza kérdéseire. ÉA 2016/4. 10-11.

Az emberi viselkedéskomlpexum (CSAK) és a kommunikáció 1. csoport; 2. rész akció, konstrukció. ÉA 2016/4. 5. és 2016/5. 5.

Társaságtörténet. ÉA 2016/3. 5.

Indiák – nyelvek. ÉA. 2016/2. 5.

Érzékeink kiterjesztése. ÉA. XXXVIII (2016. febr.) 1. 5.

Gyöngyhalászok. Hódi Éva és Hódi Sándor könyvei. ÉA. 2016/1. 5.

Szóban forgó, (Lugas, Magyar Idők)

India. Élő középkor XXI. századi szigetekkel. Belső oltár. Magyar Idők, Lugas, 2016. ápr. 2. 11.

Világvége. (Szóban forgó). Magyar Idők, Lugas, 2016. jan. 16. 12.

Az év szavai, 2015. Magyar Idők, Lugas, 2016. jan. 16. 12.

Krónika a fekete hetesről (Szóban forgó). Magyar Idők, Lugas, 2016. febr. 6. 12.

Motiváció híján (Szóban forgó). Magyar Idők, Lugas, 2016. febr. 27. 6.

Mindenki beteg! (Szóban forgó). Magyar Idők, Lugas, 2016. márc. 19. 14.

Nyelvhét. (Szóban forgó). Magyar Idők, Lugas, 2016. ápr. 9. 6.

Ha nincs bocsánat és hála (Szóban forgó). Magyar Idők, Lugas, 2016. ápr. 30. 12.

Felhagynónk vele? (Szóban forgó) Magyar Idők, Lugas, 2016. máj. 21. 9.

Nem vagyok domesztikált! (Szóban forgó) Magyar Idők, Lugas, 2016. jún. 11. 10.

Leápolt anyanyelv (Szóban forgó) Magyar Idők, Lugas, 2016. júl. 2. 13.

Dodonai szakértők (Szóban forgó).  Magyar Idők, Lugas, 2016. júl. 23. 16.

Platinakoporsók. Mikronézia “Húsvét-szigete” is a listára került. Magyar Idők, Lugas, 2016. júl. 30. 12.

Anya csak egy van. Magyar Idők, Lugas, 2016. aug. 13. 15.

Hol nyaraltunk? Magyar Idők, Lugas, 2016. szept. 10. 11.

Temetkezési üzlet. Magyar Idők, Lugas, 2016. okt. 2. 15.

Átnevezett rákosi vipera. Magyar Idők, Lugas, 2016. okt. 22. 2.

Sokféle ügynök halála. Magyar Idők, Lugas, 2016. nov. 12. 14.

Orvosnál. Magyar Idők, Lugas, 2016. dec. 3. 13.

Miért nincs nyelvstratégiánk, ha van? Az idei Lőrincze-díjasok: Pusztay János és Pomozi Péter. Magyar Idők, Lugas, 2016. dec. 3. 13.

Kari aji. Magyar Idők, Lugas, 2016. dec. 24. 8.

Nemzeti (a Nemzeti Színház magazinja)

Kilóg a korkodilláb. (Krokodil). IV/2. 2016. okt.-nov. 20. old.

Mint a befőtt (Szenvedély). IV/3. 2016. nov.-dec.  18. old.

Színjáték a színjátékról (Tóth Ilonka). IV/4. 2016. dec.-2017. jan. 18. old.

Rólam:

Herczeg Zsolt: Közösségért felelős médiát szeretnénk.  http://www.due.hu/hir/1543/kozossegert-felelos-mediat-szeretnenk

Présház Hírportál: Konferencia Széchenyiről és másokról.  http://itthon.ma/kult.php?cikk_id=15835

Buzgó Péter: Kisvilágok. Kerekasztal-beszélgetés a soknyelvűség jövőjéről és a kulturális önvédelemről. Magyar Idők, Lugas, 2016. júl. 2. 3.  http://magyaridok.hu/lugas/kisvilagok-772894/

Pál László: A nemzedékek között egyre nagyobb a szakadék. Halasi Tükör, 2016. ápr. 6. (XXX/14.) 12-13.

Jamriskó Tamás: A tudomány egy végtelen lépcsősor. (Irányzék – társadalomértő rádióműsor.)  Innen: http://www.due.hu/hir/1417/a-tudomany-egy-vegtelen-lepcsosor-interju-balazs-geza-professzorral, Forrás: elteonline.hu

Palotás Zsuzsi: “A művészet a legmagasabb rendű emberi tevékenység”. DUE Tallózó, 2016. szeptember (XVIII/7.) 6.

Megosztás