Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!
2018-as publikációimat itt találja!
2019-as publikációimat itt találja!
2020-as publikációimat itt találja!
2021-es publikációimat itt találja!
2022-es publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!

2024

Könyvek:

Nyelvi miértek és hogyanok. MNYKNT-IKU, Budapest, 2024. 180 old. (IKU-Tár 24–25.) ISBN 978-615-82068-2-2

Szélárnyékban. Művészetkritikai írások. Inter–IKU, Budapest, 2024. 320 old. (IKU-monográfiák 11.) ISBN 978-615-5556-21-0

Anyanyelvi praktikák. Módszertani útmutató a 3—18 éves korosztály anyanyelvi fejlesztéséhez. Szerk.: Pölcz Ádám. Társszerkesztő: Takács Róbert. Ötletadó, szakmai vezető: Balázs Géza. Petőfi Media Group, Budapest, 2024. 210 oldal. ISBN 978-615-6774-01-9

Tanulmányok, egyéb írások: 

A színházantropológia új szakirodalmáról. Magyar Művészet, 2024/3. 93–101. ISSN 2064-3799

Nyelvemlékek, jelemlékek, hajlítások. Csete Ildikó és Csete György jeltörténete. Magyar Építőművészet.  https://meonline.hu/utoirat/nyelvemlekek-jelemlekek-hajlitasok/

The Dramatic Language of Csokonai in the Comic Epic Dorottya vagyis a dámák diadalma a Fársángon (Dorottya or the Triumph of the Ladies at the Carneval). Urania (interdisciplinary akademic journal), 2023. Vol. 3. Number 2. 6–22. ISSN 2786-3263

Csokonai drámai nyelve a Dorottya vagyis a dámák diadalma a Fársángon című komikus eposz kapcsán. Uránia (interdiszciplináris folyóirat). 2023. III/2. 6–21. ISSN 2786-3255

Az örök Gárdonyi. 18–28. In: Keller Péter szerk.: A velünk élő Gárdonyi. Vallomások. Keller Péter kiadása, 2024. ISBN 978-615-02-0322-5

Hazáját elvesztette, anyanyelvét nem. A bujdosóélet fájdalmas szavai. [Mikes Kelemen]. Múlt-Kor, 2024. tavasz 86–87.

Hiánytalan világ – nemhiányzó ember. Székely János Hiánytalan című versének stilisztikai elemzése. 187–198. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 2. Szerk.: Albu-Balogh Andrea–János Szabolcs. Erdélyi Múzeum-Egyesület–Partium Kiadó, Kolozsvár–Nagyvárad, 2023. ISBN 978-606-9673-60-7

„Senkit sem érdekel a másik.” Orbók Sándorné Székely Ilonával, Székely János lányával beszélget Balázs Géza és Albu-Balogh Andrea. 199–209. In: Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális 2. Szerk.: Albu-Balogh Andrea–János Szabolcs. Erdélyi Múzeum-Egyesület–Partium Kiadó, Kolozsvár–Nagyvárad, 2023. ISBN 978-606-9673-60-7

Hazaszótár. Várad. 2024/3. 7–8. (XXIII. évf. 3. 228. szám) ISSN 1583-0616

A digitalizáció hatása a társadalomra, kultúrára, nyelvre. 181–218. In: G. Fodor Gábor szerk.: Digitális trendek. Válasz a digitális kihívásra. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, Budapest, 2023. ISBN 978-615-6200-67-9

Ábécés gyermekversek. In: Zágorec-Csuka Judit: Ábécés gyermekversek 40 betűre. Magyar Nemzeti Művelődési Intézet, Lendva, 2023. 104. old. ISBN 978-961-6232-87-6

Égerházy-ikonok. Várad, 2024. február/XXIII. évfolyam 2. (227.): 66–69. ISSN 1583-0616

A verstani gondolkodás új útjai. Magyar Napló, 2024. február, XXXVI. évf.: 25–26.ISSN 0865-2910

Csengők, csöngettyűformák a magyar népi kultúrában. Alföld online.hu. ISSN: 0401—3174 https://alfoldonline.hu/2024/01/csengok-csongettyuformak-a-magyar-nepi-kulturaban/

Magyar isteni szolgálat… (Alföldi kéziratos kántorkönyvek a 19. századból. Közreadja: Harangozó Imre—Kővári Réka. Ipolyi Arnold Népfőiskola, Újkígyós, 2022.)  ISSN 1217-3053.  http://www.barkaonline.hu/olvasonaplo/8814-keziratos-kantorkonyvet-ajanlunk

Tamás Ildikó: „Adj netet!” – Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban. Uránia, II/2. (2022) 144–150. ISSN 2786-3255 https://urania.szfe.hu/wp-content/uploads/2024/02/3_Urania_2022-02_HUN_p001-164_LR.pdf

Ildikó Tamás: „Adj netet!” – Linguistic visual expression and creativy in children’s and student folklore. Urania, Vol. 2, Number 2. 142–148. ISSN 2786-3263

Országút ISSN: 2677–0148

A vidiak miért nem vidiek? 2024. február 19. https://orszagut.com/tudomany/balazs-geza-nyelvor-a-vidiak-miert-nem-vidiek-5692

Szavak fogságában. 2024. március 12.    https://orszagut.com/tudomany/balazs-geza-nyelvor-szavak-fogsagban-5813

Rosszalkodó szavak. 2024. május 26. https://orszagut.com/tudomany/balazs-geza-nyelvor-rosszalkodo-szavak-5998

Sztár, celeb, ikon. 2024. június 5. https://orszagut.com/tudomany/balazs-geza-nyelvor-sztar-celeb-ikon-6216

**

Szerkesztett lapok:

Nyelvünk és Kultúránk https://mnyknt.hu/nyek-archivum/2023/1–4. 2023/1–4.  https://mnyknt.hu/nyelvunk-es-kulturank-2023/

Acta Universitatis Christianae Partiensis – AUCP https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis

2023/1. https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2023/1

2023/2. https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2023/2

E-nyelv Magazin https://e-nyelvmagazin.hu/

E-Nyék https://mnyknt.hu/https://mnyknt.hu/category/enyek/

Bon-BOM https://bom.hu/bon-bom/

Magyar Nyelvőr https://nyelvor.mnyknt.hu/

**

Velem, rólam:

2024. június 13. Népújság: Interaktív magyaróra, Interjú dr. Balázs Gézával https://issuu.com/tibortomka/docs/24-24nepujsag?fr=sNWQ5MjY1NTY5Mzc

2024. május  28. Kacsó Ágota: https://sepsibook.ro/2024/05/28/nem-a-gyengeknek-valo-a-magyar-nyelv-interju-balazs-gezaval/

2024. május 19. M5 Kommentár: Magunkra hagyatva: ? Visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/a-magyarsag-geopolitikai…/

2024. május 19. Duna Tv: Delta. Méltóság: ? visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/video/delta-meltosag/

Tudatosság, önfegyelem, egyéni színek. Beszélgetés Balázs Géza professzorral, az SZFE beszédkultúra kutatócsoportjának vezetőjével. (Készítette: Antal Zsolt.) Uránia, 2022. II/2. 122-131.

Awerness, self-discipline, individual colours. Conversation with Professor Géza Balázs, Head of the Speech Culture Comittee of the SZFE. (The interview was conducted by Zsolt Antal.) Urania, 2022. Vol. 2, Number 2. 120—129.

2024. április 28. Névai Gábor: A veszélyeztetett nyelv virágzik ki igazán – nagyinterjú Balázs Gézával https://ma7.sk/kavezo/a-veszelyeztetett-nyelv-viragzik-ki-igazan-nagyinterju-balazs-gezaval

2024. április 17. Magyar 7. (VII/16. szám) (nyomtatott szám)

2024. április 16. 18:00 M5 Librettó – élőben a magyar nyelv hete megnyitójáról (Nemzeti Színház)

? Visszanézhető itt (a bejelentkezés 18:35-nél kezdődik): https://mediaklikk.hu/…/04/16/libretto-2024-aprilis-16

