Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!
2018-as publikációimat itt találja!
2019-as publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!

2020

Nyelvszokások. A nyelvszokások mint szimbolikus nyelvi cselekvések. Inter-IKU, Budapest, 2020. 276 old. IKU-monográfiák, 4. ISBN 978-615-00-7968-4

Magyaróra. Retorika minden tárgyban. II/1–2. 2020. április (felelős szerkesztő). ISSN 2676-976x

Nyelvünk és Kultúránk 2019/1-4. XLIX. 196–199. szám. (2020. április) (Főszerk.: Balázs Géza, Pomogáts Béla, szerk.: Blankó Miklós). ISSN 0133-2066

Szükséges-e magyar nyelvű magyar tudomány? Magyar Orvosi Nyelv, XIX/2. (2019. december) 104–106.

Keszler Borbála 80 éves. Magyar Nyelv, 2020/1. 123–127. ISSN 0025-0228

A retorika elméletéhez, tanításához, módszertanához. Egy egyetemi előadás-sorozat szüzséje. Magyaróra, II/1-2. (2020. április) 15–19. ISSN 2676-976X

Csak kérdések vannak. A titokzatos Húsvét-sziget. Múlt-Kor, 2020. tavasz: 104–109.  ISSN 2061-3563

Miklóssy Endre / Várkonyi Nándor-olvasókönyv. Kortárs 2020/4. 83–86. ISSN 0023-415x

Nagy András: Ember tervez… – Művészeti írások. Kortárs 2020/03. 85–88. ISSN 0023-415x

A megelevenítés mint jelentésbővítés antropológiája. 22-30. In: Nyomárkay István–Nagy Sándor István szerk.: Etimológia és jelentésfejlődés. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2020. ISBN 978-963-508-924-6

Miként vallanak a Dante-fordítások a hungaropesszimizmusról? A magyarok pesszimizmusa. Valóság, LXIII/2. 2020/2. 13–22. ISSN 0324-7228

Jámborné Balog Tünde: Különös tartomány (Széphalom Könyvműhely, 2019). Kortárs, 2020/01. 87–89. ISSN 0023-415x

Hová lett az idő? (Arckép) Keresztény Élet, 2020. febr. 2. 10. ISSN 1217-6524

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Beszélni sok ezer év magyarjaival. 2020. jan. 11. 15.

Itt ragadt megszólítások. 2020. febr. 1. 15.

Bocsánatot kérek! 2020. febr. 22. 15.

Forradalmi szavak. 2020. márc. 14. 15.

A Maradj otthon! ezer árnyalata. 2020. ápr. 4. 15.

Tisztelt Szépkorú! 2020. ápr. 24. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/tisztelt-szepkoru-8062835/

Nem engedünk ötvenhatból. 2020. május 15. 15.

Édes Anyanyelvünk ISSN 0139-0457

A magyar nyelv több részre szakítása I. Édes Anyanyelvünk, 2020/2. 3.

A Szent László-mondakör nyomában: fejbenézés, kurkászás. Jánó Mihály művészettörténészt kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2020/2. 10.

“agyagedénybe zárt Isten-sugár az ember”. Keller Pétert, Gárdonyi dédunokáját kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 2020/2. 12.

Szimmetria és nyelv (2) 2020/1. 5

Az anyanyelvi mozgalom erőforrás – nem vagy egyedül. Születésnapi beszélgetés a 90 esztendős Kováts Dániellel. 2020/1. 13.

Szép magyar vers. Székely János: Hiánytalan. 2020/1. 15.

A magyar nyelvhasználat kutatása, oktatása Kárpátalján. (Beszélgetés Nagy Natáliával.) 2020/1. 23.

Hajónapló (hajonaplo.ma) ISSN 1587-3870

Lármafa 1. Riadó: üzenet a múltból. https://hajonaplo.ma/vendeg/riado-uzenet-a-multbol (2020. május 19.)

 

 

 

Rólam/velem:

Daniss Győző: “Látjátok feleim” – A megszólításról, a tegezésről és a magázásról. Min törik a fejüket nyelvészein? Magyar nyelvészpotrék a 21. század elejéről I. Beszélgetés Balázs Gézával. https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2020/04/07/min_torik_a_fejuket_nyelveszeink_magyar_nyelveszportrek_a_21_szazad_elejerol_i_beszelgetes_balazs_ge

Bonczidai Éva: A tájszólás megmentheti a világot a szürkeségtől. A nyelvi sokszínűséget ünnepeljük az anyanyelv nemzetközi napján. Magyar Nemzet, 2020. febr. 21. 06.50 https://magyarnemzet.hu/kultura/a-tajszolas-megmentheti-a-vilagot-a-szurkesegtol-7800719/

Fábián György: A magyar nyelv fennmaradása csoda. Anyanyelv nemzetközi napja, Beszélgetés Balázs Gézával, HAON (Hajdú-Bihar Megyei Hírportál), 2020. 02. 21. 07:56. https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/a-magyar-nyelv-fennmaradasa-csoda-3861891/

Füred TV: Balázs Géza Ráolvasások nyelve című füredi előadásáról: https://furedtv.hu/video/rolvassok-rontsok-a-magyar-szpprza-napjn

Voigt Vilmos: Köszöntő Balázs Géza 60. születésnapjára. Néprajzi Hírek 48. évf. 2019/3. 67–69. ISSN 0133-8021

Voigt Vilmos: Az álom nyelve. (Ismertetés.) Ethnologia, multidiszciplináris szaktudományi folyóirat, 2017–2018/2-3. évf., 1-4/5-8. szám: 635–637. ISSN 2559-8376. (online is)