Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!
2018-as publikációimat itt találja!
2019-as publikációimat itt találja!
2020-as publikációimat itt találja!
2021-es publikációimat itt találja!
2022-es publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!

2024

Könyvek:

Nyelvi miértek és hogyanok. MNYKNT-IKU, Budapest, 2024. 180 old. (IKU-Tár 24–25.) ISBN 978-615-82068-2-2

Szélárnyékban. Művészetkritikai írások. Inter–IKU, Budapest, 2024. 320 old. (IKU-monográfiák 11.) ISBN 978-615-5556-21-0

Tanulmányok, egyéb írások: 

Az örök Gárdonyi. 18–28. In: Keller Péter szerk.: A velünk élő Gárdonyi. Vallomások. Keller Péter kiadása, 2024. ISBN 978-615-02-0322-5

Hazáját elvesztette, anyanyelvét nem. A bujdosóélet fájdalmas szavai. [Mikes Kelemen]. Múlt-Kor, 2024. tavasz 86–87.

Hiánytalan világ – nemhiányzó ember. Székely János Hiánytalan című versének stilisztikai elemzése. 187–198. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 2. Szerk.: Albu-Balogh Andrea–János Szabolcs. Erdélyi Múzeum-Egyesület–Partium Kiadó, Kolozsvár–Nagyvárad, 2023. ISBN 978-606-9673-60-7

„Senkit sem érdekel a másik.” Orbók Sándorné Székely Ilonával, Székely János lányával beszélget Balázs Géza és Albu-Balogh Andrea. 199–209. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 2. Szerk.: Albu-Balogh Andrea–János Szabolcs. Erdélyi Múzeum-Egyesület–Partium Kiadó, Kolozsvár–Nagyvárad, 2023. ISBN 978-606-9673-60-7

Hazaszótár. Várad. 2024/3. 7–8. (XXIII. évf. 3. 228. szám) ISSN 1583-0616

A digitalizáció hatása a társadalomra, kultúrára, nyelvre. 181–218. In: G. Fodor Gábor szerk.: Digitális trendek. Válasz a digitális kihívásra. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Budapest, 2023. ISBN 978-615-6200-67-9

Ábécés gyermekversek. In: Zágorec-Csuka Judit: Ábécés gyermekversek 40 betűre. Magyar Nemzeti Művelődési Intézet, Lendva, 2023. 104. old. ISBN 978-961-6232-87-6

Égerházy-ikonok. Várad, 2024. február/XXIII. évfolyam 2. (227.): 66–69. ISSN 1583-0616

A verstani gondolkodás új útjai. Magyar Napló, 2024. február, XXXVI. évf.: 25–26.ISSN 0865-2910

Csengők, csöngettyűformák a magyar népi kultúrában. Alföld online.hu. ISSN: 0401—3174 https://alfoldonline.hu/2024/01/csengok-csongettyuformak-a-magyar-nepi-kulturaban/

Magyar isteni szolgálat… (Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból. Közreadja: Harangozó Imre—Kővári Réka. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós, 2022.)  ISSN 1217-3053.  http://www.barkaonline.hu/olvasonaplo/8814-keziratos-kantorkonyvet-ajanlunk

Tamás Ildikó: „Adj netet!” – Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban. Uránia, II/2. (2022) 144–150. https://urania.szfe.hu/wp-content/uploads/2024/02/3_Urania_2022-02_HUN_p001-164_LR.pdf

Országút ISSN: 2677–0148

A vidiak miért nem vidiek? 2024. február 19. https://orszagut.com/tudomany/balazs-geza-nyelvor-a-vidiak-miert-nem-vidiek-5692

Szavak fogságában. 2024. március 12.    https://orszagut.com/tudomany/balazs-geza-nyelvor-szavak-fogsagban-5813

**

Szerkesztett lapok:

Nyelvünk és Kultúránk https://mnyknt.hu/nyek-archivum/2023/1–4. 2023/1–4.  https://mnyknt.hu/nyelvunk-es-kulturank-2023/

Acta Universitatis Christianae Partiensis – AUCP https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis

2023/1. https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2023/1

2023/2. https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2023/2

E-nyelv Magazin https://e-nyelvmagazin.hu/

E-Nyék https://mnyknt.hu/https://mnyknt.hu/category/enyek/

Bon-BOM https://bom.hu/bon-bom/

Magyar Nyelvőr https://nyelvor.mnyknt.hu/

**

Velem, rólam:

2024. márc. 20. 16.25 Fülszöveg: Mikes Kelemen: Törökországi levelek

📺 Balázs Géza könyvajánlója a 20. perctől látható: https://mediaklikk.hu/video/fulszoveg-pozsgay-gyula/

2024. márc. 17. M5. 20:00 Kommentár klub a szabadságról

📺 Visszanézhető itt: https://youtu.be/xuFXX6uOlIE

2024. febr. 21. Hír Tv Radar: Balázs Géza nyelvészprofesszort az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából kérdeztük

2024. febr. 21. Balázs Géza és Szani Roland podcast-beszélgetés, 48 perc, Mediaworks: https://videa.hu/videok/kulturnemzet/emberek-vlogok/balazs-geza-podcast-QQTt5kd41j24SNqV

2024. febr. 21. Milyen hatással van a modern világ a nyelvre? Magyar Nemzet https://magyarnemzet.hu/kultura/2024/02/balazs-geza-nyelveszprofesszor-a-nyelv-fejlodeserol#google_vignette

2024. febr. 19. B. Török Fruzsina: Hozzám tartozik – utazás misztikus helyeken Balázs Gézával (Húsvét-sziget). SZFE.HU: https://szfe.hu/hirek/hozzam-tartozik-utazas-misztikus-helyeken-balazs-gezaval/

2024. febr. 13.  Megjelent Prof. dr. Balázs Géza új könyve.  https://szfe.hu/hirek/megjelent-prof-dr-balazs-geza-uj-konyve/

2024. febr. 1. Kovács Róbert: Ezért káromkodnak olyan cifrán a magyarok.  https://index.hu/tudomany/2024/02/01/ezert-karomkodnak-oly-cifran-a-magyarok/

2024. jan. 28. Kommentár klub M5. A magyar kultúra hetének zárásaként mai adásunkban utánajárunk, hogy mitől véd meg minket a kultúránk, valamint szó lesz arról is, hogy hogyan érzékenyíthetünk a magyar kultúrára. Vendégek: Balázs Géza nyelvész, Hegedűs Zoltán történész, Nádor Koppány Zsombor a Szent István Intézet vezető kutatója, Szilvay Gergely a Mandiner főmunkatársa. Visszanézhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=gDz0JB0O1xk

2024. jan. 13. Könyvjelző – 180 éve hivatalos a magyar nyelv https://mediaklikk.hu/video/konyvjelzo-takaro-mihaly-musora-180-eve-hivatalos-allamnyelv-a-magyar/

2024. jan. 2. 17:45 Agenda, M5. Az év szava: rizz   https://mediaklikk.hu/agenda/video/2024/01/02/agenda-2024-januar-2/

Antal Zsolt: Tudatosság, önfegyelem, egyéni színek Beszélgetés Balázs Géza professzorra. Uránia, II/2. (2022) 122-131. http://Tudatosság, önfegyelem, egyéni színek Beszélgetés Balázs Géza professzorra

 

2023

Az internet népe.  Internet – társadalom – kultúra – nyelv. A kulturális és a tervezett evolúció határán. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 344 oldal. ISBN 978-963-531-918-3 (nyomtatott), ISBN 978-963-531-919-0 (elektronikus PDF) | ISBN 978-963-531-920-6 (ePub)

Újmédia-kislexikon. Fogalmak, érvelés, nyelvhasználat, viselkedés az újmédiában. Médiaelmélet, pszichológia, netorika, netográfia, netnyelvészet. IKU, Budapest, 2023. 104 old. IKU-Tár 22. ISBN 978-615-6224-11-8

Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Szerk.: Balázs Géza és Nagy Dániel. Bolyai Műhely Alapítvány. Budapest, 2023. 196 old. ISBN 978-615-82140-1-8 ISSN 1788-2818 (Ingyenesen letölthető itt: https://bom.hu/esszencia-xviii-valosaghajlitas/)

Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. 260 oldal. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

„Famíliai vagy testvérviták”. Kölcsey Berzsenyi-kritikájának retorikája. 105–122. Minya Károly szerk.: „Ő értetek élt”. Kölcsey Ferenc élete és kora. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 2023. ISBN 978-963-7196-52-2

The Path of the Legal Language in the Hungarian Language. Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale, 1 (2023), 89–102. file:///C:/Users/inter/Downloads/acta-2023-01-w%20(3).pdf

The Symbolic Hungarian „Language Act”. Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale, 2 (2023), 13–22. file:///C:/Users/inter/Downloads/acta-2023-02-w%20(1).pdf

K. u. k. beszéd. Császári és királyi katonaszleng. (Szavakba zárt történelem.) Múlt-Kor 2023. tél, 86–87.

Hány magyar nyelv van? Lindua (Lendva Község multikulturális, tudományos, társadalomtudományi, irodalmi és képzőművészeti folyóirata), 17. évf. 2023/25: 24–30.

Gárdonyi első regénye. Kortárs, 2023/12. 102–105. ISSN 0023-415X

Gázai övezet vagy Gáza-övezet. Kultura.hu, 2023. november 15. https://kultura.hu/gazai-ovezet-vagy-gaza-ovezet/

Beszélni nehéz! helyett: inkább Beszélj! Pedagógiából demagógia a „szépkiejtés” terén. Mandiner, 2023. október 17. 00:22 https://mandiner.hu/belfold/2023/10/beszelni-nehez-helyett-inkabb-beszelj

A vasút romantikája. Magyar Kultúra (magazin) III. évf. 2023/8. szám 72–75.

Színházszemiotika. 11–32. In: Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

Áttekintés a színházszemiotika, színházantropológia új szakirodalmáról. 237–254. In: Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

Lógászok a hinterlandban. A nagy háború szavai – alulnézetből. Múlt-Kor, 2023. tavasz 98–99. ISSN 2061-3563

Huj, huj. A honfoglalás szavai. Múlt-Kor, 2023. nyár 92—93.

Ómagyarul szól. Kodolányi János „tatárjárás-trilógiájának” nyelve. Múlt-Kor 2023. ősz, 104–105. (Szavakba zárt történelem)

A művészet és a nyelv közös eredete. Közösségi Kapcsolódások 2023 (különszám), 55–58. DOI https://doi.org/10.14232/kapocs.2023.ksz.47-54. Megtekinthető: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/kapocs/article/view/44824/43502

Kiáltvány a magyar nyelvstratégiáért. Kommentár 2023/3. 3–12. http://kommentar.info.hu/cikk/2023/3/kialtvany-a-magyar-nyelvstrategiaert

A vasút romantikája. Magyar Kultúra magazin, 2023/8. https://magyarkultura.hu/a-vasut-romantikaja/

Efforts to Make Legal Language More Intelligible 189–202. In: Prof. Dr. Imre Szabó ed.: Central European Legal Studies. Selected Essays on Current Legal Issues from a Comparative Legal Approach. Vol. 2. Partium Press, Oradea-Nagyvárad, 2023. General ISBN: 978-606-9673-48-5. Volume ISBN: 978-606-9673-47-8

Tudománymívelés és tudománymímelés. 23–33. In: Balázs Géza és Nagy Dániel szerk.: Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest.

Emlékezés Pomogáts Bélára. Nyelvünk és Kultúránk 52. évf. 2022/1–4. 91–92.  ISSN 0133-2066

Erősödik a barátság. A kultúra lovagjai Aranyosapátiban. Nyelvünk és Kultúránk 52. évf. 2022/1–4. 8–9. ISSN 0133-2066

Színházszemiotikai korszakok és törekvések. Magyar Művészet, 2023/3. 18–29. ISSN 2064–3799

Internet – kultúra – társadalom. 20–30. In: Nagy Sándor István szerk.: Új kihívások, új módszerek. Filológia egy változó világban. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2023. ISBN 978-615-6448-23-1

Gárdonyi első regénye (előszó és szöveggondozás). 5–10. In: Gárdonyi Géza: Álmodozó szerelem (regény). Kiadja: Gárdonyi Géza dédunokája, Keller Péter (2023). ISBN 978-615-01-7799-1

A művészet és a nyelv közös alapjai – Alapvetés a művészet és nyelv antropológiájához, ökológiájához és stratégiájához. Valóság 2023/4: 51–58. ISSN 0324-7228

A márkanevek helyesírása. 21–30. In: Kovács László szerk.: Márkanevek: marketing és nyelvészet határán. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2023. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-409-377-0

Magyar lélek és nyelv. Kommentár 2023/1. 53–65. ISSN 1787-6974

Petőfi-fák. Honismeret, 2023/1. 36–38. ISBN 0324-7627

„Régi mácsaiassan megfésülve”. Villányi Péter: Galgamácsai népmesék és mondák 1–4. Magyar Nyelvőr 2023/2: 264–269. ISSN 0025-0236

Balassi „hat” földrészen. Beszélgetés Molnár Pállal, egy nemzetközi irodalmi díj alapítójával. Magyar Nyelvőr 2023/2. 145–153. ISSN 0025-0236

Váradi csillagok. Bökös Borbála történelmi regénye. Várad, 2023/3.  66-69. ISSN 1538-0616

Agócs Sándor: Szőrén az időt. Kortárs 2022/2. 98–100. ISSN 0023-415X

Tamás Ildikó: „Adj netet!” Magyar Nyelvőr 2023: 120–127.

Százötven éves a Magyar Nyelvőr – A reformkor tényleg nyomot hagy. Magyar Nyelvőr 2023: 128–133.

Gyász és nász. A kaukázusi krétakör. 2022. január 10. https://helyorseg.ma/rovat/hirek/dr-balazs-geza-gyasz-es-nasz

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Ez a település a magyar nyelv városa. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. október 24. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/10/ez-a-telepules-a-magyar-nyelv-varosa

Féltékenység és irigység. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. október 7. 5. / Az irigység és a féltékenység két arca. 2023. okt. 4. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/10/masolat-irigyseg-es-feltekenyseg

Egész évben fesztivál. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. szeptember 16. 8. old. Fesztiválok sokasága újítja meg a kultúrát és a magyar nyelvet. Magyar Nemzet Lugas, 2023. szeptember 16. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/09/fesztivalok-sokasaga-ujitja-meg-a-kulturat-es-a-magyar-nyelvet

Sámán, apostol, misszionárius. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. augusztus 5. 8.

Maradi és újdonsült nyelvészek. Magyar Nemzet Lugas, 2023. június 24. 7.

Hány nyelv a magyar? Magyar Nemzet Lugas, 2023. június 3. 7.

Megtámadott írásbeliség. Magyar Nemzet Lugas, 2023. május 13. 7. / Képözön: az informatika korszakában támadás indult az írásbeliség ellen – míg a magyar nyelv megőrizte ősi képiségét: https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/05/kepozon-az-informatika-korszakaban-tamadas-indult-az-irasbeliseg-ellen-mig-a-magyar-nyelv-megorizte-osi-kepiseget

Szappó az aluljáróban. Magyar Nemzet Lugas, 2023. április 22. 7. / Biztos-e ön abban, nincs-e benn A Nap-ban? Kihalt szakma: rikkancs https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/04/biztos-e-on-abban-nincs-e-benn-a-napban-kihalt-szakma-a-rikkancs

Széchenyi és Széchényi. Magyar Nemzet Lugas, 2023. április 1. 15. / Hogy írjuk Attila hun király nevét? https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/03/hogyan-irjuk-attila-hun-kiraly-nevet

Lepusztult mondatok. Magyar Nemzet Lugas, 2023. március 11. 15. / Ha a meggyilkolt színházba indul https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/03/ha-a-meggyilkolt-szinhazba-indul

Vérciki topcsoki. Magyar Nemzet Lugas 2023. február 18. 15. / Ügyvezetőből topmenedzser https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/ugyvezetobol-topmenedzser

Áremelés! Magyar Nemzet Lugas 2023. február 11. 12. / Kommenthuszárok áremelése https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/kommenthuszarok-aremelese

Szeretteink, szerelmeink. Magyar Nemzet Lugas 2023. január 28. 15. / Hová lesznek a szeretteink? https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/hova-lesznek-a-szeretteink

Mi van a frigóban? Magyar Nemzet Lugas 2023. január 7. 15. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/01/mi-van-a-frigoban

Helyőrség. Nyelvi barangolások. (helyorseg.ma) ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844

  1. Médi néni, mandiner és a csomagok.  2023. december 28. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-medi-neni-mandiner-es-a-csomagok

137. A Dorottya rokokó drámai nyelve. 2023. december 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-dorottya-rokoko-dramai-nyelve

136. Miért érdekesek az év szavai? 2023. december 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miert-erdekesek-az-ev-szavai

135. Rákosmezei séta. 2023. december 6. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-rakosmezei-seta

134. Vannak dolgok, amelyekről nem beszélünk. 2023. november 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-vannak-dolgok-amelyekrol-nem-beszelunk

133. A pálinka metafizikája. 2023. november 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-palinka-metafizikaja

132. Sátoraljaújhely, a magyar nyelv városa. 2023. november 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-magyar-nyelv-varosa-satoraljaujhely

131. Ó és új bakik. 2023. november 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-o-es-uj-bakik

130. Árnyékvilág. 2023. november 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-arnyekvilag

129. Kalászba szökkent beszéd – Tamási Áron képes kifejezései. 2023. október 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kalaszba-szokkent-beszed-n-tamasi-aron-kepes-kifejezesei

128. Bakibörze. 2023. október 18. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bakiborze

127. Gány, gányó, gányol. 2023. október 11. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gany-ganyo-ganyol

126. A kapcsolat, a közösség új világa. 2023. október 4. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-kapcsolat-a-kozosseg-uj-vilaga

125. Településnevek keresztnevekben. 2023. szeptember 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-keresztnevek-telepulesnevekben

124. Miért „pusztulnak” a Bánk bánban a gólyák? 2023. szeptember 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miert-bpusztulnakr-a-golyak-a-bank-banban

123. Falra hányt borsónak beszélni. 2023. szeptember 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-falra-hanyt-borsonak-beszelni

122. A felmelegített magyar nyelvtörvény. 2023. szeptember 6. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-felmelegitett-magyar-nyelvtorveny

121. Petőfi-fák. 2023. augusztus 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-petofi-fak

120. Nyelvünkben a Tisza. 2023. augusztus 23. https://helyorseg.ma/rovat/vers/dr-balazs-geza-nyelvunkben-a-tisza

119.  A Boldogasszony-idézők utóda: Németh Kálmán. 2023. augusztus 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-boldogasszony-idezok-utoda-nemeth-kalman

118. Fogyasztási célú hal. 2023. augusztus 9. https://helyorseg.ma/terseg/magyarorszag/dr-balazs-geza-fogyasztasi-celu-hal

117. Áltudományos szócséplés. 2023. augusztus 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-altudomanyos-szocseples

116. Az újságírás szégyene. 2023. július 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ujsagiras-szegyene

115. Ragadozó lapok. 2023. július 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ragadozo-lapok

114. Kereskedelmi, rabló és szellemi öregezés. 2023. július 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kereskedelmi-rablo-es-szellemi-oregezes

113. Mindenki mást lát. 2023. július 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mindenki-mast-lat

112. Mi a kacsacsőrű emlős, és miért az? 2023. június 28. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mi-a-kacsacsoru-emlos-es-miert-az

111. Megszólításos köszönéseink. 2023. június 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-megszolitasos-koszoneseink

110. Gyorsuló beszédtempónk. 2023. június 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gyorsulo-beszedtemponk

109. A magyar vers háromszólamúsága. 2023. június 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-magyar-vers-haromszolamusaga

108. Gárdonyi első, rejtőzködő regénye. 2023. május 31. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gardonyi-elso-rejtozkodo-regenye

107. Betűs nemzedékek. 2023. május 24. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-betus-nemzedekek

106. Kolam, homokrózsa, vízvirág. 2023. május 17. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kolam-homokrozsa-vizvirag

105. Szarvas Gábor-emlékszoba Adán. 2023. május 10. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szarvas-gabor-emlekszoba-adan

104. Egy történelmi-fantasy: Várad-regény 2023. május 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-egy-tortenelmi-fantasy-varad-regeny

103. Jogszabályok kerültek megkerülésre. 2023. április 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-jogszabalyok-kerultek-megkerulesre

102. Bonyolult szószerkezetlépcsők. 2023. április 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bonyolult-szoszerkezetlepcsok

101. Ludas a Matyi. 2023. április 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ludas-a-matyi

100. Régi és mai maják. 2023. április 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-es-mai-majak

99. Hármasságok az irodalomban és a nyelvben. 2023. március 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-harmassagok-az-irodalomban-es-a-nyelvben

98. Miatyánk. 2023. március 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miatyank

97. Régi szép népi napok. 2023. március 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-szep-nepi-napok

96. Hazudnak rendületlenül. 2023. március 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hazudnak-renduletlenulh

95. Szilágy, a világ közepe. 2023. március 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szilagy-a-vilag-kozepe

94. A hatalmasok nem biztos, hogy hatalmasak. 2023. február 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-hatalmasok-nem-biztos-hogy-hatalmasak

93. Bujdosó alanyok. 2023. február 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bujdoso-alanyok

92. Anekdotakeresés. 2023. február 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-anekdotakereses

91. Kiadatlan, ettől sokkal érdekesebb. Az anekdota születése. 2023. február 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kiadatlan-ettol-sokkal-erdekesebb-az-anekdota-szuletese

90. A be- igekötő mint a módosult tudatállapot jelölője. 2023. január 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-be-igekoto-mint-a-modosult-tudatallapot-jeloloje

89. Ornátus, talár, pédum. Az egyetem mint színház. 2023. január 18. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ornatus-talar-pedum-az-egyetem-mint-szinhaz

88. Diszkrét alanyvesztés és ebrudalt szalonna. 2023. január 11. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-diszkret-alanyvesztes-es-ebrudalt-szalonna

87. Az év szavai, 2022. 2023. január 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ev-szavai-2022

Velem/rólam:

Kommentár klub, 2023. december 10. 20:00 https://www.youtube.com/watch?v=FnvMqZ2jmLw&list=PLEiwVd6n_Q_24IKddpE-RrH_mCWIkLH3r&index=1

Balázs Géza Az internet népe című könyvéről Bódi Zoltán nyelvész a Kritika című műsorban, 2023. dec. 1.

https://www.youtube.com/watch?v=8e_Rjs_R64c

24. Kossuth-szónokverseny, 2023. november 11. https://www.youtube.com/watch?v=TbuAvJMxW5w

Csokonai 250, családfamesék, magyar nyelv. Izgalmas témák Balázs Gézával, Balázs Péterrel és Benkő Péterrel. Librettó, M5, 2023. nov. 17.

A magyar nyelv napja

Gondola.hu https://gondola.hu/cikkek/151981-A_magyar_nyelv_napja.html

Présház.eu  https://www.preshaz.eu/2023/11/11/a-magyar-nyelv-napja/

A középkori magyar településnevek atlasza. Kritika, M5. 2023. nov. 10. https://mediaklikk.hu/video/kritika-2023-11-10-i-adas/

Hazaszótár. Ez itt a kérdés, M5. 2023. nov. 10. 20:00 https://youtu.be/jZ6mZtFCp-I?si=rZ_4ru3om_-AjfAi

Hozzám tartozik… B. Török Fruzsina interjúja (Balázs Gézával Guatemaláról és Indiáról). https://szfe.hu/hirek/hozzam-tartozik/

A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Portréfilm. Kultura.hu, 2023. 09. 22. Készítette: Talum Fruzsina, Honti Gergő, Kojnok Dávid

http://kultura.hu/a-vagany-mellett-kerjuk-vigyazzanak/?fbclid=IwAR2wM2S_7eP-BvPc_FLUWX-b8jhGf1bg2lNeHesjZk3CfU0HyketvHNr7a8

Jancsó Orsolya: Nevetés halálfejjel. Átalakuló kommunikáció a világhálón. (Balázs Géza: Az internet népe.) Magyar Nemzet Lugas, 2023. jún. 10. 6. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/06/atalakul-a-kommunikacio-az-internet-hatasara

