„Elítélték a kocsijára ütő biciklis futárt Körúton fellökő sofőrt…”

A mondat nyelvtanilag helyes, viszont sorozatos alárendelésekkel annyira túlzsúfolt, hogy gyakorlatilag felfoghatatlan. Ha elemezzük a sofőr tárgy alá rendelt szószerkezetláncot vagy szószerkezetlépcsőt (a kocsijára ütő biciklis futárt Körúton fellökő), akkor összesen hét szintet különböztethetünk meg. Egy ilyen mondatszerkezetet memóriánk kizárólag hallás útján nem képes megérteni, megjegyezni. A túl sok alárendelés túltömörített, szimultán, azaz mindent egybe zsúfolni kívánó mondatot eredményez. Óvakodni kell tőle!

A Hivatalos nyelvünk kézikönyve című kiadvány már 1978-ban kifogásolta az efféle túltömörített, egyébként pedig még mindig „egyszerű” mondatokat:

  • A mentőszolgálat feladatkörébe tartozik az életmentéssel és betegszállítással kapcsolatos összes tennivalóknak az ország egész területén való ellátásán kívül a társadalom tagjainak kiképzése elsősegélynyújtásra…

És javasolta ennek egyszerűsítését:

  • A mentőszolgálat legfőbb feladata, hogy az ország egész területén ellássa az életmentéssel és betegszállítással kapcsolatos összes tennivalókat; feladatkörébe tartozik ezenkívül…

A többszörös birtokos szerkezet (mint szószerkezetlánc vagy -lépcső) ugyancsak akadályozhatja az értelmezést. A magyar nyelvben a birtokos jelző lehet ragtalan és ragos: a verseny győztese ~ a versenynek a győztese. A Nyelvművelő kéziszótár azt tanácsolja, hogy a többszörös birtokos szerkezetben az utolsó birtokosra mindenképpen tegyük ki a -nak/-nek ragot. Például:

  • a szavazást a képviselőház elnöke igenlő szavazata döntötte el – helyette: a szavazást a képviselőház elnökének igenlő szavazata döntötte el
  • a kerületi önkormányzat oktatásai elnöke beszéde – helyette: a kerületi önkormányzat oktatási elnökének a beszéde

Folytatás a helyorseg.ma oldalon: https://helyorseg.ma/rovat/szempont/dr-balazs-geza-bonyolult-szoszerkezetlepcsok

Itt hozzászólhat!

Megosztás