2020. JANUÁR

1.kéjgáz

2. bepólázva

3. villanyos vasút, villanyos kocsi (211)

4. hózedli

5. hévmérő (214)

6. appetitórium

7. úgy jóllaktam, mint a gyallai vőlegény (216)

8. aranyidő volt

9. a vénség sömöre

10. tovább élsz már, mint kellene, terhe vagy a földnek, terhe önmagadnak (221)

11. kérdezd ez tőlem tegezve: szeretsz-e?

12. ciceróné

13. Nem kell minden kérdésre felelni, azt mondta a híres pápai professzor, Márton Ferenc, a nagy grammatikus (229)

14. pótboldogság

15. egy szerelmes öreg eléggé tréfás alak, de egy szerelemféltő meg éppen nevetséges (233)

16. turkista nyelvbulvárok: élvezhetnők a mohamedi poligámia előnyeit

17. ritkaság ez a r-es hónapokban (239)

18. szépítélő cimbora

19. elküldi a tikot: hozzon vizet szitában a Balatonról (Kodolányi: Julianus, 11.)

20. malefaktor

21. én magam vagyok la (25)

22. sürrt-forrt a vadméh (28)

23. takarékos szó (31)

24. éjjelbátor, éjjelkórász, éjjelfutó (34)

25. fúrja az oldalát (107)

26. csek-mek-lek végű besenyő szók (166)

27. A barátság a lelkek egyenlősége. (167)

28. barantázó (295)

29. ortályozás (566)

30. rágicsál (799)

31. Atyám vala, ha részög es, de én nem valék fia néki. (827)

FEBRUÁR

1.- Allah adjon neki hosszú életet –

2. sörös rocska

3. evolutio fabulae (CSVM: Dorottya, 9.)

4. Az áldott országba: Somogyba béérve (22)

5. kocsonyába fagyott varasbéka (28)

6. A hamut mamu-nak (28)

7. a szöszt pösz-nek ejti (28)

8. De abban őrajta sem vág ki Dorottya, Hogy néki is kedves még az Ádám botja (29)

9. poszog a sok asszú pöfeteg (35)

10. Lám lett vólna mivel, csak lett vólna kivel (45)

11. zörömböl (64)

12. festett rozsólisos szalmás üveg (77)

13. keletső (napkeleti): túlsó, innenső, végső, hátulsó, első, utolsó, középső (79)

14. hatodik érzés (80)

15. Gángesi kellemes szagtól illatozott (80)

16. baléna – legnagyobb neme a cethalaknak (82)

17. kibeszélhetetlen gyönyörűség (83)

18. Béhozom szokásba (sok már csinálja is), Hogy legényt megkérni merjen a dáma is. (84)

19. Ezért olly gyönyörűk a Somogy dámái, Mert ők a gráciák igaz kópiái. (87)

20. egyepetye (étvány, Mikes: Törökországi levelek, 5)

21. temonda (mendemonda, 15)

22. császár igen kívántam paripán (24)

23. dőlénkezünk, akkor vesszük észre, hogy földindulás (33)

24. gyorgyiánus (georgiai, grúziai. 34)

25. egy erdélyi asszony nem ér-é annyit, mint tíz magyarországi? (Mikes, 39)

26. jó, hogy több füle nincsen kettőnél (39)

27. Az erdélyi vér nem az adomért szolgál, hanem a becsületért (43)

28. alávaló cseléd (beosztott, 44)

29. Rodostó = ostorod (Bercsényi anagrammája, 45)

MÁRCIUS

1. Tökölyi (Thököly, Mikesnél, 46)

2. házas-tüzes (házasulandó) ember (49)

3. úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont (humor, 49)

4. törvényt teszünk a gyúkokra (yúkokra, 52)

5. Halál ellen nincs fű a kertben (56)

6. ugordhatnók (57)

7. olvastam egy régi városról, hogy a lakosoknak mindenkor nevetni kelletett (62)

8. semmit nem mondhattak el nevetés nélkül (62)

9. unadalmas napok (64)

10. sokakot látunk olyanokot, akinek külsőképpen jól vagyon állapotjok, de mégis kedvetlenek, mert az elméjeknek vagyon valamely bajok (64)

11. tartaná közit (köze van hozzá, 66)

12. öreg emberek kalendariumja, akinek ifiú felesége vagyon, hogy miképpen tarthassa meg az egészségét (68)

13. udvaros (udvarias) köszönet (79)

14. Vénus udvarában (81)

15. fülbenmászóval tele a sátorom (84)

16. az ember a fogával ás magának vermet (86)

17. francia nyavalya (hálá mi egészséges erdélyieinknek, nem üsmerünk, 93)

18. könyvet simogatni (olvasni, 100)

19. szarándokok (111)

20. csinált levél vala (111)

23. három sátoros innep (113)

24. szerencsétlennek a szeretete is szerencsétlen (115)

25. az álom mintegy halál (121)

26. Azt tartják, hogy egy ebéd felett négyszer innya elég…

27. az elsőt mi magunkért, a másodikát jóakarónkért, a harmadikát a vigasságért és a negyedikét az ellenségeinkét.

28. Eztet nem tartják a mi édes tündérhazánkban. (129)

29. bánadalommal bánom (130)

30. a mái napot elvesztettem, mert senkivel jót nem tettem (135)

31. Amit elköltöttem, azt elvesztettem. Amit bírtam, azt másnak hadtam, és amit másoknak adtam, azt maradandó helyre tettem. (135)

ÁPRILIS

1. házban megyek (Mikes, 137)

2. gyengeség miatt nem mehetett templomban (139)

3. A tisztségben lévőkre mindenkor balítéletet szoktak tenni. (144)

4. most jut eszemben (144)

5. kezemben adja a számadást (151), híven kezdében adtam (153)

6. bémegyek utána az íróházában (152)

7. sokszor eszedben jutok én neked (152)

8. Rákóczi fia: Legnagyobb fogyatkozást azt találom benne, hogy magyarul nem tud. (103), nem tudja… hogy mi légyen a nemzetihez való szeretet, mert soha a nemzetivel nem társalkodhatott (154), olyan helyet neveltetett, ahol gyűlölik a mi nemzetünket (168)

9. sárgodik (sárgul, 161)

10. A fejedelmet pedig igen nyomorult állapotban tevék a hajóban… (163)

11. szigetekben laknak (164)

12. végét érők Rákóczi Józsefnek (164)

13. Ebben a fejedelemben ami fogyatkozás volt, nem a természettől volt, hanem a neveltetéstől. (165)

14. Az ész pedig tanulás nélkül csak olyan, mint amely föld parlagon áll. (167)

15. idehagyom őket, mint Szent Pál oláhokot (173)

16. az a vigasztalásunk, hogy mások is meghalnak, nem csak mi (177)

17. bémegyen az ember valamely bolgár faluban (179)

18. ne szájjal, hanem szívvel kérjük, mert az emberek a szájat hallgatják meg, de az Isten a szívet tekinti (189)

19. a pornak porrá kell lenni, és boldog az, aki nem az Úrnak, hanem az Úrba hal meg (191)

20. Isten rendeléseiben nincsen haszontalanság (191)

21. nekem minden tüdőm, vesém, májam azt tartja, hogy nem kell a kedves szegény feleséget a kedvetlen, de gazdag feleségért elhadni (10)

22. Jobban szerettem volna káposztásfazék lenni Erdélyben, mintsem kávét ivó fincsája a császárnak (15)

23. A holt ember pedig oly ízetlen, kedvetlen, hogy még a feleségit sem öleli meg (21)

24. nám (lám, 22)

25. Édes néném, egy kevéssé még a káposztánál is jobban szeretlek (24)

26. Vagyok és leszek, aki voltam (103)

27. nyernek rajta, mint Birtók a csíkban (25), nyert is, mint Birtók a csíkban (127), nyertünk, mint Bertók a csíkban (153)

28. szólalatlan víz (Temesi Ferenc: Az utca legjobb kocsmája T6.)

