Heidegger: minden műalkotást saját történelmi világában kell értelmezni, az esztétikai-etikai normák csak egy adott kultúrán belül érvényesek, norma non normat. (13)

Az orosz kultúra története az európai kultúrával folytatott állandó, belső párbeszéd, vita. (17)

Európa az antik filozófia örököse…, Bizánc és az ortodox Kelet a platonista ideatanhoz kapcsolódott. (19)

Ikonfestészet: az ábracivilizáció előbb volt, mint a betűcivilizáció (40)

Kijev az orosz városok anyja, Novgorod az atyja, Moszkva a harmadik Róma (46), Moszkva – Oroszország szíve, Pétervár a feje, Kijev az anyja (65)

A kultúra mélységét a nemzeti múlt adja meg, a nyelv, a hagyomány. (81)

Tolsztoj: az egész Kelet teljesen más úton fejlődött és fejlődik, mint az európai emberiség (92)

Csaadajev: „Oroszország túl hatalmas ahhoz, hogy nemzeti politikát folytasson… felada, hoy a maga idejében megoldja az összes kérdést, amelyekről Európa vitatkozik…” (83)

Fjodorov: Az ember kétszer születik: természetes mődon és önmaga által… Az evolúció egy akaratlan, passzív fejlődés, a reguláció az emer tudatos átalakító tevékenysége (103)

Turgenyev: Vannak korszakok, amikor az irodalom nem lehet pusztán művészet, vannak mélyebb érdekek, mint a költészet (109)

Tolsztoj: Át akarod alakítani a világot? Kezdd önmagaddal. (110)

Gogol: az ember kész átölelni az egész emberiséget, de a testvérét nem öleli át (110)

Raszkolok (ószertartásúak), archaikusok és neológusok (79), kozmopoliták (nyugatosok) és narcionalisták (szlavofilek) (85), nihilisták…

(Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.)

 

Itt hozzászólhat!

Megosztás