Az 1982–2007. közötti publikációk listája több helyen olvasható, pl.: Balázs Géza: Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 72. Sorozatszerk.: Bolla Kálmán. Budapest, 2008.  (A 2008-től keletkezett publikációk ezen a honlapon követhetők nyomon. Vastag betűvel a saját és szerkesztett könyvek szerepelnek.)

2008-as publikációimat itt találja!
2009-es publikációimat itt találja!
2010-es publikációimat itt találja!
2011-es publikációimat itt találja!
2012-es publikációimat itt találja!
2013-as publikációimat itt találja!
2014-es publikációimat itt találja!
2015-ös publikációimat itt találja!
2016-os publikációimat itt találja!
2017-es publikációimat itt találja!
2018-as publikációimat itt találja!
2019-as publikációimat itt találja!
2020-as publikációimat itt találja!
2021-es publikációimat itt találja!

Könyveim listájához kattintson ide!

2023

Az internet népe.  Internet – társadalom – kultúra – nyelv. A kulturális és a tervezett evolúció határán. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2023. 344 oldal. ISBN 978-963-531-918-3 (nyomtatott), ISBN 978-963-531-919-0 (elektronikus PDF) | ISBN 978-963-531-920-6 (ePub)

Újmédia-kislexikon. Fogalmak, érvelés, nyelvhasználat, viselkedés az újmédiában. Médiaelmélet, pszichológia, netorika, netográfia, netnyelvészet. IKU, Budapest, 2023. 104 old. IKU-Tár 22. ISBN 978-615-6224-11-8

Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Szerk.: Balázs Géza és Nagy Dániel. Bolyai Műhely Alapítvány. Budapest, 2023. 196 old. ISBN 978-615-82140-1-8 ISSN 1788-2818 (Ingyenesen letölthető itt: https://bom.hu/esszencia-xviii-valosaghajlitas/)

Színházszemiotika. Szerk.: Balázs Géza–Pölcz Ádám–Terdikné Takács Szilvia. Magyar Szemiotikai Társaság–IKU, Budapest, 2023. 260 oldal. (Magyar szemiotikai tanulmányok, 60.) ISSN 1418-253X ISBN 978-615-5597-24-4

A művészet és a nyelv közös eredete. Közösségi Kapcsolódások 2023 (különszám), 55–58. DOI https://doi.org/10.14232/kapocs.2023.ksz.47-54. Megtekinthető: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/kapocs/article/view/44824/43502

Kiáltvány a magyar nyelvstratégiáért. Kommentár 2023/3. http://kommentar.info.hu/cikk/2023/3/kialtvany-a-magyar-nyelvstrategiaert

A vasút romantikája. Magyar Kultúra magazin, 2023/8. https://magyarkultura.hu/a-vasut-romantikaja/

Efforts to Make Legal Language More Intelligible 189–202. In: Prof. Dr. Imre Szabó ed.: Central European Legal Studies. Selected Essays on Current Legal Issues from a Comparative Legal Approach. Vol. 2. Partium Press, Oradea-Nagyvárad, 2023. General ISBN: 978-606-9673-48-5. Volume ISBN: 978-606-9673-47-8

Tudománymívelés és tudománymímelés. 23–33. In: Balázs Géza és Nagy Dániel szerk.: Valósághajlítás. Tudomány, művészet, média. Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest.

Emlékezés Pomogáts Bélára. Nyelvünk és Kultúránk 52. évf. 2022/1–4. 91–92.  ISSN 0133-2066

Erősödik a barátság. A kultúra lovagjai Aranyosapátiban. Nyelvünk és Kultúránk 52. évf. 2022/1–4. 8–9. ISSN 0133-2066

Színházszemiotikai korszakok és törekvések. Magyar Művészet, 2023/3. 18–29. ISSN 2064–3799

Internet – kultúra – társadalom. 20–30. In: Nagy Sándor István szerk.: Új kihívások, új módszerek. Filológia egy változó világban. MTA Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2023. ISBN 978-615-6448-23-1

Gárdonyi első regénye (előszó és szöveggondozás). 5–10. In: Gárdonyi Géza: Álmodozó szerelem (regény). Kiadja: Gárdonyi Géza dédunokája, Keller Péter (2023). ISBN 978-615-01-7799-1

A művészet és a nyelv közös alapjai – Alapvetés a művészet és nyelv antropológiájához, ökológiájához és stratégiájához. Valóság 2023/4: 51–58. ISSN 0324-7228

Lógászok a hinterlandban. A nagy háború szavai – alulnézetből. Múlt-Kor, 2023. tavasz 98–99. ISSN 2061-3563

A márkanevek helyesírása. 21–30. In: Kovács László szerk.: Márkanevek: marketing és nyelvészet határán. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2023. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-409-377-0

Magyar lélek és nyelv. Kommentár 2023/1. 53–65. ISSN 1787-6974

Petőfi-fák. Honismeret, 2023/1. 36–38. ISBN 0324-7627

„Régi mácsaiassan megfésülve”. Villányi Péter: Galgamácsai népmesék és mondák 1–4. Magyar Nyelvőr 2023/2: 264–269. ISSN 0025-0236

Balassi „hat” földrészen. Beszélgetés Molnár Pállal, egy nemzetközi irodalmi díj alapítójával. Magyar Nyelvőr 2023/2. 145–153. ISSN 0025-0236

Váradi csillagok. Bökös Borbála történelmi regénye. Várad, 2023/3.  66-69. ISSN 1538-0616

Agócs Sándor: Szőrén az időt. Kortárs 2022/2. 98–100. ISSN 0023-415X

Tamás Ildikó: „Adj netet!” Magyar Nyelvőr 2023: 120–127.

