Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!
2018-as publikációimat itt találja!
2019-as publikációimat itt találja!
2020-as publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!

2020

A hagyományon: a mítoszi küszöbön, az anyanyelvi időzónán túl. Napút 2020/10. 3–8. ISSN 1419-4082

Az interkulturális kommunikáció antropológiai meghatározottsága. Gondolatok egy európai kulturális-kommunikációs stratégiához. 103–111. In: Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 90. születésnapjára. Főszerk.: Zékány Krisztina. Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Filológiai Tanszék, 2020. ISBN 978-617-7796-18-2

2021

Könyvek

A művészet és a nyelv születése. Szemiotika, művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. MNYKNT–IKU, Budapest. 2021. 320 old. (Moritz Lívia illusztrációival) (IKU-monográfiák 6.) ISBN 978-615-6224-04-0 (A szerző “karanténtrilógiájának” második része.)

Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 old. ISBN 978-615-5597-18-3

Magyar táj, magyar ecsettel. Vallomások a nemzeti tájról. Szerk.: Balázs Géza–Blankó Miklós–Cservenka Judit. MNYKNT–Rákóczi Szövetség, Budapest, 2021. 264 old. (Lingua Materna 1.) ISBN 978-615-80475-3-1

Tanulmányok

Bevezetés az erotika szemiotikájába. 7–11. In: Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 old. ISBN 978-615-5597-18-3

Erósz a magyar folklórban és nyelvben. 13–27. Erósz szemiotikája. Szerelem – erotika – szexualitás. Szerk.: Balázs Géza. MSZT, Budapest, 2021. 216 old. ISBN 978-615-5597-18-3

A magyar ráolvasások nyelvemlékei. Tempevölgy, XIII. évf. 2021/2. 70-77. ISSN 1789-9265

Erósz nyelve nyomában. Irodalmi Jelen. ISSN 1584-6288. https://irodalmijelen.hu/2021-aug-31-1752/erosz-nyelve-nyomaban

Gárdonyi Géza nyelvi öröksége. 152–158. In: “A nemzeti szalóny és más”. Válogatás a Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból. Szerk.: Keller Péter. (Kiadó nincs feltüntetve) 2021. ISBN 978-615-01-1852-9

Az irodalmárok felelőtlensége Gárdonyi Géza és Fekete István kapcsán. 229–232. In: In: “A nemzeti szalóny és más”. Válogatás a Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból. Szerk.: Keller Péter. (Kiadó nincs feltüntetve) 2021. ISBN 978-615-01-1852-9

Mi lett volna, ha…? A találgatási ösztön és a történelem. Korunk, XXXII/8. 2021/8. (augusztus) 116–120. ISSN 1222-6338

Fóbiák és lexusok. Magyar Nemzet, Lugas, 2021. augusztus 14. 11.

Az életigenlés művészeti-nyelvi programja. Magyar Napló, XXXIII. évf., 2021. július 37–44. ISSN 0865291 0

Utak a beszéd eredetéhez. Forrás (2021. június) 53/6. szám 81–90. ISSN 0133-056X

Jókai-kódex, az első magyar nyelvű könyv. Magyaróra III/2. (2021. június) 175–182. ISSN 2676-976X

(dr. Pálfi József-) A nagyváradi magyar egyetem születése. 10-12. In: Partiumi Keresztény Egyetem a régió egyeteme. 30 év az erdélyi közösség szolgálatában. Fel. szerk.: dr. Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN 978-606-9673-05-8

(dr. Pálfi József-) The birth of Hungarian-speaking – higher education in Nagyvárad/Oradea. 14-17. In: Partiumi Keresztény Egyetem a régió egyeteme. 30 év az erdélyi közösség szolgálatában. Fel. szerk.: dr. Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad. ISBN 978-606-9673-05-8

Kossuth-szónokverseny 1999–2012. 169–172. In: A jövendő tükre. Retorika a gyakorlatban – gyakorlat a retorikában. Szerk.: Lózsi Tamás–Tóth M. Zsombor. MNYKNT-ELTE TÓK, Budapest, 2021. ISBN 978-615-80475-5-5 (A régi-új retorika)

Evolúciós “megszaladásban” vagyunk. 19–26. In: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020. Szerk.: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli. ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest, 2021. ISBN 978-963-489-268-7.  https://doi.org/10.21862/vkkv2020.19

Válogatott nyelvművelés. Magyar Tudomány, 2021/5. https://mersz.hu/hivatkozas/matud202105_f57990#matud202105_f57990;  DOI: 10.1556/2065.182.2021.5.16;  ISSN 1588-1245

Gömbkőkultúrák. Titokzatos kőgömbök nyomában. Élet és Tudomány, LXXVI. 2021/19. 594–596. + címlap. (2021. május 7.) ISSN 0013-6077.

Az udvariasság antropológiája: az etológiától az internetig. Valóság, 2021/5. 25–36. ISSN 0324-7228

Mi születik velünk? Velünkszületettség: nyelv, gyermekfolklór. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, Irodalommal nevelés. (9) 1, 87–98. ISSN 2063-9945 https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.87.98

Természet, környezet és nyelv: ökolingvisztika. Magyar Művészet, IX/1. (2021/1) 23–28. ISSN 2064-9720

Látó vakság. (Költészet napja.) Magyar Nemzet Lugas, 2021. ápr. 11. 10.

Székely nyelvjárási feredő – Sántha Attila írói tájszótáraiban. (Bühnagy székely szótár, Székely szótár küssebb s nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak). Kortárs 2021/3. 90–97. ISSN 0023-415x

“Amiről VV tanár úr nem írt, az nem is létezik”. A 80 éves Voigt Vilmos köszöntése. Néprajzi Hírek, 2020/1. (49/1.) 68–71. ISSN 0133-8021

Wacha Imre nyelvészeti munkássága. 25–34. In: Szárnyal a szó. Wacha Imre emlékezete. Szerk.: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Társszerk.: Kováts Dániel. ASZ, győri Kazinczy Ferenc Gimnázium, Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alaípítvány, Győr, 2021. ISBN 978-615-5735-16-5

Az internet népe. Internet – kultúra – társadalom. Magyaróra III/1. (2021. március) 9–16. ISSN 2676-976X

Biomorfizmus (a természeti jelenségek és állatvilág humanizálása) Karácsony Benő Napos oldal című regényében 249–263. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege:
a lokális és a regionális. A 2018. november 5–6-i nagyváradi konferencia szerkesztett szövegei. Szerkesztette: Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020. ISBN 978-606-739-169-5

Százmillió lehetőség. Mindennapi okmányaink, amelyek  nyelvezetét sokdiplomás emberek sem értik. Magyar Nemzet, Lugas, 2021. jan. 16. 10-11. old. ISSN 0237-3793

Farkas Árpád: Ostorzúgásban ének. Kortárs, 2021/1. 93–95. ISSN 0023-415x

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Karantémák. Lugas, 2021. január 2. 15.

Muffin. Lugas, 2021. január 23. 15.

Dallamozás, 2021. február 13. 15.

Gyermekdal. 2021. március 6. 15.

Végtelenül bonyolult. 2021. március 27. 14.

Mindenhez is. 2021. április 17. 15.

Egykorvolt egyetem. 2021. május 8. 6.

Időzóna. 2021. május 8. 15.

Túlzófok. 2021. május 29. 15.

De mi az a telekód? 2021. június 19. 11.

Szavak a kút mélyén. 2021. június 19. 15,

Világkocsma. 2021. július 3. 3.

Fejünkben a múlt. 2021. július 10. 15.

Felvidéki akcentus. 2021. július 31. 15.

Fóbiák és lexusok. 2021. augusztus 14. 11.

Közhelyesen. 2021. augusztus 21. 15.

Keresem a szót. 2021. szeptember 11. 15.

Helyőrség. Nyelvi kalandozások. (helyorseg.ma) ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844

20. Vissza a szavakhoz. 2021. szeptember 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-vissza-a-szavakhoz

19. Diákszleng. 2021. szeptember 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-diakszleng?fbclid=IwAR1UE77NijlfDs6iMj7VBOc-LQDhmywLoZNnhJgCIX56JbkiyIElvDAgiQY

18. Túros, dürgés, ólajtó. 2021. szeptember 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-turos-durges-olajto

17. Dunakesz. 2021. szeptember 1. Dr. Balázs Géza | Dunakesz (helyorseg.ma)

16. A kardinális kérdés lóg Magyarország feje felett. 2021. augusztus 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kardinalis-kerdes-log-magyarorszag-feje-felett

15. Borszólások. 2021. augusztus 18. Dr. Balázs Géza | Borszólások (helyorseg.ma)

14. Boldogasszony. 2021. augusztus 11. Dr. Balázs Géza | Boldogasszony (helyorseg.ma)

13. Szomorú hogyvagyok. 2021. augusztus 4. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szomoru-hogyvagyok

12. Néprajzkutató-nyelvész a boldoggá avatás útján. 2021. július 28. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-neprajzkutato-nyelvesz-a-boldogga-avatas-utjan

11. Durvul a nyelvhasználat? 2021. július 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-durvul-a-nyelvhasznalat

10. Hegyet hágék, lőtőt lépék. 2021. július 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hegyet-hagek-lotot-lepek

9. Somogyi archaikus imák. 2021. július 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-somogyi-archaikus-imak

8. Pilinszky 100, Pilinszky100. 2021. június 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-pilinszky-100-pilinszky100

7. Télies időjárás. 2021. június 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-telies-idojaras

6. A hírlapi kacsa születése és alakváltozatai. 2021. június 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-hirlapi-kacsa-szuletese-es-alakvaltozatai

5. Csúsztat, köntörfalaz, maszlagol. 2021. június 09. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-csusztat-kontorfalaz-maszlagol

4. Streamelnek. 2021. június 03. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-streamelnek

3. Ápoljuk és őrizzük bátran. 2021. május 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-apoljuk-es-orizzuk-batran

2. Kár. 2021. május  19.  https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kar

1. Távirati stílus. 2021. május 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tavirati-stilus

Hajónapló (hajonaplo.ma) ISSN 1587-3870

Az év szavai, 2021. jan. 6. https://hajonaplo.ma/articles/show/az-ev-szavai

Oltakozzunk! 2021. jan. 15. https://hajonaplo.ma/aktualis/oltakozzunk.html

Kultúraváltás – nyelvváltás. 2021. jan. 15. https://hajonaplo.ma/aktualis/kulturavaltas-nyelvvaltas.html

Macsánka. 2021. febr. 22. https://hajonaplo.ma/aktualis/macsanka.html

A Királydomb árnyékában. 2021. febr. 25. https://hajonaplo.ma/aktualis/a-kiralydomb-arnyekaban.html

Patyomkin falvak. 2021. márc. 10. https://hajonaplo.ma/aktualis/patyomkin-falvak.html

Bikini, bikini. 2021. márc. 22. https://hajonaplo.ma/aktualis/bikini-bikini.html

Márciuska. 2021. márc. 23. https://hajonaplo.ma/articles/show/marciuska

Edukálnak. 2021. márc. 28. https://hajonaplo.ma/articles/show/balazs-geza-edukalnak

Országút ISSN 2677-0148

Szótári kalandozások (5.) A Czuczor–Fogarasi… 2021.01.13. https://orszagut.com/cikk/a-czuczor-fogarasi

Édes Anyanyelvünk ISSN 1588-0311

Meddig él a csalogány dala? Halász Péter néprajzkutatót kérdezi Balázs Géza ÉA. 2021/4. 10.

Irodalom nélkül besavanyodott alakká váltam volna. Hartay Csaba költőt, írót kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/4. 11.

A kultúra az agy szotvere. Hidasi Judit egyetemi tanárral beszhélget Balázs Géza. ÉA. 2021/4. 17.

Nyiri Péter nyelvtarisznyája. ÉA. 2021/4. 21.

A szerelem nyelve. ÉA. 2021/4. 5.

Jól értjük a Himnusz első sorait? Jól! ÉA. 2021/3. 5.

“Szebb a rend a magánkáoszok párbeszédénél”. Halmai Tamás költőt kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/3. 8.

Száz éve alakult az első magyar művelődési egyesület a trianoni határon túl. Várady Tibor jogászprofesszort kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/3. 12.

A vándorlások és a betakarítás évei. Kováts Dániel monográfiái. ÉA. 2021/3. 20.

Fájó szívvel egy elmaradt jubileum kapcsán… (Kemény Gábor emlékére). ÉA. 2021/3. 21.

“A költészet az emberiség anyanyelve” (1) ÉA. 2021/2. 3. (2. rész) ÉA 2021/3. 6.

Bölcsődalok. ÉA. 2021/2. 5.

Tevékeny élet Somlóországban, a vörösiszap árnyékában. M. Mester Katalin devecseri tanítót, író-szociográfuzst kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/2. 13.

Széphalom: Kárpát-medencei zaránkodhely. Nyiri Pétert, a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóját kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/2. 15.

Öröklött struktúráink (2) ÉA. 2021/1. 5.

“Hosszú távon csak az egység óvja meg a kisebbséget”. Dupka György válaszol Balázs Géza kérdéseire. ÉA 2021/1. 9.

Szülőföldünk: fél évszázad, “a Rádió”. Cservenka Judit újságírót, az MNYKNT alelnökét kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/1. 10.

“Folytatni a tudományos párbeszédet”. Bárth M. Jánost kérdezi Balázs Géza ÉA. 2021/1. 24–25.

Rólam, velem:

Pikó Stefánia: Körbejárt Föld. Erdély Online: https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/korbejart-fold-izgalmas-olvasmany-tavoli-tajakrol-nepekrol-civilizaciokrol-3875939/

 

Tegezhetlek Önt? Könnyű eltévedni a megszólítások, köszönések dzsungelében. 9–21. In: Daniss Győző: Körkép a magyar nyelvről. Tizennyolc beszélgetés nyelvészekkel. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2021. ISBN 978-963-409-282-7

Cservenka Judit: Aki nyelvészként viseli szívén a határon túli magyarok sorsát: Balázs Géza. Felvidék.ma, 2021. 04. 21.

Aki nyelvészként viseli szívén a határon túli magyarok sorsát: Balázs Géza

Csák-Nagy Kriszta: “Mindig van egy jobb mondat” – dr. Balázs Géza nyelvész professzor a nyelvek életéről, haláláról és feltámasztásának lehetőségéről. Képmás, 2021. 02. 21. https://kepmas.hu/hu/mindig-van-egy-jobb-mondat-dr-balazs-geza-nyelvesz-professzor-nyelvek-eleterol-halalarol-es?fbclid=IwAR1qFKsrSSZdrFJAl92Ox7K3lWfdn5wuXYnquDHov2uVASzDVWgiJW_cxo8

Dr. Balázs Géza: A nyelvjárás az alapvető érzelmek hangja. Erdély online, 2021. 02. 10.

Dr. Balázs Géza: A nyelvjárás az alapvető érzelmek hangja

Lingua Materna sajtótájékoztatók, PIM, 2020. 02. 21.

Hajdu Mariann: Folyamatosak a nyelvi zavarok, konfliktusok. BAON, 2020. 02. 20.

Folyamatosak a nyelvi zavarok, konfliktusok

Erdélyi Magyar Televízó, Mozaik az álomról: https://www.youtube.com/watch?v=xg4wcQmelFs&ab_channel=Erd%C3%A9lyiMagyarTelev%C3%ADzi%C3%B3.

Tóth Ádám: A pandémia és teremtett nyelve. Erdély-online, 2021. 02. 05.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-pandemia-es-teremtett-nyelve-3467086/?fbclid=IwAR12wDu4wX904HMQbsf4odDQEdcFZgmW1Kyb5GUFb5UKHAndRYzpAwIyx_Q