2024. márc. 20. 16.25 M5 Fülszöveg: Mikes Kelemen: Törökországi levelek

? Balázs Géza könyvajánlója a 20. perctől látható: https://mediaklikk.hu/video/fulszoveg-pozsgay-gyula/

2024. márc. 17. M5. 20:00 Kommentár klub a szabadságról

? Visszanézhető itt: https://youtu.be/xuFXX6uOlIE

2024. febr. 21. Hír Tv Radar: Balázs Géza nyelvészprofesszort az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából kérdeztük

2024. febr. 21. Balázs Géza és Szani Roland podcast-beszélgetés, 48 perc, Mediaworks: https://videa.hu/videok/kulturnemzet/emberek-vlogok/balazs-geza-podcast-QQTt5kd41j24SNqV

2024. febr. 21. Milyen hatással van a modern világ a nyelvre? Magyar Nemzet https://magyarnemzet.hu/kultura/2024/02/balazs-geza-nyelveszprofesszor-a-nyelv-fejlodeserol#google_vignette

2024. febr. 19. B. Török Fruzsina: Hozzám tartozik – utazás misztikus helyeken Balázs Gézával (Húsvét-sziget). SZFE.HU: https://szfe.hu/hirek/hozzam-tartozik-utazas-misztikus-helyeken-balazs-gezaval/

2024. febr. 13.  Megjelent Prof. dr. Balázs Géza új könyve.  https://szfe.hu/hirek/megjelent-prof-dr-balazs-geza-uj-konyve/

2024. febr. 1. Kovács Róbert: Ezért káromkodnak olyan cifrán a magyarok.  https://index.hu/tudomany/2024/02/01/ezert-karomkodnak-oly-cifran-a-magyarok/

2024. jan. 28. Kommentár klub M5. A magyar kultúra hetének zárásaként mai adásunkban utánajárunk, hogy mitől véd meg minket a kultúránk, valamint szó lesz arról is, hogy hogyan érzékenyíthetünk a magyar kultúrára. Vendégek: Balázs Géza nyelvész, Hegedűs Zoltán történész, Nádor Koppány Zsombor a Szent István Intézet vezető kutatója, Szilvay Gergely a Mandiner főmunkatársa. Visszanézhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=gDz0JB0O1xk

2024. jan. 13. Könyvjelző – 180 éve hivatalos a magyar nyelv https://mediaklikk.hu/video/konyvjelzo-takaro-mihaly-musora-180-eve-hivatalos-allamnyelv-a-magyar/

2024. jan. 2. 17:45 Agenda, M5. Az év szava: rizz   https://mediaklikk.hu/agenda/video/2024/01/02/agenda-2024-januar-2/

Antal Zsolt: Tudatosság, önfegyelem, egyéni színek Beszélgetés Balázs Géza professzorra. Uránia, II/2. (2022) 122-131. http://Tudatosság, önfegyelem, egyéni színek Beszélgetés Balázs Géza professzorra

 

2023

Az internet népe.  Internet – társadalom – kultúra – nyelv. A kulturális és a tervezett evolúció határán. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 344 oldal. ISBN 978-963-531-918-3 (nyomtatott), ISBN 978-963-531-919-0 (elektronikus PDF) | ISBN 978-963-531-920-6 (ePub)

Újmédia-kislexikon. Fogalmak, érvelés, nyelvhasználat, viselkedés az újmédiában. Médiaelmélet, pszichológia, netorika, netográfia, netnyelvészet. IKU, Budapest, 2023. 104 old. IKU-Tár 22. ISBN 978-615-6224-11-8

Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Szerk.: Balázs Géza és Nagy Dániel. Bolyai Műhely Alapítvány. Budapest, 2023. 196 old. ISBN 978-615-82140-1-8 ISSN 1788-2818 (Ingyenesen letölthető itt: https://bom.hu/esszencia-xviii-valosaghajlitas/)

Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. 260 oldal. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

„Famíliai vagy testvérviták”. Kölcsey Berzsenyi-kritikájának retorikája. 105–122. Minya Károly szerk.: „Ő értetek élt”. Kölcsey Ferenc élete és kora. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat, Nyíregyháza, 2023. ISBN 978-963-7196-52-2

The Path of the Legal Language in the Hungarian Language. Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale, 1 (2023), 89–102. file:///C:/Users/inter/Downloads/acta-2023-01-w%20(3).pdf

The Symbolic Hungarian „Language Act”. Acta Universitatis Christianae Partiensis – Studia culturale, 2 (2023), 13–22. file:///C:/Users/inter/Downloads/acta-2023-02-w%20(1).pdf

K. u. k. beszéd. Császári és királyi katonaszleng. (Szavakba zárt történelem.) Múlt-Kor 2023. tél, 86–87.

Hány magyar nyelv van? Lindua (Lendva Község multikulturális, tudományos, társadalomtudományi, irodalmi és képzőművészeti folyóirata), 17. évf. 2023/25: 24–30.

Gárdonyi első regénye. Kortárs, 2023/12. 102–105. ISSN 0023-415X

Gázai övezet vagy Gáza-övezet. Kultura.hu, 2023. november 15. https://kultura.hu/gazai-ovezet-vagy-gaza-ovezet/

Beszélni nehéz! helyett: inkább Beszélj! Pedagógiából demagógia a „szépkiejtés” terén. Mandiner, 2023. október 17. 00:22 https://mandiner.hu/belfold/2023/10/beszelni-nehez-helyett-inkabb-beszelj

A vasút romantikája. Magyar Kultúra (magazin) III. évf. 2023/8. szám 72–75.

Színházszemiotika. 11–32. In: Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

Áttekintés a színházszemiotika, színházantropológia új szakirodalmáról. 237–254. In: Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

Lógászok a hinterlandban. A nagy háború szavai – alulnézetből. Múlt-Kor, 2023. tavasz 98–99. ISSN 2061-3563

Huj, huj. A honfoglalás szavai. Múlt-Kor, 2023. nyár 92—93.

Ómagyarul szól. Kodolányi János „tatárjárás-trilógiájának” nyelve. Múlt-Kor 2023. ősz, 104–105. (Szavakba zárt történelem)

A művészet és a nyelv közös eredete. Közösségi Kapcsolódások 2023 (különszám), 55–58. DOI https://doi.org/10.14232/kapocs.2023.ksz.47-54. Megtekinthető: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/kapocs/article/view/44824/43502

Kiáltvány a magyar nyelvstratégiáért. Kommentár 2023/3. 3–12. http://kommentar.info.hu/cikk/2023/3/kialtvany-a-magyar-nyelvstrategiaert

A vasút romantikája. Magyar Kultúra magazin, 2023/8. https://magyarkultura.hu/a-vasut-romantikaja/

Efforts to Make Legal Language More Intelligible 189–202. In: Prof. Dr. Imre Szabó ed.: Central European Legal Studies. Selected Essays on Current Legal Issues from a Comparative Legal Approach. Vol. 2. Partium Press, Oradea-Nagyvárad, 2023. General ISBN: 978-606-9673-48-5. Volume ISBN: 978-606-9673-47-8

Tudománymívelés és tudománymímelés. 23–33. In: Balázs Géza és Nagy Dániel szerk.: Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest.

Emlékezés Pomogáts Bélára. Nyelvünk és Kultúránk 52. évf. 2022/1–4. 91–92.  ISSN 0133-2066

Erősödik a barátság. A kultúra lovagjai Aranyosapátiban. Nyelvünk és Kultúránk 52. évf. 2022/1–4. 8–9. ISSN 0133-2066

Színházszemiotikai korszakok és törekvések. Magyar Művészet, 2023/3. 18–29. ISSN 2064–3799

Internet – kultúra – társadalom. 20–30. In: Nagy Sándor István szerk.: Új kihívások, új módszerek. Filológia egy változó világban. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2023. ISBN 978-615-6448-23-1

Gárdonyi első regénye (előszó és szöveggondozás). 5–10. In: Gárdonyi Géza: Álmodozó szerelem (regény). Kiadja: Gárdonyi Géza dédunokája, Keller Péter (2023). ISBN 978-615-01-7799-1