Százötven éves a Magyar Nyelvőr – A reformkor tényleg nyomot hagy. Magyar Nyelvőr 2023: 128–133.

Gyász és nász. A kaukázusi krétakör. 2022. január 10. https://helyorseg.ma/rovat/hirek/dr-balazs-geza-gyasz-es-nasz

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Fesztiválok sokasága újítja meg a kultúrát és a magyar nyelvet. Magyar Nemzet Lugas, 2023. szeptember 16. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/09/fesztivalok-sokasaga-ujitja-meg-a-kulturat-es-a-magyar-nyelvet

Sámán, apostol, misszionárius. Magyar Nemzet, Lugas, 2023. augusztus 5. 8.

Maradi és újdonsült nyelvészek. Magyar Nemzet Lugas, 2023. június 24. 7.

Hány nyelv a magyar? Magyar Nemzet Lugas, 2023. június 3. 7.

Megtámadott írásbeliség. Magyar Nemzet Lugas, 2023. május 13. 7. / Képözön: az informatika korszakában támadás indult az írásbeliség ellen – míg a magyar nyelv megőrizte ősi képiségét: https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/05/kepozon-az-informatika-korszakaban-tamadas-indult-az-irasbeliseg-ellen-mig-a-magyar-nyelv-megorizte-osi-kepiseget

Szappó az aluljáróban. Magyar Nemzet Lugas, 2023. április 22. 7. / Biztos-e ön abban, nincs-e benn A Nap-ban? Kihalt szakma: rikkancs https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/04/biztos-e-on-abban-nincs-e-benn-a-napban-kihalt-szakma-a-rikkancs

Széchenyi és Széchényi. Magyar Nemzet Lugas, 2023. április 1. 15. / Hogy írjuk Attila hun király nevét? https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/03/hogyan-irjuk-attila-hun-kiraly-nevet

Lepusztult mondatok. Magyar Nemzet Lugas, 2023. március 11. 15. / Ha a meggyilkolt színházba indul https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/03/ha-a-meggyilkolt-szinhazba-indul

Vérciki topcsoki. Magyar Nemzet Lugas 2023. február 18. 15. / Ügyvezetőből topmenedzser https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/ugyvezetobol-topmenedzser

Áremelés! Magyar Nemzet Lugas 2023. február 11. 12. / Kommenthuszárok áremelése https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/kommenthuszarok-aremelese

Szeretteink, szerelmeink. Magyar Nemzet Lugas 2023. január 28. 15. / Hová lesznek a szeretteink? https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/02/hova-lesznek-a-szeretteink

Mi van a frigóban? Magyar Nemzet Lugas 2023. január 7. 15. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/01/mi-van-a-frigoban

Helyőrség. Nyelvi barangolások. (helyorseg.ma) ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844

125. Településnevek keresztnevekben. 2023. szeptember 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-keresztnevek-telepulesnevekben

124. Miért „pusztulnak” a Bánk bánban a gólyák? 2023. szeptember 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miert-bpusztulnakr-a-golyak-a-bank-banban

123. Falra hányt borsónak beszélni. 2023. szeptember 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-falra-hanyt-borsonak-beszelni

122. A felmelegített magyar nyelvtörvény. 2023. szeptember 6. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-felmelegitett-magyar-nyelvtorveny

121. Petőfi-fák. 2023. augusztus 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-petofi-fak

120. Nyelvünkben a Tisza. 2023. augusztus 23. https://helyorseg.ma/rovat/vers/dr-balazs-geza-nyelvunkben-a-tisza

119.  A Boldogasszony-idézők utóda: Németh Kálmán. 2023. augusztus 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-boldogasszony-idezok-utoda-nemeth-kalman

118. Fogyasztási célú hal. 2023. augusztus 9. https://helyorseg.ma/terseg/magyarorszag/dr-balazs-geza-fogyasztasi-celu-hal

117. Áltudományos szócséplés. 2023. augusztus 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-altudomanyos-szocseples

116. Az újságírás szégyene. 2023. július 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ujsagiras-szegyene

115. Ragadozó lapok. 2023. július 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ragadozo-lapok

114. Kereskedelmi, rabló és szellemi öregezés. 2023. július 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kereskedelmi-rablo-es-szellemi-oregezes

113. Mindenki mást lát. 2023. július 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mindenki-mast-lat

112. Mi a kacsacsőrű emlős, és miért az? 2023. június 28. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mi-a-kacsacsoru-emlos-es-miert-az

111. Megszólításos köszönéseink. 2023. június 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-megszolitasos-koszoneseink

110. Gyorsuló beszédtempónk. 2023. június 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gyorsulo-beszedtemponk

109. A magyar vers háromszólamúsága. 2023. június 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-magyar-vers-haromszolamusaga

108. Gárdonyi első, rejtőzködő regénye. 2023. május 31. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gardonyi-elso-rejtozkodo-regenye

107. Betűs nemzedékek. 2023. május 24. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-betus-nemzedekek

106. Kolam, homokrózsa, vízvirág. 2023. május 17. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kolam-homokrozsa-vizvirag

105. Szarvas Gábor-emlékszoba Adán. 2023. május 10. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szarvas-gabor-emlekszoba-adan

104. Egy történelmi-fantasy: Várad-regény 2023. május 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-egy-tortenelmi-fantasy-varad-regeny

103. Jogszabályok kerültek megkerülésre. 2023. április 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-jogszabalyok-kerultek-megkerulesre

102. Bonyolult szószerkezetlépcsők. 2023. április 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bonyolult-szoszerkezetlepcsok

101. Ludas a Matyi. 2023. április 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ludas-a-matyi

100. Régi és mai maják. 2023. április 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-es-mai-majak

99. Hármasságok az irodalomban és a nyelvben. 2023. március 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-harmassagok-az-irodalomban-es-a-nyelvben

98. Miatyánk. 2023. március 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-miatyank

97. Régi szép népi napok. 2023. március 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-szep-nepi-napok

96. Hazudnak rendületlenül. 2023. március 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hazudnak-renduletlenulh

95. Szilágy, a világ közepe. 2023. március 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szilagy-a-vilag-kozepe

94. A hatalmasok nem biztos, hogy hatalmasak. 2023. február 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-hatalmasok-nem-biztos-hogy-hatalmasak

93. Bujdosó alanyok. 2023. február 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bujdoso-alanyok

92. Anekdotakeresés. 2023. február 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-anekdotakereses

91. Kiadatlan, ettől sokkal érdekesebb. Az anekdota születése. 2023. február 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kiadatlan-ettol-sokkal-erdekesebb-az-anekdota-szuletese

90. A be- igekötő mint a módosult tudatállapot jelölője. 2023. január 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-be-igekoto-mint-a-modosult-tudatallapot-jeloloje

89. Ornátus, talár, pédum. Az egyetem mint színház. 2023. január 18. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ornatus-talar-pedum-az-egyetem-mint-szinhaz

88. Diszkrét alanyvesztés és ebrudalt szalonna. 2023. január 11. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-diszkret-alanyvesztes-es-ebrudalt-szalonna

87. Az év szavai, 2022. 2023. január 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ev-szavai-2022

Velem/rólam:

A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Portréfilm. Kultura.hu, 2023. 09. 22. Készítette: Talum Fruzsina, Honti Gergő, Kojnok Dávid

http://kultura.hu/a-vagany-mellett-kerjuk-vigyazzanak/?fbclid=IwAR2wM2S_7eP-BvPc_FLUWX-b8jhGf1bg2lNeHesjZk3CfU0HyketvHNr7a8

Jancsó Orsolya: Nevetés halálfejjel. Átalakuló kommunikáció a világhálón. (Balázs Géza: Az internet népe.) Magyar Nemzet Lugas, 2023. jún. 10. 6. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2023/06/atalakul-a-kommunikacio-az-internet-hatasara

M5 Kommentár Klub, 2023. május 21.  🇭🇺“A MÚLT NEM MÖGÖTTÜNK VAN, HANEM BENNÜNK.” (Csoóri Sándor)🇭🇺 KOMMENTÁR KLUB – A néphagyományok megtartó ereje

📺 visszanézhető itt: https://youtu.be/QBUA9HLbmdA

MaMű Podcast: Balázs Géza nyelvész, szemiotikus a színházi jelentés rétegeiről, a társas tudás megnyilatkozásairól, valamint a nyelv és a művészet keletkezéséről, 2023.05.10. 21 perc

Társas tudás és színház – Magyar Művészet _ Podcast on Spotify

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk, 2023. május 6. Az újmédia-kislexikonról Nagy György Andrással https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/613371

Péczeli Dóri Podcastok 03. Magyar Kultúra-podcast

🎧👇
Spotify: https://spoti.fi/411R28V
Apple: https://apple.co/41pWsKH
Google: https://bit.ly/41nsffe

M2 Petőfi Tv: Ez így OK! Beszélgetés Bánki Benivel és Fodor Imrével a nyelv „erodálásáról”

Visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/video/ez-igy-ok-2023-04-11-i-adas/

Libretto, M5  LIBRETTÓ Miért változnak időről időre a magyar helyesírás szabályai? Kérdezték Balázs Gézától. (A beszélgetés 32:55-nél kezdődik)

🖥️ visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/03/31/libretto-2023-marcius-31

 

Ez itt a kérdés, M5 TV 2023. márc. 27. 20.00
Mindenféle diszkrimináció helytelen – szögezte le Balázs Géza nyelvész az Ez itt a kérdés című műsor felvételén annak kapcsán, hogy a helyesírás olykor a diszkrimináció eszközévé válik.
A teljes beszélgetés újranézhető:

Magyar Nemzet-online, 2023. márc. 26. Rácz András: A nyelvhaza fia

A nyelvhaza fia

https://magyarnemzet.hu/kultura/2023/03/a-nyelv-hazafija

DOKTORI ISKOLA – KÖZÉPPONTBAN A MAGYAR KULTÚRA

A magyar nyelv a mi legbensőbb hazánk, ne hagyjuk, hogy elrabolják tőlünk! – Balázs Géza a Mandinernek

A magyar nem jobb vagy több más nyelvnél, viszont az egyetlen, ami csak a miénk, összeköt a legtávolabbi múltunkkal, szerintem még Ázsiával is – mondja a néprajzkutató-nyelvész, akit az M5-ön futó Kommentár Klub új adásához kapcsolódóan kérdeztünk.

Herczeg Zsolt: Nem lesz hősi halott a muszáj Herkulesből. Beszélgetés Balázs Gézával, a Magyar Nyelvőr felelős szerkesztőjével. Magyar Nyelvőr, 2023: 1–9. https://nyelvor.mnyknt.hu/wp-content/uploads/147101.pdf

Kommentár klub M5. Küzdelem a szavainkért, 2023. febr. 12.

🗣️KOMMENTÁR KLUB – Veszélyben a kulturális szféra, Küzdelem a szavainkért🗣️ 📺 visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/veszelyben-a-kulturalis-szfera…

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk, Az Ómagyar Mária-siralom rétegei (r.: Nagy György András) https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/604258

Ridikül 2023. febr. 2. Szerzetesi pálinkák

👛 RIDIKÜL 👛 📺 visszanézhető itt: https://mediaklikk.hu/video/ridikul-2023-02-02-i-adas/

Ez itt a kérdés, A magyar nyelv életképessége.2023. jan. 11. 

📺 megnézhető itt: https://mediaklikk.hu/…/ez-itt-a-kerdes-2023-01-11-i-adas/

 

2022

Folklór és nyelv. Folklór, művészet, irodalom, nyelv. Folklórlingviszikai tanulmányok. IKU, Budapest, 2022. 332 oldal. (IKU-monográfiák, 10.) ISSN 2560-0621 ISBN 978-615-6224-09-5 https://e-nyelv.hu/termek/balazs-geza-folklor-es-nyelv-folklor-muveszet-irodalom-nyelv-e-konyv/

A Magyar Nyelvőr viharos története (1872–2022). MNYKNT–IKU, Budapest, 2022. 208 oldal. (Jót s jól! kiskönyvtár, 4.) ISSN 2415-9204 ISBN 978-615-82068-1-5 https://nyelvor.mnyknt.hu/a-magyar-nyelvor-tortenete/

A 360 éves Váradi Biblia története, hatása. A nyelv mint létformáló hatalom. Szerk.: N. Császy Ildikó–Balázs Géza–Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-9673-34-8 

Milyen jelrendszereket használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerk.: Balázs Géza, Pölcz Ádám, Terdikné Takács Szilvia. MSZT-IKU, Budapest, 2022. 212 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 58.) ISBN 978-615-5597-22-0 https://e-nyelv.hu/termek/milyen-jelrendszereket-hasznalunk-e-konyv/

A hetedik! A Mozaikok (2018), a Fogaskerekek (2019) és az Online-tanulmányok (2022) hallgatói konferenciák válogatott anyaga. Szerk.: Balázs Géza és Herbst Rebeka. Bolyai Műhely Alapítvány, Budapest, 2022. 212 old. ISBN 978-615-82140-0-1  https://bom.hu/esszencia-xvii-a-hetedik-2022/

AUCP: Acta Universitatis Christianae Partiensis. Studia culturale. 2022/1. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067 https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2022/1

AUCP: Acta Universitatis Christianae Partiensis. Studia culturale. 2022/2. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067 https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2022/2

A verbális művészet ősi műfajai. Egyszerű formák és ösztönös megnyilvánulások. Uránia II/1. 6–26. ISSN2786-3255. DOI 10.56044/UA.2022.1.1

„Soulful” Grammar”. AUCP 2022/2. 13–24. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067

Kiss Lajos. 111–121. In: Csikány Tamás–Hausner Gábor szerk.: Ludovikás életutak. NKE Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022. ISBN 978-963-531-830-8

„Aki sohasem csalt meg”. Temesi Ferenc Kossuth-díjas írót kérdezi Balázs Géza. Magyar Nyelvőr, 2022: 453–457. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 453–457. DOI: 10.38143/Nyr.2022.4.453