29. csikmákszűrő – mákos csík T7

30. barátfüle T7

MÁJUS

1.darázstészta, smarni…

2.bagolytüdő (főtt aszalt alma) T8

3. rideglegyén T9

4. Vigyázz magadra, mert ha meghalsz, életed egy fontos része megy veszendőbe T14

5. a lókolbásznak is vége van egyszer T14

6. az a fő, ami a fazékba fő T19

7. világfalurossza T21

8. senki se akar jó nevelést, csak jó végbizonyítványt T21

9. 3D-s szagosfilm T24

10. rossztata (prosztata) T28

11. pinagödörük is kilátszik T29

12. a többi népnek nemzetisége van, a magyarnak-írnek-zsidónak félelmei T35

13. az igazán tehetős emberek sokszerelműek T39

14. késvékony fiatalember T41

15. bánatbarna délután T49

16. üres fa vagyok, ami már csak megszokástól zöldell T49

17. Tegyük szárazzá csészéinket! T50

18. napszőke leányhang T52

19. Ha egy normális ember magába néz, nem becsüli sokra önmagát. T53

20. Csak az üresek ismerik magukat T53

21. Az énfölötti az embernek az a része, amely alkoholban oldódik T53

22. Ez élet komédia azok számára, akik gondolkodnak T54

23. És tragédia azok számára, akik éreznek. T54

24. gengszterváltás T55

25. a Dunakanyar festőinek mondott helye T55

26. Ha ez a Hajni tegnap szűz volt, akkor még ma is az T57

27. az orgonánál még mindig Sztálin üldögél T60

28. mit írjon placebóirodalom helyett az ember T60

29. melles-faros és izzadós is T72

30. gondolkodószék T83

31. Rákosmákos T83

JÚNIUS

1.az élet rövid, arra elég, hogy tönkretegyük magunkat T87

2. kortyondi T88

3. Én, mint a legtöbb emlős állat, a színeket sem látom T98

4. péterek pétere, kollégám, s akkor tán barátom is T100

5. Hol gondolnak kutyafáját emlegetve a kutya nemzőszervére? T102

6. fajtiszta korcs T104

7. félelemverejték T125

8. szerelemi fogyatékos T130

9. felhők, Isten gyárának füstje T133

10. virtuózul fújhatja a bíborfurulyát T135

11. Nem akarok iparirodalmat csinálni T139

12. Az erkölcstelenség konzervál T142

13. házasságtörött T149

14. Meg akarom őrizni az indigómat T151

15. ázva beszélte a magyart (A szlovák kalauz) T155

16. mint Rozi a moziban T162

17. A vendéglátó a vendégei foglya T163

18. Mexikó mágikus föld T163

19. London az a pöcegödör, amelybe a Brit Nemzetközösség valamennyi naplopója levezetődik T167

20. banántalan banánköztársaság T175

21. A Balkán kapuja akart lenni – balkáni város lett T180

22. Az egyesülésben a kis dolgok nőnek, a széthúzásban a nagyok kisebbednek T182

23. Akadémellyák, kamrákok, szövetkeztek T83

24. Akadómókusnak, kamratagnak, szövetkezetinek lenni T184

25. auszi (ausztrál) T187

26. Műtét utáni törvényszerű intellektuális Mohács T194

27. cihológus T195

28. állítmányi költő T198

29. Egy páciensnek a családja is páciens… Vagyis türelmes T201

30. itt az ágytál, melyre vágytál T202

JÚLIUS

1.a lábadozás igéi: erőre kap, lábra áll, kilábal, helyrejön, felgyógyul… T204

2. susogó (besúgó) T208

3. Megmentettem az életét, s mivel nem tudta viszonozni, meggyűlölt. T208

4. japcsi (japán) T215

5. önmagára utaló posztmagyar púder T216

6. prózaproli T216

7. szövegösszeomlás T216

8. antinovella T218

9. új kikezdésben mögszólalt T219

10. prémodern T220

11. Azért kell mindig lenéznünk valakit, hogy hihessük, mi vittük valamire a boldogtalanság művészetében T184

12. kézbesítési fikció (kézbesítettnek tekintett felszólítás)

13. nyámrendszer (rokonságrendszer, Románia)

14. szépségápolási szakértő

15. temetkezési tanácsadó

16. perinatális tanácsadó

17. kalandterapeuta

18. tudatos bőrápoló

19. rakija (pálinka az ex-jugoszláv nyelvekben)

20. maszkoz (maszkot visel)

21. a kanyarban se látszik

22. padlóig nyomja a gázt

23. telepjáró (terepjáró)

24. a lecsót főzik vagy sütik?