A művészet és a nyelv közös alapjai – Alapvetés a művészet és nyelv antropológiájához, ökológiájához és stratégiájához. Valóság 2023/4: 51–58. ISSN 0324-7228

A márkanevek helyesírása. 21–30. In: Kovács László szerk.: Márkanevek: marketing és nyelvészet határán. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2023. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-409-377-0

Magyar lélek és nyelv. Kommentár 2023/1. 53–65. ISSN 1787-6974

Petőfi-fák. Honismeret, 2023/1. 36–38. ISBN 0324-7627

„Régi mácsaiassan megfésülve”. Villányi Péter: Galgamácsai népmesék és mondák 1–4. Magyar Nyelvőr 2023/2: 264–269. ISSN 0025-0236

Balassi „hat” földrészen. Beszélgetés Molnár Pállal, egy nemzetközi irodalmi díj alapítójával. Magyar Nyelvőr 2023/2. 145–153. ISSN 0025-0236

Váradi csillagok. Bökös Borbála történelmi regénye. Várad, 2023/3.  66-69. ISSN 1538-0616

Agócs Sándor: Szőrén az időt. Kortárs 2022/2. 98–100. ISSN 0023-415X

Tamás Ildikó: „Adj netet!” Magyar Nyelvőr 2023: 120–127.

Százötven éves a Magyar Nyelvőr – A reformkor tényleg nyomot hagy. Magyar Nyelvőr 2023: 128–133.

Gyász és nász. A kaukázusi krétakör. 2022. január 10. https://helyorseg.ma/rovat/hirek/dr-balazs-geza-gyasz-es-nasz

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Ez a település a magyar nyelv városa. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. október 24. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/10/ez-a-telepules-a-magyar-nyelv-varosa

Féltékenység és irigység. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. október 7. 5. / Az irigység és a féltékenység két arca. 2023. okt. 4. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/10/masolat-irigyseg-es-feltekenyseg

Egész évben fesztivál. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. szeptember 16. 8. old. Fesztiválok sokasága újítja meg a kultúrát és a magyar nyelvet. Magyar Nemzet Lugas, 2023. szeptember 16. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/09/fesztivalok-sokasaga-ujitja-meg-a-kulturat-es-a-magyar-nyelvet

Sámán, apostol, misszionárius. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. augusztus 5. 8.

Maradi és újdonsült nyelvészek. Magyar Nemzet Lugas, 2023. június 24. 7.

Hány nyelv a magyar? Magyar Nemzet Lugas, 2023. június 3. 7.

Megtámadott írásbeliség. Magyar Nemzet Lugas, 2023. május 13. 7. / Képözön: az informatika korszakában támadás indult az írásbeliség ellen – míg a magyar nyelv megőrizte ősi képiségét: https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/05/kepozon-az-informatika-korszakaban-tamadas-indult-az-irasbeliseg-ellen-mig-a-magyar-nyelv-megorizte-osi-kepiseget

Szappó az aluljáróban. Magyar Nemzet Lugas, 2023. április 22. 7. / Biztos-e ön abban, nincs-e benn A Nap-ban? Kihalt szakma: rikkancs https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/04/biztos-e-on-abban-nincs-e-benn-a-napban-kihalt-szakma-a-rikkancs

Széchenyi és Széchényi. Magyar Nemzet Lugas, 2023. április 1. 15. / Hogy írjuk Attila hun király nevét? https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/03/hogyan-irjuk-attila-hun-kiraly-nevet

Lepusztult mondatok. Magyar Nemzet Lugas, 2023. március 11. 15. / Ha a meggyilkolt színházba indul https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/03/ha-a-meggyilkolt-szinhazba-indul

Vérciki topcsoki. Magyar Nemzet Lugas 2023. február 18. 15. / Ügyvezetőből topmenedzser https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/ugyvezetobol-topmenedzser

Áremelés! Magyar Nemzet Lugas 2023. február 11. 12. / Kommenthuszárok áremelése https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/kommenthuszarok-aremelese

Szeretteink, szerelmeink. Magyar Nemzet Lugas 2023. január 28. 15. / Hová lesznek a szeretteink? https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/hova-lesznek-a-szeretteink

