2020. JANUÁR

1.kéjgáz

2. bepólázva

3. villanyos vasút, villanyos kocsi (211)

4. hózedli

5. hévmérő (214)

6. appetitórium

7. úgy jóllaktam, mint a gyallai vőlegény (216)

8. aranyidő volt

9. a vénség sömöre

10. tovább élsz már, mint kellene, terhe vagy a földnek, terhe önmagadnak (221)

11. kérdezd ez tőlem tegezve: szeretsz-e?

12. ciceróné

13. Nem kell minden kérdésre felelni, azt mondta a híres pápai professzor, Márton Ferenc, a nagy grammatikus (229)

14. pótboldogság

15. egy szerelmes öreg eléggé tréfás alak, de egy szerelemféltő meg éppen nevetséges (233)

16. turkista nyelvbulvárok: élvezhetnők a mohamedi poligámia előnyeit

17. ritkaság ez a r-es hónapokban (239)

18. szépítélő cimbora

19. elküldi a tikot: hozzon vizet szitában a Balatonról (Kodolányi: Julianus, 11.)

20. malefaktor

21. én magam vagyok la (25)

22. sürrt-forrt a vadméh (28)

23. takarékos szó (31)

24. éjjelbátor, éjjelkórász, éjjelfutó (34)

25. fúrja az oldalát (107)

26. csek-mek-lek végű besenyő szók (166)

27. A barátság a lelkek egyenlősége. (167)

28. barantázó (295)

29. ortályozás (566)

30. rágicsál (799)

31. Atyám vala, ha részög es, de én nem valék fia néki. (827)

FEBRUÁR

1.- Allah adjon neki hosszú életet –

2. sörös rocska

Folyt. köv.

Előzmények:

Korábbiak: