Először mint nyelvművelőt keresett meg, úgy tíz évvel ezelőtt. Azután megkaptam egy könyvét, Mácsai huncutságot. Most pedig egy szatyorral jött, hozta élete főművét, Galgamácsa (több mint) mesekincsét, négy vaskos kötetben, csaknem 3500 oldalon. Bejelölve, hogy mit kell feltétlenül elolvasnia a nyelvésznek. Jó pár éjszakám hangulatát emelte ez a csodálatos monográfia, sajátos falumonográfia, egy falu szellemi életrajza, értéktára. Hiszen az előadott (gondosan lejegyzett) történetek, valamint a hozzájuk csatolt magyarázatok Galgamácsa közelmúltját világítják meg: leginkább az elmúlt 50—60 évet, különös tekintettel a szocializmus és a rendszerváltozás utáni időszakra, és persze a szövegeken keresztül kapcsolódva a történelemhez, valamint a magyar folklór számos műfajához. A Galgamácsán gyűjtött szövegeken keresztül sajátos népi nézőpontból, mondhatni „alulnézetből” ismerhetjük meg a közelmúltat; elcsodálkozhatunk azon, hogy mennyi régi szöveg él ma is, hogy ezek milyen könnyedén alakulnak, illeszkednek az adott korhoz; hogy mi, emberek mennyire ugyanazok vagyunk, akkor is, ha már kevésbé járunk szekéren, hanem sokkal inkább autóbusszal és autóval (Galgamácsára pedig még vonattal is).

Villányi Péter csaknem fél évszázada gyűjti, írja ezt a könyvet. Magyar faluról ilyen gazdag anyag szerintem még nem jelent meg. (Ráadásul nem is teljes, mert van még egy kötetre valója.) S tegyük hozzá: bár végzett néprajzkutató, ezt a munkát önszorgalomból, munkahelyi vagy egyéb támogatás nélkül végezte el. Nem szeretnék analógiát idézni, mert gyászos lenne, hogy mennyi tudományos pályázati pénz ment már el a semmire. Ez pedig valami. A galgamácsai kötet ismertetését a Magyar Nyelvőr áprilisi számában hozzuk, szerzőjéről pedig külön is szeretnék egy kis esszét írni – mert megérdemli. Ez ugyanis nem „tudományizmus”, hanem maga a tiszta, elkötelezett tudomány. Amiért érdemes szolgálni, élni. Ritka, mint a fehér holló. (Galgamácsai népmesék és mondák, 1—4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2022. Új magyar népköltési gyűjtemény, XXVII. 3492 oldal, ára: 29.900 Ft.)

Itt hozzászólhat!

Megosztás