Mi van a frigóban? Magyar Nemzet Lugas 2023. január 7. 15. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/01/mi-van-a-frigoban

Helyőrség. Nyelvi barangolások. (helyorseg.ma) ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844

  1. Médi néni, mandiner és a csomagok.  2023. december 28. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-medi-neni-mandiner-es-a-csomagok

137. A Dorottya rokokó drámai nyelve. 2023. december 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-dorottya-rokoko-dramai-nyelve

136. Miért érdekesek az év szavai? 2023. december 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miert-erdekesek-az-ev-szavai

135. Rákosmezei séta. 2023. december 6. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-rakosmezei-seta

134. Vannak dolgok, amelyekről nem beszélünk. 2023. november 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-vannak-dolgok-amelyekrol-nem-beszelunk

133. A pálinka metafizikája. 2023. november 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-palinka-metafizikaja

132. Sátoraljaújhely, a magyar nyelv városa. 2023. november 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-magyar-nyelv-varosa-satoraljaujhely

131. Ó és új bakik. 2023. november 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-o-es-uj-bakik

130. Árnyékvilág. 2023. november 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-arnyekvilag

129. Kalászba szökkent beszéd – Tamási Áron képes kifejezései. 2023. október 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kalaszba-szokkent-beszed-n-tamasi-aron-kepes-kifejezesei

128. Bakibörze. 2023. október 18. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bakiborze

127. Gány, gányó, gányol. 2023. október 11. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gany-ganyo-ganyol

126. A kapcsolat, a közösség új világa. 2023. október 4. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-kapcsolat-a-kozosseg-uj-vilaga

125. Településnevek keresztnevekben. 2023. szeptember 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-keresztnevek-telepulesnevekben

124. Miért „pusztulnak” a Bánk bánban a gólyák? 2023. szeptember 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miert-bpusztulnakr-a-golyak-a-bank-banban

123. Falra hányt borsónak beszélni. 2023. szeptember 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-falra-hanyt-borsonak-beszelni

122. A felmelegített magyar nyelvtörvény. 2023. szeptember 6. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-felmelegitett-magyar-nyelvtorveny

121. Petőfi-fák. 2023. augusztus 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-petofi-fak

120. Nyelvünkben a Tisza. 2023. augusztus 23. https://helyorseg.ma/rovat/vers/dr-balazs-geza-nyelvunkben-a-tisza

119.  A Boldogasszony-idézők utóda: Németh Kálmán. 2023. augusztus 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-boldogasszony-idezok-utoda-nemeth-kalman

118. Fogyasztási célú hal. 2023. augusztus 9. https://helyorseg.ma/terseg/magyarorszag/dr-balazs-geza-fogyasztasi-celu-hal

117. Áltudományos szócséplés. 2023. augusztus 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-altudomanyos-szocseples

116. Az újságírás szégyene. 2023. július 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ujsagiras-szegyene

115. Ragadozó lapok. 2023. július 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ragadozo-lapok

114. Kereskedelmi, rabló és szellemi öregezés. 2023. július 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kereskedelmi-rablo-es-szellemi-oregezes

113. Mindenki mást lát. 2023. július 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mindenki-mast-lat

112. Mi a kacsacsőrű emlős, és miért az? 2023. június 28. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mi-a-kacsacsoru-emlos-es-miert-az

111. Megszólításos köszönéseink. 2023. június 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-megszolitasos-koszoneseink

110. Gyorsuló beszédtempónk. 2023. június 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gyorsulo-beszedtemponk

109. A magyar vers háromszólamúsága. 2023. június 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-magyar-vers-haromszolamusaga

108. Gárdonyi első, rejtőzködő regénye. 2023. május 31. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gardonyi-elso-rejtozkodo-regenye

107. Betűs nemzedékek. 2023. május 24. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-betus-nemzedekek

106. Kolam, homokrózsa, vízvirág. 2023. május 17. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kolam-homokrozsa-vizvirag

105. Szarvas Gábor-emlékszoba Adán. 2023. május 10. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szarvas-gabor-emlekszoba-adan

104. Egy történelmi-fantasy: Várad-regény 2023. május 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-egy-tortenelmi-fantasy-varad-regeny

103. Jogszabályok kerültek megkerülésre. 2023. április 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-jogszabalyok-kerultek-megkerulesre

102. Bonyolult szószerkezetlépcsők. 2023. április 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bonyolult-szoszerkezetlepcsok

101. Ludas a Matyi. 2023. április 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ludas-a-matyi

100. Régi és mai maják. 2023. április 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-es-mai-majak

99. Hármasságok az irodalomban és a nyelvben. 2023. március 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-harmassagok-az-irodalomban-es-a-nyelvben

98. Miatyánk. 2023. március 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miatyank

97. Régi szép népi napok. 2023. március 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-szep-nepi-napok

96. Hazudnak rendületlenül. 2023. március 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hazudnak-renduletlenulh

95. Szilágy, a világ közepe. 2023. március 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szilagy-a-vilag-kozepe

94. A hatalmasok nem biztos, hogy hatalmasak. 2023. február 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-hatalmasok-nem-biztos-hogy-hatalmasak

93. Bujdosó alanyok. 2023. február 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bujdoso-alanyok

92. Anekdotakeresés. 2023. február 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-anekdotakereses

91. Kiadatlan, ettől sokkal érdekesebb. Az anekdota születése. 2023. február 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kiadatlan-ettol-sokkal-erdekesebb-az-anekdota-szuletese

90. A be- igekötő mint a módosult tudatállapot jelölője. 2023. január 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-be-igekoto-mint-a-modosult-tudatallapot-jeloloje

89. Ornátus, talár, pédum. Az egyetem mint színház. 2023. január 18. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ornatus-talar-pedum-az-egyetem-mint-szinhaz

88. Diszkrét alanyvesztés és ebrudalt szalonna. 2023. január 11. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-diszkret-alanyvesztes-es-ebrudalt-szalonna

87. Az év szavai, 2022. 2023. január 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ev-szavai-2022

Velem/rólam:

Kommentár klub, 2023. december 10. 20:00 https://www.youtube.com/watch?v=FnvMqZ2jmLw&list=PLEiwVd6n_Q_24IKddpE-RrH_mCWIkLH3r&index=1

Balázs Géza Az internet népe című könyvéről Bódi Zoltán nyelvész a Kritika című műsorban, 2023. dec. 1.

https://www.youtube.com/watch?v=8e_Rjs_R64c

24. Kossuth-szónokverseny, 2023. november 11. https://www.youtube.com/watch?v=TbuAvJMxW5w

Csokonai 250, családfamesék, magyar nyelv. Izgalmas témák Balázs Gézával, Balázs Péterrel és Benkő Péterrel. Librettó, M5, 2023. nov. 17.

A magyar nyelv napja

Gondola.hu https://gondola.hu/cikkek/151981-A_magyar_nyelv_napja.html

Présház.eu  https://www.preshaz.eu/2023/11/11/a-magyar-nyelv-napja/

A középkori magyar településnevek atlasza. Kritika, M5. 2023. nov. 10. https://mediaklikk.hu/video/kritika-2023-11-10-i-adas/

Hazaszótár. Ez itt a kérdés, M5. 2023. nov. 10. 20:00 https://youtu.be/jZ6mZtFCp-I?si=rZ_4ru3om_-AjfAi

Hozzám tartozik… B. Török Fruzsina interjúja (Balázs Gézával Guatemaláról és Indiáról). https://szfe.hu/hirek/hozzam-tartozik/

A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Portréfilm. Kultura.hu, 2023. 09. 22. Készítette: Talum Fruzsina, Honti Gergő, Kojnok Dávid

http://kultura.hu/a-vagany-mellett-kerjuk-vigyazzanak/?fbclid=IwAR2wM2S_7eP-BvPc_FLUWX-b8jhGf1bg2lNeHesjZk3CfU0HyketvHNr7a8

Jancsó Orsolya: Nevetés halálfejjel. Átalakuló kommunikáció a világhálón. (Balázs Géza: Az internet népe.) Magyar Nemzet Lugas, 2023. jún. 10. 6. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/06/atalakul-a-kommunikacio-az-internet-hatasara

