ÁPRILIS

1. házban megyek (Mikes, 137)

2. gyengeség miatt nem mehetett templomban (139)

3. A tisztségben lévőkre mindenkor balítéletet szoktak tenni. (144)

4. most jut eszemben (144)

5. kezemben adja a számadást (151), híven kezdében adtam (153)

6. bémegyek utána az íróházában (152)

7. sokszor eszedben jutok én neked (152)

8. Rákóczi fia: Legnagyobb fogyatkozást azt találom benne, hogy magyarul nem tud. (103), nem tudja… hogy mi légyen a nemzetihez való szeretet, mert soha a nemzetivel nem társalkodhatott (154), olyan helyet neveltetett, ahol gyűlölik a mi nemzetünket (168)

9. sárgodik (sárgul, 161)

10. A fejedelmet pedig igen nyomorult állapotban tevék a hajóban… (163)

11. szigetekben laknak (164)

12. végét érők Rákóczi Józsefnek (164)

13. Ebben a fejedelemben ami fogyatkozás volt, nem a természettől volt, hanem a neveltetéstől. (165)

14. Az ész pedig tanulás nélkül csak olyan, mint amely föld parlagon áll. (167)

15. idehagyom őket, mint Szent Pál oláhokot (173)

16. az a vigasztalásunk, hogy mások is meghalnak, nem csak mi (177)

17. bémegyen az ember valamely bolgár faluban (179)

18. ne szájjal, hanem szívvel kérjük, mert az emberek a szájat hallgatják meg, de az Isten a szívet tekinti (189)

19. a pornak porrá kell lenni, és boldog az, aki nem az Úrnak, hanem az Úrba hal meg (191)

20. Isten rendeléseiben nincsen haszontalanság (191)

21. nekem minden tüdőm, vesém, májam azt tartja, hogy nem kell a kedves szegény feleséget a kedvetlen, de gazdag feleségért elhadni (10)

22. Jobban szerettem volna káposztásfazék lenni Erdélyben, mintsem kávét ivó fincsája a császárnak (15)

23. A holt ember pedig oly ízetlen, kedvetlen, hogy még a feleségit sem öleli meg (21)

24. nám (lám, 22)

25. Édes néném, egy kevéssé még a káposztánál is jobban szeretlek (24)

26. Vagyok és leszek, aki voltam (103)

27. nyernek rajta, mint Birtók a csíkban (25), nyert is, mint Birtók a csíkban (127), nyertünk, mint Bertók a csíkban (153)

Folyt. köv.

Előzmények:

2020. JANUÁR

1.kéjgáz

2. bepólázva

3. villanyos vasút, villanyos kocsi (211)

4. hózedli

5. hévmérő (214)

6. appetitórium

7. úgy jóllaktam, mint a gyallai vőlegény (216)

8. aranyidő volt

9. a vénség sömöre

10. tovább élsz már, mint kellene, terhe vagy a földnek, terhe önmagadnak (221)

11. kérdezd ez tőlem tegezve: szeretsz-e?

12. ciceróné

13. Nem kell minden kérdésre felelni, azt mondta a híres pápai professzor, Márton Ferenc, a nagy grammatikus (229)

14. pótboldogság

15. egy szerelmes öreg eléggé tréfás alak, de egy szerelemféltő meg éppen nevetséges (233)

16. turkista nyelvbulvárok: élvezhetnők a mohamedi poligámia előnyeit

17. ritkaság ez a r-es hónapokban (239)

18. szépítélő cimbora

19. elküldi a tikot: hozzon vizet szitában a Balatonról (Kodolányi: Julianus, 11.)

20. malefaktor

21. én magam vagyok la (25)

22. sürrt-forrt a vadméh (28)

23. takarékos szó (31)

24. éjjelbátor, éjjelkórász, éjjelfutó (34)

25. fúrja az oldalát (107)

26. csek-mek-lek végű besenyő szók (166)

27. A barátság a lelkek egyenlősége. (167)

28. barantázó (295)

29. ortályozás (566)

30. rágicsál (799)

31. Atyám vala, ha részög es, de én nem valék fia néki. (827)

FEBRUÁR

1.- Allah adjon neki hosszú életet –

2. sörös rocska

3. evolutio fabulae (CSVM: Dorottya, 9.)

4. Az áldott országba: Somogyba béérve (22)

5. kocsonyába fagyott varasbéka (28)

6. A hamut mamu-nak (28)

7. a szöszt pösz-nek ejti (28)

8. De abban őrajta sem vág ki Dorottya, Hogy néki is kedves még az Ádám botja (29)

9. poszog a sok asszú pöfeteg (35)

10. Lám lett vólna mivel, csak lett vólna kivel (45)

11. zörömböl (64)

12. festett rozsólisos szalmás üveg (77)

13. keletső (napkeleti): túlsó, innenső, végső, hátulsó, első, utolsó, középső (79)

14. hatodik érzés (80)

15. Gángesi kellemes szagtól illatozott (80)

16. baléna – legnagyobb neme a cethalaknak (82)

17. kibeszélhetetlen gyönyörűség (83)

18. Béhozom szokásba (sok már csinálja is), Hogy legényt megkérni merjen a dáma is. (84)

19. Ezért olly gyönyörűk a Somogy dámái, Mert ők a gráciák igaz kópiái. (87)

20. egyepetye (étvány, Mikes: Törökországi levelek, 5)

21. temonda (mendemonda, 15)

22. császár igen kívántam paripán (24)

23. dőlénkezünk, akkor vesszük észre, hogy földindulás (33)

24. gyorgyiánus (georgiai, grúziai. 34)

25. egy erdélyi asszony nem ér-é annyit, mint tíz magyarországi? (Mikes, 39)

26. jó, hogy több füle nincsen kettőnél (39)

27. Az erdélyi vér nem az adomért szolgál, hanem a becsületért (43)

28. alávaló cseléd (beosztott, 44)

29. Rodostó = ostorod (Bercsényi anagrammája, 45)

MÁRCIUS

1. Tökölyi (Thököly, Mikesnél, 46)

2. házas-tüzes (házasulandó) ember (49)

3. úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont (humor, 49)

4. törvényt teszünk a gyúkokra (yúkokra, 52)

5. Halál ellen nincs fű a kertben (56)

6. ugordhatnók (57)

7. olvastam egy régi városról, hogy a lakosoknak mindenkor nevetni kelletett (62)

8. semmit nem mondhattak el nevetés nélkül (62)

9. unadalmas napok (64)

10. sokakot látunk olyanokot, akinek külsőképpen jól vagyon állapotjok, de mégis kedvetlenek, mert az elméjeknek vagyon valamely bajok (64)

11. tartaná közit (köze van hozzá, 66)

12. öreg emberek kalendariumja, akinek ifiú felesége vagyon, hogy miképpen tarthassa meg az egészségét (68)

13. udvaros (udvarias) köszönet (79)

14. Vénus udvarában (81)

15. fülbenmászóval tele a sátorom (84)

16. az ember a fogával ás magának vermet (86)

17. francia nyavalya (hálá mi egészséges erdélyieinknek, nem üsmerünk, 93)

18. könyvet simogatni (olvasni, 100)

19. szarándokok (111)

20. csinált levél vala (111)

23. három sátoros innep (113)

24. szerencsétlennek a szeretete is szerencsétlen (115)

25. az álom mintegy halál (121)

26. Azt tartják, hogy egy ebéd felett négyszer innya elég…

27. az elsőt mi magunkért, a másodikát jóakarónkért, a harmadikát a vigasságért és a negyedikét az ellenségeinkét.

28. Eztet nem tartják a mi édes tündérhazánkban. (129)

29. bánadalommal bánom (130)

30. a mái napot elvesztettem, mert senkivel jót nem tettem (135)

31. Amit elköltöttem, azt elvesztettem. Amit bírtam, azt másnak hadtam, és amit másoknak adtam, azt maradandó helyre tettem. (135)

 

Korábbiak: