Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!
2018-as publikációimat itt találja!
2019-as publikációimat itt találja!
2020-as publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!

2020

A hagyományon: a mítoszi küszöbön, az anyanyelvi időzónán túl. Napút 2020/10. 3–8. ISSN 1419-4082

2021

A művészet és a nyelv születése. Szemiotika, művészetelmélet, antropológiai nyelvészet. MNYKNT–IKU, Budapest. 2021. 320 old. (Moritz Lívia illusztrációival) (IKU-monográfiák 6.) ISBN 978-615-6224-04-0 (A szerző “karanténtrilógiájának” második része.)

Magyar táj, magyar ecsettel. Vallomások a nemzeti tájról. Szerk.: Balázs Géza–Blankó Miklós–Cservenka Judit. MNYKNT–Rákóczi Szövetség, Budapest, 2021. 264 old. (Lingua Materna 1.) ISBN 978-615-80475-3-1

Tanulmányok

Gömbkőkultúrák. Titokzatok kőgömbök nyomában. Élet és Tudomány, LXXVI. 2021/19. 594–596. + címlap. (2021. május 7.) ISSN 0013-6077.

Az udvariasság antropológiája: az etológiától az internetig. Valóság, 2021/5. 25–36. ISSN 0324-7228

Mi születik velünk? Velünkszületettség: nyelv, gyermekfolklór. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, Irodalommal nevelés. (9) 1, 87–98. ISSN 2063-9945 https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.87.98

Természet, környezet és nyelv: ökolingvisztika. Magyar Művészet, IX/1. (2021/1) 23–28. ISSN 2064-9720

Látó vakság. (Költészet napja.) Magyar Nemzet Lugas, 2021. ápr. 11. 10.

Székely nyelvjárási feredő – Sántha Attila írói tájszótáraiban. (Bühnagy székely szótár, Székely szótár küssebb s nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak). Kortárs 2021/3. 90–97. ISSN 0023-415x

“Amiről VV tanár úr nem írt, az nem is létezik”. A 80 éves Voigt Vilmos köszöntése. Néprajzi Hírek, 2020/1. (49/1.) 68–71. ISSN 0133-8021

Wacha Imre nyelvészeti munkássága. 25–34. In: Szárnyal a szó. Wacha Imre emlékezete. Szerk.: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna. Társszerk.: Kováts Dániel. ASZ, győri Kazinczy Ferenc Gimnázium, Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alaípítvány, Győr, 2021. ISBN 978-615-5735-16-5

Az internet népe. Internet – kultúra – társadalom. Magyaróra III/1. (2021. március) 9–16. ISSN 2676-976X

Biomorfizmus (a természeti jelenségek és állatvilág humanizálása) Karácsony Benő Napos oldal című regényében 249–263. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege:
a lokális és a regionális. A 2018. november 5–6-i nagyváradi konferencia szerkesztett szövegei. Szerkesztette: Albu-Balogh Andrea, János Szabolcs, Verók Attila. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2020. ISBN 978-606-739-169-5

Százmillió lehetőség. Mindennapi okmányaink, amelyek  nyelvezetét sokdiplomás emberek sem értik. Magyar Nemzet, Lugas, 2021. jan. 16. 10-11. old. ISSN 0237-3793

Farkas Árpád: Ostorzúgásban ének. Kortárs, 2021/1. 93–95. ISSN 0023-415x

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Karantémák. Lugas, 2021. január 2. 15.

Muffin. Lugas, 2021. január 23. 15.

Dallamozás, 2021. február 13. 15.

Gyermekdal. 2021. március 6. 15.

Végtelenül bonyolult. 2021. március 27. 14.

Mindenhez is. 2021. április 17. 15.

Egykorvolt egyetem. 2021. május 8. 6.

Időzóna. 2021. május 8. 15.

Hajónapló (hajonaplo.ma) ISSN 1587-3870

Az év szavai, 2021. jan. 6. https://hajonaplo.ma/articles/show/az-ev-szavai

Oltakozzunk! 2021. jan. 15. https://hajonaplo.ma/aktualis/oltakozzunk.html

Kultúraváltás – nyelvváltás. 2021. jan. 15. https://hajonaplo.ma/aktualis/kulturavaltas-nyelvvaltas.html

Macsánka. 2021. febr. 22. https://hajonaplo.ma/aktualis/macsanka.html

A Királydomb árnyékában. 2021. febr. 25. https://hajonaplo.ma/aktualis/a-kiralydomb-arnyekaban.html

Bikini, bikini. 2021. márc. 22. https://hajonaplo.ma/aktualis/bikini-bikini.html

Patyomkin falvak. 2021. márc. 10. https://hajonaplo.ma/aktualis/patyomkin-falvak.html

Márciuska. 2021. márc. 23. https://hajonaplo.ma/articles/show/marciuska

Edukálnak. 2021. márc. 28. https://hajonaplo.ma/articles/show/balazs-geza-edukalnak

Országút ISSN 2677-0148

Szótári kalandozások (5.) A Czuczor–Fogarasi… 2021.01.13. https://orszagut.com/cikk/a-czuczor-fogarasi

Édes Anyanyelvünk ISSN 1588-0311

“A költészet az emberiség anyanyelve” (1) ÉA. 2021/2. 3.

Bölcsődalok. ÉA. 2021/2. 5.

Tevékeny élet Somlóországban, a vörösiszap árnyékában. M. Mester Katalin devecseri tanítót, író-szociográfuzst kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/2. 13.

Széphalom: Kárpát-medencei zaránkodhely. Nyiri Pétert, a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának igazgatóját kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/2. 15.

Öröklött struktúráink (2) ÉA. 2021/1. 5.

“Hosszú távon csak az egység óvja meg a kisebbséget”. Dupka György válaszol Balázs Géza kérdéseire. ÉA 2021/1. 9.

Szülőföldünk: fél évszázad, “a Rádió”. Cservenka Judit újságírót, az MNYKNT alelnökét kérdezi Balázs Géza. ÉA. 2021/1. 10.

“Folytatni a tudományos párbeszédet”. Bárth M. Jánost kérdezi Balázs Géza ÉA. 2021/1. 24–25.

Rólam, velem:

Cservenka Judit: Aki nyelvészként viseli szívén a határon túli magyarok sorsát: Balázs Géza. Felvidék.ma, 2021. 04. 21.

Aki nyelvészként viseli szívén a határon túli magyarok sorsát: Balázs Géza

Csák-Nagy Kriszta: “Mindig van egy jobb mondat” – dr. Balázs Géza nyelvész professzor a nyelvek életéről, haláláról és feltámasztásának lehetőségéről. Képmás, 2021. 02. 21. https://kepmas.hu/hu/mindig-van-egy-jobb-mondat-dr-balazs-geza-nyelvesz-professzor-nyelvek-eleterol-halalarol-es?fbclid=IwAR1qFKsrSSZdrFJAl92Ox7K3lWfdn5wuXYnquDHov2uVASzDVWgiJW_cxo8

Dr. Balázs Géza: A nyelvjárás az alapvető érzelmek hangja. Erdély online, 2021. 02. 10.

Dr. Balázs Géza: A nyelvjárás az alapvető érzelmek hangja

Lingua Materna sajtótájékoztatók, PIM, 2020. 02. 21.

Hajdu Mariann: Folyamatosak a nyelvi zavarok, konfliktusok. BAON, 2020. 02. 20.

Folyamatosak a nyelvi zavarok, konfliktusok

 

Tóth Ádám: A pandémia és teremtett nyelve. Erdély-online, 2021. 02. 05.

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/a-pandemia-es-teremtett-nyelve-3467086/?fbclid=IwAR12wDu4wX904HMQbsf4odDQEdcFZgmW1Kyb5GUFb5UKHAndRYzpAwIyx_Q