A Magyar Nyelvőr története (4.) 1946–2022. Magyar Nyelvőr 2022: 527–548. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 527–548. DOI: 10.38143/Nyr.2022.4.527

A Magyar Nyelvőr története (3.) Balassa József Nyelvőre (1920–1940). Magyar Nyelvőr 2022: 429–438. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 429–438. DOI: 10.38143/Nyr.2022.3.429

A Mátra-vidék mindenese. Fülöp Lajos 90 éves. Magyar Nyelvőr 2022: 443–445.  Magyar Nyelvőr 146. 2022: 443–445. DOI: 10.38143/Nyr.2022.3.443

Ómagyar Mária-siralom – új megközelítések a 100. éve fölfedezett nyelvemlékhez. Magyar Nyelvőr2022: 517–519. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 517–519. DOI: 10.38143/Nyr.2022.4.517

Pasa vagy basa. A török kor szavai. Múlt-Kor, 2022. tél, 96–97.

A 35-ös, avagy a Csicsali-expressz. (Vasútriport.) Somogy 50/2 (2022): 59–65. ISSN 0133-0144 (Somogy 50. próza kategória II. hely)

(Balázs Arató–Géza Balázs:) The linguistic norm and norm of legal language. Magyar Nyelvőr 2022-5. (Norm clarity, special issue) 91–103. Magyar Nyelvőr 146. 2022: 91–103. DOI: 10.38143/Nyr.2022.5.91

A közbeszédről kétféle megközelítésben. Vigilia 2022/11: 954–957. ISSN 0042-6024

„A mi jelünk a kereszt…”  Hazatérés. Misztériumjáték Esterházy János gróf életéről. Helyorseg.ma, 2022. november 7.    https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ba-mi-jelunk-a-kereszthr

(Pálfi József–Balázs Géza) A 360 éves Váradi Biblia. Előszó. 7–12. In: A 360 éves Váradi Biblia története, hatása. A nyelv mint létformáló hatalom. Szerk.: N. Császy Ildikó–Balázs Géza–Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-9673-34-8

A prédikáció nyelve mint nyelvpolitikai kérdés. A liturgia-nyelvválasztás és annak lehetséges hatásai, a nyelvhalál kérdése. 211–222. In: A 360 éves Váradi Biblia története, hatása. A nyelv mint létformáló hatalom. Szerk.: N. Császy Ildikó–Balázs Géza–Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-9673-34-8

Utánzás vagy újraalkotás? Miként kreatív a gyermek és a diák? Tamás Ildikó „Adj netet!” című könyve kapcsán. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia). XXIV/4 (2022/4): 153–158. ISSN 1335-4361. http:\\www.forumszemle.eu

Harcos nyelvújítás. Az ötvenes évek szavai. Múlt-kor, 2022. ősz, 104–105. ISSN 2061-3563

Az örök Egri csillagok. Nemzeti Magazin, 2022/09. 49–51.

A művészet és nyelv születése. Művészet- és nyelvelméleti, szemiotikai megközelítés. 17–33. In: Milyen jelrendszereket használunk? Jelrendszerek, jelalakzatok sokfélesége. Szerk.: Balázs Géza, Pölcz Ádám, Terdikné Takács Szilvia. MSZT-IKU, Budapest, 2022. 212 old. (Magyar szemiotikai tanulmányok 58.) ISBN 978-615-5597-22-0

Dante Isteni színjátékának vallatása. 19–34. In: A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő. Szerk.: Busa Krisztina, János Szabolcs, Tamássy-Lénárt Orsolya. Erdélyi Múzeum Egyesület, Partium Kiadó, Kolozsvár–Nagyvárad, 2022. ISBN 978-606-739-218-0 és ISBN 978-606-9673-26-3

Pálfi József–Balázs Géza: A 360 éves Váradi Biblia. AUCP 2022/1. 9–14. ISSN 2668-3067, ISSN-L 2668-3067. https://kiado.partium.ro/hu/acta-universitatis-christianae-partiensis/aucp-studia-culturale/2022/1

A magyar nyelv felségjoga. Kommentár, 2022/2. 83–91. ISSN 1787-6974

A macska a titokzatos, félig domesztikált állat. Magyar Kultúra, II. évf. 8. szám, 18–21. ISSN 2786-1384

A 100 éve fölfedezett Ómagyar Mária-siralom. Új megközelítések nyelvemlékünkhöz. Élet és Tudomány, 2022. augusztus 19. (2022/33.) ISSN 0013-6077

Hamarosan a képolvasást is tanítani kell? kultura.hu 2022. 07. 16. https://kultura.hu/hamarosan-a-kepolvasast-is-tanitani-kell/

Beszélj! – Marsall László hangjátékai. Parnasszus, XXVIII, 2022/3. 39–46. ISSN 1219-3275

A Magyar Nyelvőr története (2.) Simonyi Zsigmond Magyar Nyelvőre (1895–1919). Magyar Nyelvőr, 2022/2. 227–247. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515 Magyar Nyelvőr 146. 2022: 227–247. DOI: 10.38143/Nyr.2022.2.227

Bolla Kálmán (nekrológ). Magyar Nyelvőr, 2022/2: 264–266. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515 Magyar Nyelvőr 146. 2022: 264–266. DOI: 10.38143/Nyr.2022.2.264

Olykor „zagyva”, de a mienk. A reformkor politikai nyelvéről. Múlt-Kor 2022 (nyár) 96–97. ISSN 2061-3563

Lélekszerű nyelvészet 22–30. In: Nagy Sándor István szerk.: A nyelv mint lelkünk tükre. Szavak, szövegek, gondolatok. MTA Modern Filológiai Társ., Budapest, 2022. ISBN 978-963-508-983-3

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv 7. évfolyam (Recenzió). https://www.muszakikiado.hu/wp-content/uploads/2022/05/MK-2476_recenzio.pdf

Népességmegtartó képesség, avagy képességmegtartó népesség. Kortárs, 2022/4. 93–97. ISSN 0023-415X

Az elvtársnővel mi lesz? A rendszerváltozás szavai. Múlt-Kor 2022 (tavasz) 20-21. ISSN 2061-3563

A Magyar Nyelvőr története (1. rész). Szarvas Gábor Nyelvőre (1872–1895). Magyar Nyelvőr, 2022/1. 12–37. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515

„Magyar vallás”: Ragaszkodnunk kell az anyanyelvű szolgálathoz. Tőkés László válaszai Balázs Géza kérdéseire. Magyar Nyelvőr, 2022/1. 1–8. ISSN nyomtatott: 0025-0236, web: 1585-4515

Álomnyelvünk. Magyar Kultúra Magazin, II/1. (2022) 18–23. ISSN 2786-1384

Deme László nyelvészete: az anyanyelvtől az „anyanyelvészet”-ig. 28–36. In: Nagy L. János szerk.: Deme László szellemi öröksége. Előadások a nyelvtudós születésének centenáriumán. Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2022. ISBN 978-615-5735-22-6

A nyelvi magatartás (etika, illem) antropológiája. 13–24. In: Hódi Éva szerk.: Nyelv és etika. Szarvas Gábor nyelvművelő napok, 2019. október 24., 25. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, 2020. ISBN 978-86-6441-036-6

Kultúra- és nyelvvesztésünk ötven éve. (Ötven év anyanyelvünk művelésének érdekében, Az 50. éves adai Szarvas Gábor nyelvművelő napok köszöntése.) 13–22. In: Hódi Éva szerk.: A nyelvművelés időszerűsége. Szarvas Gábor nyelvművelő napok, 2020. október 15–16. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2020. ISBN 978-86-6441-038-0

A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület helye napjaink nyelvművelő tevékenységében. 11–17., 85–91. In: Hódi Éva–Molnár-Csikós László–Hódi Sándor szerk.: Nyelvünk ügyében. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok ötven éve. Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada, 2021. ISBN 978-86-87713-71-0

 

Magyar Nemzet, Lugas, Anyanyelvünk ISSN 0237-3793

Százötven év őrségben. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. dec. 17. 15.

Gondolattérkép és pókábra. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. nov. 26. 14.

Ösztönös anyázás. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. nov. 5. 15.

Kisbolt, nagybolt, okosbolt. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. nov. 5. 12.

Gárdonyi török szavai. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. okt. 15. 15.

Élősködő elméletek, fertőző agyak. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. szept. 24. 15.

Lecsippant. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. szeptember 3. 15.

Ki a Tisza vizét issza. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. augusztus 13. 15. – Nyelvünkben is él a Tisza. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/08/nyelvunkben-is-el-a-tisza?fbclid=IwAR0w4Stc1U_p45a6zE-lbArxP24uLEx1RJFByLfP188N6wHx8J3vxiyoqNE

Tekereg a szókígyó. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. július 23. 15.

Más csók, más táj. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. július 2. 15.

Mi a magyar? Mi a magyaros? Magyar Nemzet, Lugas, 2022. június 11. 12.

Az Agón az emberiség történetének vádirata. Magyar Nemzet, online https://magyarnemzet.hu/kultura/2022/05/az-agon-az-emberiseg-tortenetenek-vadirata

Kire ütött ez a gyerek? Magyar Nemzet, Lugas, 2022. május 21. 15.

Ázsiai előképek. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. április 30. 15.

Lefagy a mosoly. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. április 9. 15.

Sárdobálás. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. március 19. 15.

Tanár pajtás. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. február 26. 15.

A grundtól a vérnősző baromig. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. február 6. 15.

Szakrális felkiáltásaink. Magyar Nemzet, Lugas, 2022. január 15. 14.

Helyőrség. Nyelvi barangolások. (helyorseg.ma) ISSN 2601-8446, ISSN-L 2601-844

86. Régi és újévi nyelvi tréfák. 2022. december 28.  https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-regi-es-ujevi-nyelvi-trefak

85. Elveszett falunevek. 2022. december 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-elveszett-falunevek

84. Százötven éves folyóirat, a Magyar Nyelvőr. 2022. december 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szazotven-eves-folyoirat-a-magyar-nyelvor

83. Más nyelvek kutatói. 2022. december 07. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mas-nyelvek-kutatoi

82.  A szomorú szenvedély, az irigység nyelve. 2022. november 30. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-szomoru-szenvedely-az-irigyseg-nyelve

81.  Feláll a hátukon a szőr. 2022. november 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-felall-a-hatukon-a-szor

80. Parasztozás. 2022. november 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-parasztozas

79. Anyanyelvi liget Tihanyban, ahol „Nyelvében él a nemzet”. 2022. november 9. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-anyanyelvi-liget-tihanyban-ahol-bnyelveben-el-a-nemzetr

78. Gyermekijesztők egykor és most. 2022. november 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gyermekijesztok-egykor-es-most

77. Tátoviroz, tetovíroz, tetovál. 2022. október 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tatoviroz-tetoviroz-tetoval

76. Apokaliptikus környezetvédelem. 2022. október 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-apokaliptikus-kornyezetvedelem

75. Gárdonyi török szavai. 2022. október 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gardonyi-geza-torok-szavai

74. Az egri cikrák nyomában. 2022. október 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-egri-cikrak-nyomaba

73. Hol van a Háború és béke? Hol van a nyelv? Beszélgetés Korzenszky Richárd atyával.  2022. szeptember 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hol-van-a-haboru-es-beke-hol-van-a-nyelv

72. Olcsó árak, mínusz 20% engedmény, hűlő hőmérséklet. 2022. szept. 21. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-olcso-arak-minusz-20-engedmeny-hulo-homerseklet

71. Kárpát-medencei korrektorverseny. 2022. szeptember 14. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-karpat-medencei-korrektorverseny

70. A nyelvművelés kártékonyságáról. 2022. szeptember 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-nyelvmuveles-kartekonysagarol

69. Tamási Áron ugrató humora. 2022. augusztus 31. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tamasi-aron-ugrato-humora

68. Ki hogy kínál? 2022. augusztus 24. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ki-hogy-kinal

67. Lekvár van… 2022. augusztus 17. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-lekvar-vanh

66. Tiszai alakzatok. 2022. augusztus 10. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tiszai-alakzatok

65. Friss szólásaink. 2022. augusztus 3. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-nfriss-szolasaink

64. Hamvas Béla-borút. 2022. július 27, https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hamvas-bela-borut

63. Olvasói vannak, olvasatai alig. Fodor Ákosról. 2022. július 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-nolvasoi-vannak-olvasatai-alig-fodor-akosrol

62. Játék és grammatika. 2022. július 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-jatek-es-grammatika

61. A kicsinyítés és a nagyítás rejtett esetei. 2022. július 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-a-kicsinyites-es-a-nagyitas-rejtett-esetei

60. Hol az alany? Hol az állítmány? És az egyeztetés? Mondatzavarok. 2022. június 29. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hol-az-alany-hol-az-allitmany-es-az-egyeztetes-mondatzavarok?fbclid=IwAR16WJUsNmUqVaII9KirexkP5ngCzfQW8Jtm5e3RIM3K1_anl0QpX5GwsHQ

59. Irány a Tüskevár! 2022. június 22. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-irany-a-tuskevar

58. Ha örül Horger Antal úr… 2022. június 15. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ha-orul-horger-antal-urh

57. Vázlat a Váradi Bibliáról. 2022. június 8. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-vazlat-a-varadi-bibliarol

56. Mindennapi füllentéseink. 2022. június 1. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-mindennapi-fullenteseink

Örökségünk. 2022. május 26. https://helyorseg.ma/rovat/hirek/dr-balazs-geza-oroksegunk

55.  Azzal vagy avval, emellett vagy ez mellett, ebben az esetben – ez esetben, ezután – ezt követően. 2022. május 25. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-azzal-vagy-avval-emellett-vagy-ez-mellett-ebben-az-esetben-n-ez-esetben-ezutan-n-ezt-kovetoen

54. Dsida Jenő nyelvművelő párbeszédei. 2022. május 19. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-dsida-jeno-nyelvmuvelo-parbeszedei

53.  Hupikék törpikék – Ali baba – Mozart „kombó”. 2022. május 11. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-hupikek-torpikek-ali-baba-mozart-bkombor

52. Tésztás szívűek. 2022. május 4. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-tesztas-szivuek

51. Kijelentéseink viszonylagossága. 2022. április 27. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kijelenteseink-viszonylagossaga

50. Kodály Zoltán üzenete. 2022. április 20. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kodaly-zoltan-uzenete

49. „A költészet az emberiség anyanyelve”.  2022. április 13. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-ba-kolteszet-az-emberiseg-anyanyelver

48. Lingua fodit: albérletnyelv. 2022. április 7. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-lingua-fodit-alberletnyelv

47. Boldog békeidők. 2022. március 30. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-boldog-bekeidok

Caligula helytartója – Székely János drámája a Nemzeti Színházban. 2022. március 28. https://helyorseg.ma/rovat/ajanlo/dr-balazs-geza-caligula-helytartoja-n-szekely-janos-dramaja-a-nemzeti-szinhazban

46. Szavak pontos használata. 2022. március 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-szavak-pontos-hasznalata

45. Kérdezősködés. 2022. március 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-kerdezoskodes

Romokon állunk és romokban végezzük. Agón. 2022. március 10. Dr. Balázs Géza | Romokon állunk és romokban végezzük – Agón (helyorseg.ma)

44. Madáróra. 2022.március 9. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-madarora

43. Anya hív. 2022. március 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-anya-hiv

42. Felüti fejét a fölösleges szószaporítás. 2022. február 23. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-feluti-fejet-a-folosleges-szoszaporitas

41. Alkossunk szerelmi szótárt! 2022. február 16. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-alkossunk-szerelmi-szotart

40. Gyermekorvosnál. 2022. február 9. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-gyermekorvosnal

39. Túrógombóc, ahogy mi szeretjük… 2022. február 2. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-turogomboc-ahogy-mi-szeretjukh

38. Dicséret és dicsekvés. 2022. január 26. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-dicseret-es-dicsekves

37. Suta sajtó. 2022. január 18. Dr. Balázs Géza | Suta sajtó (helyorseg.ma)

36. Az év szavai, 2021. 2022. január 12. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-az-ev-szavai-2021

35. Majomméz és őrült bors. 2022. január 5. https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-majommez-es-orult-bors

Rólam, velem:

Katolikus rádió, Nyelvédesanyánk: Nyelvőrök a történelem viharain át – Egy folyóirat 150 éve https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/602039

Molnár Pál: Mennykőcsapások a jelek, ragok, képzők körül: https://www.preshaz.eu/2022/12/09/77119934/

Balázs Géza: Az obszcén stílus megmutatja a beszélő lelkivilágát. https://www.hetek.hu/cikkek/belfold/2022oktober/botranyos-koltemeny-vitte-el-a-show-t-a-tanartuntetesen

Bartal Csaba: A nagy összefüggések, a kultúrák keletkezése és összeomlása izgat. Beszélgetés Balázs Géza nyelvész-néprajzkutatóval. Múlt-kor, 2022. ősz, 106–109. ISSN 2061-3563

Ferencz Zsolt: Találkozási pont a hatékonyabb munkavégzésért – valósághajlításról az I. Zamárdi Szabadegyetemen. http://www.kolozsvariradio.ro/2022/09/26/talalkozasi-pont-a-hatekonyabb-munkavegzesert-valosaghajlitasrol-az-i-zamardi-szabadegyetemen/

B. Török Fruzsina: A színház mint jel

A SZÍNHÁZ, MINT JEL

Hanthy Kinga: Miért beszélnek csúnyán a fiatalok? Napló (Veszprém megye napilapja), Hétvége, 2022. július 2. 5.

Megbeszélem Szilárddal (2022. július 22.). https://www.youtube.com/watch?v=fhdhh8aHMsA

9. Élő magyaróra-tábor, összefoglaló (Petőfi Kulturális Ügynökség, 2022. július 21.) https://www.youtube.com/watch?v=QxMuTQq7fOA

9. Élő magyaróra tábor. (Petőfi Kulturális Ügynökség, 2022. július  21.) https://www.youtube.com/watch?v=fZ7dw-j4wkc&t=11s

Idén is Élő magyaróra tábor Sátoraljaújhelyen. (Zemplén Tv 2022. július). https://www.youtube.com/watch?v=Kzx0Y7-e_hE

A Parnasszus TV 7. adásában izgalmas beszélgetést láthatnak a versbarátok a folyóirat 3. számának Marsall László-redivivus (újraolvasó) rovatában megjelent írások kapcsán. Turczi István alapító főszerkesztő beszélget Balázs Géza nyelvészprofesszorral és Sturm László irodalomtörténésszel (2022. július). https://www.youtube.com/watch?v=eZktS0kpd8w&ab_channel=Parnasszusk%C3%B6lt%C3%A9szetifoly%C3%B3irat

Forgó viszontság járma alatt nyögünk. (Élő magyaróra a hungaropesszimizmusról, 2022. február 13.) https://www.youtube.com/watch?v=Kzx0Y7-e_hE

„Mi szent ügyet szolgálunk.” A 150 éves Magyar Nyelvőr nemzeti kincs. Pál-Lukács Zsófia interjúja, képek: Kurucz Árpád. Magyar Kultúra, II/4. (2022. április) 6–10.

Hiver’t-Klockner Zsuzsanna: Kétször is möggyakta. 168 óra, 2022. febr. 10.

Rácz András: Megújulva vissza a hagyományokhoz – Interjú Balázs Gézával. A 150 éves Magyar Nyelvőr újjászületéséről beszélgetünk Balázs Gézával. kultura.hu https://kultura.hu/megujulva-vissza-a-hagyomanyokhoz-interju-balazs-gezaval/

 

Megosztás