2017 (2018-ban megjelent publikációk)

Utazás a mai El Dorado indiánjaihoz. Kolumbia: elveszett város, elveszett történelem. Múlt-Kor (történelmi magazin), 2017. tél/96–101. ISSN 2061-3563

A jutasi őrmester. Hadtörténeti-etimológiai nyomozás. Magyar Nyelvőr, 2018/1. (142. évf.) 98–100. ISSN 0025-0236

A “Mátra-vidék mindenese”. Fülöp Lajos 85 éves. Magyar Nyelvőr, 2018/1. (142. évf.) 116–117.  ISSN 0025-0236

Az elveszett paradicsom 201–207. In: Czövek Judit–Szulovszky János szerk.: Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2017. ISBN 978-963-87696-7-1

Tari Lujza: Zenésznevek, családnevek. (Ism.) Ethnographia, 128/4. (2017) 764–768. ISSN 0014-1798

A reformáció hatása a magyar nyelvre. Lyukasóra, XXVI/VIII. 2017/8. 57–59.

A székely nyelvjárás, a székelyek beszéde. Irodalmi Magazin, V/2. (2017) 99–103. ISSN 2063-8019

A reformáció és a magyar nyelv. Irodalmi Magazin, V/4. (2017) 30–34. ISSN 2063-8019

Az álom és a média. Me.Dok 2017/4. (Kolozsvár, 2017.) 63–79. ISSN 1842-2438

Új Köznevelés

Három válasz. Új Köznevelés,  73. évf. 10. szám, 2017. december, 47.

2018

Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. Szerkesztette: Balázs Géza – Lengyel Klára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 438 old. ISBN 978-615-5597-07-7 

A fenntartható magyar nyelv. Nyelvépítészet – nyelvösszeomlás – nyelvstratégia. Inter-IKU, Budapest, 2018. 148 old. ISBN 978-615-5556-10-4 (IKU-monográfiák, 2.)

A nyelvi humor antropológiája. Századvég 2018/1. 57–72. ISSN 0237-5206

A magyar nyelv jövője. 61–69. In: Mórocz Gábor vál. és szerk.: A századelő gondolkodói. Válogatás Az év esszéi című antológia köteteiből (2002–2017). Magyar Napló, FOKUSZ Egyesület, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5721-30-4

Szótárszerűség – elbizonytalanítás. A kortárs magyar irodalom néhány stílusjellemzője. Napút, 2018/3. 183-189. ISSN 1419-4082

Régi-új utakon A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. Korunk, XXIX/7. (2018. július) 17–24. ISSN 1222-8338

A magyar nyelv. hete. Korunk, XXIX/7. (2018. július) 92–96. ISSN 1222-8338

A reformáció hatása a magyar nyelvre. 11-20. In: Jenei Teréz szerk.: A reformáció öröksége. A Nyíregyházi Tanárképzésért Alapítvány, Nyíregyháza, 2018. ISBN 978-615-00-1576-7

Vonattal Indiában. Vasutas Magazin (A MÁV-csoport hivatalos lapja.) 68. évf. 2018. április, 18–21. ISSN 1785-8070

Az Őrség nyelvjárásának szó- és frazémakészletéből. Vasi Szemle, LXXII/2.) 2018/2. 152–169. ISSN 0505-0332

India: Futni a sztrádán. A turistafosztogatók és a barlangkolostorok földjén. Magyar Idők, Lugas, 2018. máj. 12. 8–9.

Vida Gábor: Egy dadogás története. Kortárs, 2018/05:  105–107. ISSN 1418-1592

Búcsú Wacha Imrétől (1931. május 25. – 2018. február 13.) Magyar Nyelv, 114/1. (2018) 122-125. ISSN 0025-0228

A média hatása az álmokra. 75–90. In: Utak és útkereszteződések. Emlékkötet H. Varga Gyula 70. születésnapjára. Szerk.: Balázs László – H. Tomesz Tímea. Líceum Kiadó, Eger, 2018. ISBN 978-615-5621-76-2

A média nyelvi normája. Várad 2018/3. (XVII/3. 156. szám) 64–69. ISSN 1583-0616 (A PKE A nyelv közösségi perspektívája című, 2017. jún. 30-i konferenciáján elhangzott előadás írott változata.)

Mondatelméletek és elemzési modellek. 131–146. In: Grammatika és oktatás – időszerű kérdések. Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat. Tanulmánykötet. Szerkesztette: Balázs Géza – Lengyel Klára. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter (IKU) – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018. 438 old. ISBN 978-615-5597-07-7

Szombathely város nyelve. Életünk, LVI. évf. 2018 – 1. 66–73. ISSN 0133-4751

A netnemzedék. Szemiotikai vázlatok az i-Generációról. (Józsa Péter szemiotikus emlékének.) Vasi Szemle, 2018/1. (LXXII.) 11–22. ISSN  0505-0332

A güimari piramisok leple alatt. Heyerdahl hagyatéka. Élet és Tudomány, LXXIII/4. 2018. jan. 26. 114–115. ISSN 0013-6077

A nyelvalakítás antropológiai gyökerei. Magyar Művészet, VI/1. (2018. márc.) 41–46.  ISSN 2064-3799

Édes Anyanyelvünk ISSN 0139-0457

“A nyelvművelés az életem részét jelenti”. Kemény Gábor kérdezi Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/3. (2018. jún.) 18.

A szállóige születése. Édes Anyanyelvünk , 40/3. (2018. jún.) 14.

Idő és időtlenség. Édes Anyanyelvünk, 40/3. (2018. jún.) 5.

Netnemzedék 2. A test. Édes Anyanyelvünk, 40/1. (2018. febr.) 5.

Netnemzedék 3. A lélek. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 5.

Halogatás, önfeladás. Delesaga Gyula temesvári villamosmérnököt kérdezi: Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/1. 15.

Tompa Mihály-szállóigék. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 3.

Balassi kardtársai. Molnár Pállal beszélget Balázs Géza. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 15.

Két új nyelvstratégiai sorozat: Magyar nyelvű otthon és maTer. Édes Anyanyelvünk, 40/1. 17.

Magyar Idők, Szóban forgó ISSN 2416-2345

Szegények, gazdagok. Magyar Idők Lugas, 2018. jan. 6. 15.

nemecsek. Magyar Idők, Lugas, 2018. jan. 27. 15.

Csukló, csekle, csákla. Magyar Idők, Lugas, 2018. febr. 17. 15.

Büntető nyelvtani viszonyok. Magyar Idők, Lugas, 2018. márc. 10. 15.

A vonzás és vonzódás szépsége. Magyar Idők, Lugas, 2018. márc. 31. 15.

Hadnyelvtan. Magyar Idők, Lugas, 2018. ápr. 21. 12.

Jó napot! Jobb lapot! Magyar Idők, Lugas, 2018. máj. 12. 15.

Paraszt, prosztó, rusztikus. Magyar Idők, Lugas, 2018. jún. 2. 15.

Sóhajtani egymásért. Magyar Idők, Lugas, 2018. jún. 23. 15.

Lévén. Magyar Idők, Lugas, 2018. júl. 14. 15.

Új Köznevelés ISSN 2064-0625

Boldogulás. 74/1-2. (2018. jan.-febr.) 37.

Hatunk, hetünk. 74/3–4. (2018. márc.-ápr.) 43. http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2018_3-4_online.pdf

Nyári választások. 74/5–6. (2018. máj.-jún.) 23. http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/uj_kozneveles_2018_5-6_web.pdf

Magyar Krónika ISSN 2064-7409

Halványuló szakrális nyelv.  2017/12. 72-73. (43. szám)
Az év szavai. 2018/1. 64-65. (44. szám)
Anyanyelvünk magyarsága. 2018/2. 70-71. (45. szám)
Hazahívó szállóigék, 2018/3. 78-79. (46. szám)
Egyedi és különleges. 2018/4. 74–75.  (47. szám)

Rólam/velem:

Földvári Gabriella: Ötven éven belül eltűnhet a magyar nyelv a határainkon túlról. 2018. május 15. 19:24. http://gyorplusz.hu/cikk/otven_even_belul_eltunhet_a_magyar_nyelv_a_hatarainkon_tulrol.html

Adamikné Jászó Anna: Balázs Géza: Az álom nyelve. (Ismertetés.) Magyar Nyelvőr, 2018/1. 102–105.

Mészáros Márton: A személyiség titkos ajtója. Népszava|2018. ápr. 21.  http://nepszava.hu/cikk/1157927-meszaros-marton-a-szemelyiseg-titkos-ajtoja

Laczó Balázs: A nyelv, benne az életünk. Kisalföld, 2018. 04. 21. 5.

Aki Indiában is megtalálta Kőbánya alsót. Szöveg: Somogyi Marcell. Fotó: Soós Botond. Vasutas Magazin (A MÁV-csoport hivatalos lapja) 68. évf. 2018. január, 28–29.

Egri Dorottya: ELTE PRESS Akadémia. http://elteonline.hu/kozelet/2018/03/12/elte-press-akademia-2018/

Adamikné Jászó Anna: Az álom nyelve. Balázs Géza könyvéről. Édes Anyanyelvünk, 40/2. (2018. ápr.) 18.

Geri Ádám: Miért száraz bornak hívjuk a nem édes bort? 2018. február 27. http://www.boraszportal.hu/borvilag/miert-szaraz-bornak-hivjuk-a-nem-edes-bort-7297

 Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!