2019

Beke József: Bánk bán szótár. Katona József Bánk bán című drámájának szókészlete. Második, bővített kiadás. Szerkesztő és előszó: Balázs Géza. Anyanyelvápolók Szövetsége, Inter, Budapest, 2019. 375 oldal. ISBN 978-615-5735-07-3

Zoomorfizmus: az állatalakú ember. Valóság, LXII/4. 2019/4. 42–50. ISSN 0324-7228

“Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem”. Ady szállóigéi. Napút, XXI/2. (2019) 95–98.

A mágikus Húsvét-sziget. Kérdőjelek a világ köldökéről. Élet és Tudomány, LXXIV/9. 2019. március 1. 262–265. ISSN 0013-8077

Tárnok Zoltán: Kereszt a falon. Kortárs, 2019/05. 108–111. ISSN 0023-415x

A mítoszi küszöbön túl. Magyar Művészet, VII/1. 2019/1. 70-71. ISBN 2064-3799

Textilbe álmodott nyelvemlékek. Széljegyzetek Csete Ildikó művészetéhez. Kortárs 2019/4. 43–44. ISSN 0023-415x

Hoppál Mihály: A kultúra mint emlékezet. Lükő Gábor munkássága (MMA, 2018). Kortárs 2019/4. 101–102. ISSN 0023-415x

A Föld köldöke. Mindannyiunk Húsvét-szigete. Magyar Nemzet, Lugas, 2019. ápr. 20. 8. ISSN 0237-3793

magyar nyelv (361), nyelv (431–432). In: Pásztor Péter főszerk.: Magyar politikai enciklopédia. Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány, Budapest, 2019. ISBN 978-615-80718-5-7

Előszó. 5–8. In: Hitet átható humor. Holczer József írásaiból összeállította Bereznai Zsuzsanna. A Kecskeméti Katona József Múzeum Közleményei 4. Kecskemét, 2019. ISBN 978-963-9815-53-7

Kisebbségi Babilóniánk. Máté Lászlót kérdezi B. G. Édes Anyanyelvünk, 41/2. (2018) 11. ISSN 0139-0457

A nemzet legfőbb attribútuma az anyanyelv. Gál Sándor Nincs harmadik lehetőség című kötetéről. Édes Anyanyelvünk, 41/2. (2018) 19. ISSN 0139-0457

A Húsvét-sziget titkai. Édes Anyanyelvünk, 41  (2018) 1. rész: 1/5 (február), 2. rész: 2/5 (április), 3. rész: 3/5. (június) ISSN 0139-0457

Egy jó bekezdés többet ér, mint egy sebességváltó. Ferdinandy György gondolatait lejegyezte: B. G. Édes Anyanyelvünk, 41/1. (2019) 8. ISSN 0139-0457

“Őrizzetek szent angyalok”. Az őrangyal a nyelvben és a folklórban. Forrás, 51/2019/1. 70–75. (2019. január) ISSN 0133-056X

A hagyományos média vége, és ennek következményei. Me.Dok. 2018/3. 5–14. ISSN 1842 2498

Magyar Idők, Lugas, Szóban forgó ISSN 2416-2345

Elaljasuló közbeszéd. Magyar Idők, 2019. jan. 19. 14.

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Veszteség, ha eltűnik a kézírás? 2019. febr. 9. 15.

Finnugorok vagyunk-e még? 2019. márc. 2. 14.

Nótatemető emberek. 2019. márc. 23. 18.

Utazás ismeretlen földrészre. 2019. ápr. 13. 18.

Lélektől lélekig. 2019. máj. 4. 19.

Harminckét nevem volt. 2019. máj. 25. 15.

Magyar Krónika ISSN 2064-7409 (Anyanyelv a bölcsőtől a koporsóig)

Az év szavai, 2018. (14.) 2019/1. 68–69.

A magyar alaphangrend (16) 2019/2. 68–69.

Hiányzó nyelvtani formák (17.) 2019/3. 76–77.

Pesten, Párizsban. Országnevek helyhatározóragjai (18.) 2019/4.  68–69.

Rólam, velem:

Novák Henrietta: “Életem egyik legnagyobb élménye, közössége: a DUE”. DUE Tallózó, XXI/5-6/2019. május-június 11.

Hulej Emese: Magyar nyelv – A legközösebb kincsünk. Nők Lapja, 2019. január 16. 14–17.

Sebestyén Hajnalka: Elkészült a Bánk bán szótár. Petőfi Népe, 2019. márc. 2. 5.

 Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!
2018-as publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!