2018. 02. 10. 10:00 Árulkodó nyelv. Retorika - kommunikáció
 Apor Vilmos Kollégium, Vác (egyeztetés alatt)

2018. 03. 03. 10:00 Millenniumi nemzedék: jel, kultúra, kommunikáció
 Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

2018. 04. 13. 16:00 Örökségünk, a magyar nyelv. Az 52. magyar nyelv hete megnyitója
 Tihany, Bencés apátság

2018. 04. 27. 11:00 Pálinkafogyasztási szokások. Gyulai Pálinkafesztivál
 Gyula, Erkel Hotel

2018. 06. 20. 15:00 Az 5. nyelvésztábor megnyitása
 Sátoraljaújhely, Kazinczy Múzeum

2018. 07. 23. 11:00 A III. Bihari Nyári Egyetem megnyitása
 Berettyóújfalu, Angéla panzió

2018. 07. 24. 10:00 Topográfia: kognitív tájékozódás, hon- és népismeret, genius loci
 3. Bihari Nyári Egyetem, Berettyóújfalu, Angéla panzió

Feliratkozás új előadásokkori értesítésre

Nevem:
Email címem:

NYILVÁNOS EGYETEMI ELŐADÁSAIM

ELTE, 1088 Bp. Múzeum krt. 4.

Informatika, média, nyelv: szerda 8.15 A336

Kultúra – kommunikáció – retorika: csüt. 8.15 B172

Interkulturális kommunikáció: csüt. 10.00 A428

 

EHE: Retorika – kommunikáció: kedd 15.45 (Rózsavölgyi köz)

ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

2017. 01. 07. 17:00 Az ötvenes évek és 56 frazeológiája
 Bolyai Önképző Műhely, 1072 Bp. Rákóczi út 38. 1/2.

2017. 01. 12. 10:00 The Story of Hungarian
 UNC, Bogota

2017. 02. 04. 14:00 Aracataca (Macondo), Marquez, mágikus realizmus, Kolumbia - Előadás A száz év magány című kötethez kapcsolódóan, Bolyai Önképző Műhely
 1072 Bp., Rákóczi út 38. 1/2. 14. kapucsengő

2017. 02. 09. 12:00 Viselkedéskultúra: a befogadó ismerete
 Nemzeti Civil Akadémia, DUE-Budapesti Metropolitan Egyetem, 1148 Bp. Nagy Lajos kir. u. 1-9. , főépület 1/203.

2017. 02. 20. 14:30 A nagyszülőktől az unokákig
 Hírös Agora Kulturális Kp., 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

2017. 02. 21. 10:00 A média nyelvi normája - Televízió és közízlés, MMA Film- és Fotóművészeti Tagozat
 Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

2017. 02. 21. 14:00 Arany nélkül? Ha nem lett volna Arany János - Arany János emlékkonferencia
 PIM, 1053 Bp., Károlyi u. 16.

2017. 02. 23. 13:00 Balassa tudományos-feldolgozó módszerei
 Balassa Iván és Bakó Ferenc 100. születésnapja, Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály, Néprajzi Múzeum, 105. terem, 1055 Bp., Kossuth Lajos tér 12.

2017. 02. 24. 10:00 Interkulturális kommunikáció. Implom József helyesírási verseny
 Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium

2017. 02. 25. 10:00 Fedezzük fel Kresznerics Ferencet! Előadás
 Kemenesaljai Művelődési Központ, Celldömölk

2017. 02. 28. 13:00 Vasútantropológia, Tükör - 2017. konferencia
 Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27. Bartók-terem

2017. 03. 02. 17:00 Beke József: Arany-szótár, Arany János költői nyelvének szókészlete című könyvének bemutatója
 Katona József Könyvtár, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

2017. 03. 18. 16:00 Új magyar nyelvstratégia. Szórványbélyeg-konferencia
 Temesvár, Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Impró-terem, Regina Maria tér 1.

2017. 03. 23. 18:00 Püski István és Gulay István Püski Sándor-dokumentumköteteinek, valamint Gulay István A tehetség komédiái c. kisregénygyűjteményének bemutatója
 Püski Kiadó és Könyvesház, 1013 Bp., Krisztina krt. 26.

2017. 03. 25. 15:00 Pálinka, a hungarikum. Almádi Értéktár: Csalló pálinka
 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, Balatonalmádi, Városház tér 4.

2017. 03. 31. 11:00 Nyelvművelés 3.0. Internetes támogatás a nyelvhasználatban. Tandem-előadás MInya Károllyal
 TIT Jurányi Lajos Egy., 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. I. em.

2017. 04. 03. 11:30 Most már tényleg vége a Gutenberg-galaxisnak... Gondolatok tárháza: Tehetséggondozás és olvasóvá nevelés a 21. sz.-ban
 Vörösmarty Mihály Könyvtár, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 7. Olvasóterem

2017. 04. 06. 11:00 Balassa Iván és a Wörter und Sachen – kutatási módszer, eredményei
 Reformáció-néprajz, protestáns néprajz. Reformáció 500 éves évfordulója emlékére rendezett meghívásos konferencia. Néprajzi Múzeum, 105. terem, 1055 Bp., Kossuth Lajos tér 12.

2017. 04. 07. 13:00 Küszöb alatti technikák a médiában. VII. sajtónyelvi-médianyelvi tanácskozás
 Eszterházy Károly Egyetem, B. ép., 3300 Eger, Egészségház u. 4.

2017. 04. 19. 14:30 Beke József Arany-szótárának bemutatása
 TIT székház, díszterem, Budapest VIII. Bródy Sándor u. 16.)

2017. 04. 21. 15:00 Magyarságszimbólumok. 51. magyar nyelv hete Győrben
 Győri TIT, 9021 Győr, Munkácsy u. 6.

2017. 04. 23. 15:00 Por. Temesi Ferenc életműsorozata. Beszélgetés az íróval
 Könyvfesztivál, Millenáris, Szabó M.-terem, B. ép. fszt.

2017. 04. 25. 10:00 A reformáció nyelvi hatása - Az 51. magyar nyelv hete megnyitása
 Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27. Bartók-terem

2017. 04. 26. 12:45 A nyelv titkai (zártkörű)
 Robert Bosch Kft., Budapest, X., Gyömrői út 104.

2017. 04. 28. 09:00 Mai magyar helyesírás (zártkörű)
 Parlament

2017. 04. 28. 13:00 Az Anyanyelv és oktatás; Magyar tannyelvű pedagógusképzés a Kárpát-medencében konferencia megnyitása
 MNYKNT-iroda, 1072 Bp. Rákóczi út 38. 1/2. 14. kapucsengő

2017. 05. 04. 16:00 Retorikai csapdák a kommunikációban. Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior Akadémia
 Debreceni Református Kollégium Oratóriuma, Kálvin tér 16.

2017. 05. 05. 14:30 Mediolektus - digilektus. Kommunikációs tudatosság - médiatudatosság
 Eszterházy Károly Egyetem, B. ép., 3300 Eger, Egészségház u. 4. I./120,

2017. 05. 08. 09:30 Hogyan írjunk érthetően? - A közérthető jogi nyelv és fogalmazás alapjai
 Győri Itélőtábla, 9021 Győr, Domb u. 1.

2017. 05. 11. 16:00 Tari Lujza Zenésznevek, családnevek c. kötetének bemutatója
 MTA Zenetudományi Intézet, 1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.

2017. 05. 17. 12:00 A magyar média. Előadássorozat a Babes-Bolyai Tudományegyetem médiaszakosainak
 Minerva Egyesület Cs. Gyimesi Éva terme, Kolozsvár, Jókai/Napoca utca 16.

2017. 05. 18. 10:00 A magyar sajtó- és médianyelv. Előadás a Babes-Bolyai Tudományegyetem média szakosainak
 Minerva Egyesület Cs. Gyimesi Éva terme, Kolozsvár, Jókai/Napoca utca 16.

2017. 05. 20. 10:00 Beszámoló a 2016. évről. Anyanyelvápolók Szövetsége közgyűlése
 Petőfi Irodalmi Múzeum, díszterem

2017. 05. 20. 10:45 Az írások születése. XX. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
 ELTE BTK Gólyavár, 1088 Bp. Múzeum krt. 4.

2017. 05. 22. 10:00 Doktori védés vezetése (Bogár László: Üzleti retorika)
 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. Alagsori Tanácsterem

2017. 05. 26. 10:00 Czetz János és a magyar Hadnyelvtan. Czetz János 195. konferencia
 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, díszterem, 1101 Bp. Hungária krt. 9--11.

2017. 05. 27. 19:00 Benedek Zsuzsi: Az Óperenciás-tengeren is túl. Gondolatok a magyar nyelvről című könyvének bemutatója Kányádi Sándorral
 Argentin Nagykövetség rezidenciája, 1062 Budapest, Andrássy út 96.

2017. 05. 30. 11:00 Ügyfélbarát kommunikáció (zártkörű)
 OC, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

2017. 06. 03. 10:00 Most már tényleg vége a Gutenberg-galaxisnak... V. Józsa Péter művelődésszemiotikai szimpózium
 Nagyrákos, Polgármesteri Hivatal

2017. 06. 09. 19:00 Tetőtéri esték: Korzenszky Richárddal
 Tihany, apátság

2017. 06. 12. 10:00 Hogyan írjunk érthetően? - A közérthető jogi nyelv és fogalmazás alapjai (zártkörű)
 Szombathelyi Törvényszék/Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/a.

2017. 06. 21. 16:00 Most már tényleg vége a Gutenberg-galaxisnak... A IV. nyelvésztábor megnyitása
 PIM-Kazinczy Múzeum, 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.

2017. 06. 23. 19:30 Körbejárt Föld - vetítettképes előadás, kisfilm Nan Madolról
 PIM-Kazinczy Múzeum, 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11.

2017. 06. 24. 10:00 Arany nélkül. Mi lenne, ha nem lett volna Arany János? IV. Nyelvésztábor
 Magyar Nyelv Múzeuma, Sátoraljaújhely-Széphalom

2017. 06. 30. 10:00 Médianorma. A nyelv közösségi perspektívája konferencia
 Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27. Bartók-terem

2017. 07. 05. 09:00 A reformáció nyelvi hatásai. Országos Honismereti Akadémia
 Sárospatak

2017. 07. 13. 10:00 Netnemzedék, netnyelv. DUE 38. ifjúsági médiatábor, nyilvános előadás
 Lepkeház, Balatonszárszó, József Attila u. 26.

2017. 07. 25. 09:00 A magyar falu sorsa. II. Bihari Nyári Egyetem
 Angéla Hotel, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos u. 51.

2017. 07. 26. 11:00 "Áldott Arany-kor." Arany János nyelve. II. Bihari Nyári Egyetem
 Nagyszalonta, Csonka-torony

2017. 07. 28. 17:00 "Áldott Arany-kor". Arany János nyelve (középiskolai olvasótábor)
 Csengey Dénes Kulturális Központ, Paks

2017. 08. 22. 10:00 Magyarságszimbólumok. 36. anyanyelvi tábor
 Kazinczy Gimnázium, 9021 Győr, Eötvös tér 1.

2017. 09. 15. 17:00 Bolyai Önképző Műhely és a tehetségfejlesztés
 Ceglédfürdői Diáktábor, 2700 Cegléd, Fürdő u. 1. (A Budai út vasútmegálló és a termálfürdő-strand után kb. 300 méterre.)

2017. 09. 21. 14:00 A reformáció hatása a magyar nyelvre. Leánykálvineum Református Tanítóképző Emlékére, Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány, Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézete, Nyelv és Irodalomtudományi Intézete ERŐS VÁRUNK A NYELV konferencia
 Nyíregyházi Egyetem Tanítóképző Intézet. 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.

2017. 09. 22. 14:00 Honnan indult a pálinka? 78. OMÉK, 15 éves a pálinka eredetvédelme (FM Eredetvédelemért Felelős H. Államtitkárság)
 Hungexpo G pavilon, VIP I. 1101 Bp. Albertirsai út 10.

2017. 09. 27. 14:00 Doktori védés vezetése: Tóth Piroska: Kortárs városi gyermekfolklór
 ELTE 1088 Bp. Múzeum krt. 4D.

2017. 09. 28. 18:00 Netkultúra – netkutatás - netnyelvészet. II. János Pál Katolikus Szakkollégium
 ELTE - SEK, 9600 Szombathely, Berzsenyi tér 2. D. ép. fszt. 2.

2017. 09. 29. 15:00 Az idő antropológiája, Semiotica Agriensis, 16.
 EKE, 3300 Eger, Egészségház u. 5.

2017. 10. 06. 10:00 A reformáció nyelvi hatásai. Konferencia a reformáció 500. évfordulóján
 Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27. Bartók-terem

2017. 10. 06. 15:00 Szent László és Várad, a magyar Compostela
 Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Primariei 27. (tervezett)

2017. 10. 20. 14:00 Áldott Arany-kor: Arany János szókészlete: Országos Arany János-emlékverseny, szimpózium
 Kecskemét, Városháza, díszterem, Kossuth tér 1.

2017. 11. 03. 10:00 A magyar nyelv művelődéstörténete. Nyilvános bemutató előadás
 Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Sulyok I. u. 14-16. Amfiteátrum

2017. 11. 06. 10:00 A Biblia és a magyar nyelv. - Gátszakadás. A Biblia nemzeti nyelveken emlékülés
 MNYKNT-iroda, 1072 Bp., Rákóczi út 38. 1/2. 14. kapucsengő

2017. 11. 07. 10:00 Áldott Arany-kor: Arany János szókészlete.
 Gárdonyi Géza ÁI és Gimn., 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b

2017. 11. 09. 19:00 Netkultúra – netkutatás - netnyelvészet. II. János Pál Katolikus Szakkollégium
 ELTE - SEK, 9600 Szombathely, Berzsenyi tér 2. D. ép. fszt. 2.

2017. 11. 10. 15:00 Arany János és a magyar nyelv. Történelmi emlékülés
 EKE Gyakorlóiskola, 3300 Eger, Barkóczy u. 5.

2017. 11. 11. 10:00 Kultúra - nyelv - közösség
 Bencés Diákok Veszprém M.-i Szervezete,Tihanyi Bencés Apátság

2017. 11. 11. 17:00 Áldott Arany-kor: Arany János szókészlete
 Kisfaludy Galéria, 8230 Balatonfüred, Kisfaludy u. 1.

2017. 11. 13. 16:00 Lőrincze-díj, Deme László-ösztöndíjak átadása, laudálás. 6. magyar nyelv napja
 Pesti Vigadó Díszterem, 1051 Budapest, Vigadó tér 2.

2017. 11. 17. 16:00 Az állatok "beszéde". Állati jelek, képek és terek. Jel-Kép-Tér munkacsoport
 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

2017. 11. 23. 18:00 Sprache von Arany János (német nyelvű előadás)
 Ludwig-Maximilians-Universität, Inst. für Finnougristik/Uralistic, 80539 München, Ludwigstr. 31, Zi. 331

2017. 11. 30. 18:00 Netkultúra – netkutatás - netnyelvészet. II. János Pál Katolikus Szakkollégium
 ELTE - SEK, 9600 Szombathely, Berzsenyi tér 2. D. ép. fszt. 2.

2017. 12. 11. 17:30 Kultúra - közösség - nyelv. Mai nyelvi jelenségek
 Értékmegőrzők Szentimrevárosi Egyesülete, Szent Margit Gimnázium, Bp., XI., Villányi út 3. Apor Vilmos-terem

2017. 12. 13. 16:30 A nyelv titkai. Látható és láthatatlan kommunikáció. (A Tudomány és Művészet Kórélettana-sorozat, Rosivall László professzor szervezésében)
 Semmelweis Egyetem NET, 1085 Bp., Nagyvárad tér 4. Barna (Issekutz Béla) terem. Az előadás nyilvános!

2017. 12. 14. 18:00 Netkultúra – netkutatás - netnyelvészet. II. János Pál Katolikus Szakkollégium
 ELTE - SEK, 9600 Szombathely, Berzsenyi tér 2. D. ép. fszt. 2.

2018. 01. 16. 16:00 Modern Hungarian Language
 Delhi Egyetem, India

 

2011-es előadásaim listájához kattintson ide
2012-es előadásaim listájához kattintson ide
2013-es előadásaim listájához kattintson ide
2014-es előadásaim listájához kattintson ide
2015-ös előadásaim listájához kattintson ide
2016-os előadásaim listájához kattintson ide