Hogy gyermekkorom óta miért vonz Berzsenyi, valamint Keresztury Dezső és Takáts Gyula költészete? Újabban pedig Halmai Tamásé? Egyszer megírom. Most Halmai Tamás Takáts Gyuláról szóló könyvét olvasom: Az orfeuszi nádasok felett. Takáts Gyuláról írják: nyugatos formavilág, bukolikus esztétikum, szatirizált idill…; amit Halmai Tamás hangsúlyoz: buddhizmussal, taoizmussal érintkező természetleírás, képzelet színezte keleti világosság, panteisztikusság, keleti szerepminták felől birtokba vett bukolika, mítoszi allúziók, a létezés otthonos szépsége, holisztikus-pánspirituális művészet, asztrálfinom költészet, kontemplációs habitus, meditatív jelenlét…, és: irányokon, irányzatokon túli, misztikus gondolati utak (hasonlóan Hamvas Bélához, Weöres Sándorhoz, Győrffy Ákoshoz, Károlyi Amyhoz, Bertók Lászlóhoz, Fodor Ákoshoz, Acsai Rolandhoz…) Halmai Tamás olvas és tanít. „Sorközt is ír, aki verset.” „A költészet akkor is válaszol, ha nincs kérdés… Takáts Gyula költészete végső soron azt feleli: amit elfogadunk, az felemel. Amibe belenyugszunk, az tüstént megváltozik és megváltoztat. Rajtunk belül állnak a dolgok.”

  • Az Egy a Minden lelke (Vele indul)
  • Velük s velünk csak így, / – ezen az itten át – / teljes az Istent hordozó / és teremtő világ… (Így egész) – dogmák nyűge helyett a ráhagyatkozás, az odaadó derű szentsége
  • A van s a nincs köde egymást fedi (Útjaikról verseim közé)
  • Ha nem süt, akkor is ragyog (Kezén tartotta) – paradoxonba göngyölt evidencia
  • Meghaltak rég mesterei… / És lassan tanítványai… / Kertje előtt, ha jönnek, / néha szólítja valaki. // És aki – annak nyelvén / kevesen értenek… / És amiről – még annyi se. / a mondatok bár fénylenek (Szótár se kell) – nemzedékek/világok/poétikák közti kommunikációs nehézség
  • Akkora csendben ír, hogy rajta át / egy más dimenzió tágul tovább…” (Mintha az köszöntene) – a versírás szakrális aktus
  • a magyarok szótlan magánya (Vad szikláink között)

„Becék jöttek, s kis Bahamák” (A zöldön túli létről)

Somogy, Balaton, szőlőhegy, tuszkulánum.  „Pannon tao? Somogyi panteizmus?”

(Halmai Tamás: Az orfeuszi nádasok felett. Takáts Gyula drangalagi költészete. Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány, Kaposvár, 2023.)

 

Itt hozzászólhat!

Megosztás