2017 (2018-ban megjelent publikációk)

Utazás a mai El Dorado indiánjaihoz. Kolumbia: elveszett város, elveszett történelem. Múlt-Kor (történelmi magazin), 2017. tél/96–101. ISSN 2061-3563

Az elveszett paradicsom 201–207. In: Czövek Judit–Szulovszky János szerk.: Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2017. ISBN 978-963-87696-7-1

Tari Lujza: Zenésznevek, családnevek. (Ism.) Ethnographia, 128/4. (2017) 764–768. ISSN 0014-1798

A reformáció hatása a magyar nyelvre. Lyukasóra, XXVI/VIII. 2017/8. 57–59.

A székely nyelvjárás, a székelyek beszéde. Irodalmi Magazin, V/2. (2017) 99–103. ISSN 2063-8019

A reformáció és a magyar nyelv. Irodalmi Magazin, V/4. (2017) 30–34.

Az álom és a média. Me.Dok 2017/4. (Kolozsvár, 2017.) 63–79. ISSN 1842-2438

Új Köznevelés

Három válasz. Új Köznevelés,  73. évf. 10. szám, 2017. december, 47.

2018

Szombathely város nyelve. Életünk, LVI. évf. 2018 – 1. 66–73. ISSN 0133-4751

A netnemzedék. Szemiotikai vázlatok az i-Generációról. (Józsa Péter szemiotikus emlékének.) Vasi Szemle, 2018/1. (LXXII.) 11–22. ISSN  0505-0332

Édes Anyanyelvünk ISSN 0139-0457

Netnemzedék 2. A test. Édes Anyanyelvünk, 40/1. (2018. febr.) 5.

Halogatás, önfeladás. Delesaga Gyula temesvári villamosmérnököt kérdezi: BG. Édes Anyanyelvünk, 40/1. 15.

Két új nyelvstratégiai sorozat: Magyar nyelvű otthon és maTer. Édes Anyanyelvünk, 40/1. 17.

Magyar Idők, Szóban forgó

Szegények, gazdagok. Magyar Idők Lugas, 2018. jan. 6. 15.

nemecsek. Magyar Idők, Lugas, 2018. jan. 27. 15.

Csukló, csekle, csákla. Magyar Idők, Lugas, 2018. febr. 17. 15.

Büntető nyelvtani viszonyok. Magyar Idők, Lugas, 2018. márc. 10. 15.

Rólam/velem:

Aki Indiában is megtalálta Kőbánya alsót. Szöveg: Somogyi Marcell. Fotó: Soós Botond. Vasutas Magazin (A MÁV-csoport hivatalos lapja) 68. évf. 2018. január, 28–29.

Egri Dorottya: ELTE PRESS Akadémia. http://elteonline.hu/kozelet/2018/03/12/elte-press-akademia-2018/

Geri Ádám: Miért száraz bornak hívjuk a nem édes bort? 2018. február 27. http://www.boraszportal.hu/borvilag/miert-szaraz-bornak-hivjuk-a-nem-edes-bort-7297

 Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!