M5 Kommentár Klub, 2023. május 21.  ??“A MÚLT NEM MÖGÖTTÜNK VAN, HANEM BENNÜNK.” (Csoóri Sándor)?? KOMMENTÁR KLUB – A néphagyományok megtartó ereje

? visszanézhető itt: https://youtu.be/QBUA9HLbmdA

MaMű Podcast: Balázs Géza nyelvész, szemiotikus a színházi jelentés rétegeiről, a társas tudás megnyilatkozásairól, valamint a nyelv és a művészet keletkezéséről, 2023.05.10. 21 perc

Társas tudás és színház – Magyar Művészet _ Podcast on Spotify

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk, 2023. május 6. Az újmédia-kislexikonról Nagy György Andrással https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/613371

„A zugpálinkafőzés a hatalommal szembeni népi innováció” – beszélgetés Balázs Géza nyelvésszel. kultura.hu 2023. 04. 13.

https://kultura.hu/a-zugpalinkafozes-a-hatalommal-szembeni-nepi-innovacio-beszelgetes-balazs-geza-nyelvesszel/

 

Péczeli Dóri Podcastok 03. Magyar Kultúra-podcast

??
Spotify: https://spoti.fi/411R28V
Apple: https://apple.co/41pWsKH
Google: https://bit.ly/41nsffe

M2 Petőfi Tv: Ez így OK! Beszélgetés Bánki Benivel és Fodor Imrével a nyelv „erodálásáról”

Visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/video/ez-igy-ok-2023-04-11-i-adas/

Libretto, M5  LIBRETTÓ Miért változnak időről időre a magyar helyesírás szabályai? Kérdezték Balázs Gézától. (A beszélgetés 32:55-nél kezdődik)

?️ visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/03/31/libretto-2023-marcius-31

 

Ez itt a kérdés, M5 TV 2023. márc. 27. 20.00
Mindenféle diszkrimináció helytelen – szögezte le Balázs Géza nyelvész az Ez itt a kérdés című műsor felvételén annak kapcsán, hogy a helyesírás olykor a diszkrimináció eszközévé válik.
A teljes beszélgetés újranézhető:

Magyar Nemzet-online, 2023. márc. 26. Rácz András: A nyelvhaza fia

A nyelvhaza fia

https://magyarnemzet.hu/kultura/2023/03/a-nyelv-hazafija

DOKTORI ISKOLA – KÖZÉPPONTBAN A MAGYAR KULTÚRA

A magyar nyelv a mi legbensőbb hazánk, ne hagyjuk, hogy elrabolják tőlünk! – Balázs Géza a Mandinernek

A magyar nem jobb vagy több más nyelvnél, viszont az egyetlen, ami csak a miénk, összeköt a legtávolabbi múltunkkal, szerintem még Ázsiával is – mondja a néprajzkutató-nyelvész, akit az M5-ön futó Kommentár Klub új adásához kapcsolódóan kérdeztünk.

Herczeg Zsolt: Nem lesz hősi halott a muszáj Herkulesből. Beszélgetés Balázs Gézával, a Magyar Nyelvőr felelős szerkesztőjével. Magyar Nyelvőr, 2023: 1–9. https://nyelvor.mnyknt.hu/wp-content/uploads/147101.pdf

Kommentár klub M5. Küzdelem a szavainkért, 2023. febr. 12.

?️KOMMENTÁR KLUB – Veszélyben a kulturális szféra, Küzdelem a szavainkért?️ ? visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/veszelyben-a-kulturalis-szfera…

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk, Az Ómagyar Mária-siralom rétegei (r.: Nagy György András) https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/604258

Ridikül 2023. febr. 2. Szerzetesi pálinkák

? RIDIKÜL ? ? visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/video/ridikul-2023-02-02-i-adas/

Ez itt a kérdés, A magyar nyelv életképessége.2023. jan. 11. 

? megnézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/ez-itt-a-kerdes-2023-01-11-i-adas/

 

Megosztás