M5 Kommentár Klub, 2023. május 21.  🇭🇺“A MÚLT NEM MÖGÖTTÜNK VAN, HANEM BENNÜNK.” (Csoóri Sándor)🇭🇺 KOMMENTÁR KLUB – A néphagyományok megtartó ereje

📺 visszanézhető itt: https://youtu.be/QBUA9HLbmdA

MaMű Podcast: Balázs Géza nyelvész, szemiotikus a színházi jelentés rétegeiről, a társas tudás megnyilatkozásairól, valamint a nyelv és a művészet keletkezéséről, 2023.05.10. 21 perc

Társas tudás és színház – Magyar Művészet _ Podcast on Spotify

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk, 2023. május 6. Az újmédia-kislexikonról Nagy György Andrással https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/613371

„A zugpálinkafőzés a hatalommal szembeni népi innováció” – beszélgetés Balázs Géza nyelvésszel. kultura.hu 2023. 04. 13.

https://kultura.hu/a-zugpalinkafozes-a-hatalommal-szembeni-nepi-innovacio-beszelgetes-balazs-geza-nyelvesszel/

 

Péczeli Dóri Podcastok 03. Magyar Kultúra-podcast

🎧👇
Spotify: https://spoti.fi/411R28V
Apple: https://apple.co/41pWsKH
Google: https://bit.ly/41nsffe

M2 Petőfi Tv: Ez így OK! Beszélgetés Bánki Benivel és Fodor Imrével a nyelv „erodálásáról”

Visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/video/ez-igy-ok-2023-04-11-i-adas/

Libretto, M5  LIBRETTÓ Miért változnak időről időre a magyar helyesírás szabályai? Kérdezték Balázs Gézától. (A beszélgetés 32:55-nél kezdődik)

🖥️ visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/03/31/libretto-2023-marcius-31

 

Ez itt a kérdés, M5 TV 2023. márc. 27. 20.00
Mindenféle diszkrimináció helytelen – szögezte le Balázs Géza nyelvész az Ez itt a kérdés című műsor felvételén annak kapcsán, hogy a helyesírás olykor a diszkrimináció eszközévé válik.
A teljes beszélgetés újranézhető:

Magyar Nemzet-online, 2023. márc. 26. Rácz András: A nyelvhaza fia

A nyelvhaza fia

https://magyarnemzet.hu/kultura/2023/03/a-nyelv-hazafija

DOKTORI ISKOLA – KÖZÉPPONTBAN A MAGYAR KULTÚRA

A magyar nyelv a mi legbensőbb hazánk, ne hagyjuk, hogy elrabolják tőlünk! – Balázs Géza a Mandinernek

A magyar nem jobb vagy több más nyelvnél, viszont az egyetlen, ami csak a miénk, összeköt a legtávolabbi múltunkkal, szerintem még Ázsiával is – mondja a néprajzkutató-nyelvész, akit az M5-ön futó Kommentár Klub új adásához kapcsolódóan kérdeztünk.

Herczeg Zsolt: Nem lesz hősi halott a muszáj Herkulesből. Beszélgetés Balázs Gézával, a Magyar Nyelvőr felelős szerkesztőjével. Magyar Nyelvőr, 2023: 1–9. https://nyelvor.mnyknt.hu/wp-content/uploads/147101.pdf

Kommentár klub M5. Küzdelem a szavainkért, 2023. febr. 12.

🗣️KOMMENTÁR KLUB – Veszélyben a kulturális szféra, Küzdelem a szavainkért🗣️ 📺 visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/veszelyben-a-kulturalis-szfera…

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk, Az Ómagyar Mária-siralom rétegei (r.: Nagy György András) https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/604258

Ridikül 2023. febr. 2. Szerzetesi pálinkák

👛 RIDIKÜL 👛 📺 visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/video/ridikul-2023-02-02-i-adas/

Ez itt a kérdés, A magyar nyelv életképessége.2023. jan. 11. 

📺 megnézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/ez-itt-a-kerdes-2023-01-11-i-adas/

 

Megosztás