25. nem mindegy, hogy a nyúl fingik vagy a fing nyúlik

26. bütü

27. aranyiszap (Devecser)

28. Herpály < Érpály (A. Molnár F.)

29. Berettyóújfalu vármegyeszékhely, de nem város

30. faluváros (Nadányi Zoltán)

31. az erkölcs nemcsak morális, hanem fizikai kérdés is (VM)

AUGUSZTUS

1.szemenszedett (elemszilárdulás)

2.nemszeretem

3. nevesincs

4. mitugrász

5. mihaszna

6. hogyishívják

7. úgymond

8. bukjfelszoknya

9. netovább

10. fogdmeg

11. haddelhadd

12. lebúj

13. légyott

14. nebáncsvirág

15. nefelejcs

16. keljfeljancsi

17. hozom (hozomra)

18. találom (találomra)

19. félsz

20. csirkefogó

21. tejbekása

22. tejberizs

23. aludttej

24. kirántott hús

25. becsinált (csirke)

26. borított sertésborda

27. buggyasztott tojás

28. miheztartás

29. eszemiszom

30. félrehely (félreeső hely)

31. gondolom(ra)

SZEPTEMBER

1. járkélő (tiltott ügyekben járkáló) (Fekete István, Tüskevár, 22.)

2.SZTK-doktor (59)

3. kálomista varjú (húst eszik, 65)

5. pápista varjú (böjtöl, 65)

6. vakvarjú (azt mondja: kvak-kvak, 70)

7.lányfehér bőr (78)

8. szelemenfa (79)

9. messzelátó – távcső (81), gukker (138), messzilátó (156)

10. egy nyelve volt, akárcsak a varjaknak, a valóság nyelve (104)

11. tutaj – úszó (118)

12. csukahúsból Gyula-hús lesz (130)

13. mit számít az, hogy hányat mutat az óra? Amennyi van: annyi van. (131)

14. a kis bagoly mondja a nevét: kuvik (148)

15. ne csörtessen, az áldóját (158)

16. olyan buszma az ember gyereke (164)

17. Van rácsám a gunyhónád között (180)

18. nem hajt a török (199)

19. felpucolom (a halat) (200)

20. dehonnen – a gy betűt a vízen hagyta (203)

21. szentnek tisztelték az ilyen fát (217)

22. Szúnyogvárnak is nevezhették volna (217)

23. tavaly halt meg, nyugodjék (218)

24. skatulya túrós rétes (231)

25. lotyogtok (233)

26. akkora volt, mint egy kukoricacső (234)

27. rekettye (241)

28. rövid alsónadrágban – sortban? (245)

29. pücskörésznek a tavon (248)

30. Gyula elgyalázott állapotban (256)

OKTÓBER

1.szapuly (257)

2. összebújtak, mint a szegény ember sovány malacai (258)

3. bunogtak a masinák (261)

4. a takaró alatt is citoráltak (261)

5. kitakaródzott és betakaródzott (266)

6. meglassúdtak a fiúk (280, 291)

7. felszaglálódott (284)

8. foghatós legényke (285)

9. Ne lökődj, Tutajos (301)

10. Hallgatódzó augusztusi reggel volt (303)

11. jellegzetes osztályszag (304)

12. anyátlan csirkék voltak (307)

13. az ízeket nem az étel szüli, hanem az éhség (308)

14. a pára puha párnájában (313)

15. ki örülne annak, ha mindig tele lenne a hasa? (313)

16. barbély (323)

17. azért keres az ember, hogy más is keressen (328)

18. podcast (internetes hírcsatorna)

19. nő (ige, főnév)

20. „esélye sem volt” (hírközhely; mert mindig van esély)

21. csör- gő, -ög, -öge, -eg…

22. edulektus (a  nevelés szókészlete)

23. ausztriacizmus (osztrákság)

24. blogmédia

25. kóka (akác?)

26. vadon élő panda vagy padon élő Vanda

27. nonogám (szex nélküli kapcsolat)

28. a közösségi élet hiánya felütötte a fejét

29. a hős fél és marad, a gyáva fél és elmenekül

30. tűéles (hírközhely)

31. morzsaközösség (szórvány)

NOVEMBER

1. széteső század, széteső nyelv

2. dorombol – dörömböl

3. egy autót szállító autószállítót szállító szállítóautó

4. nem te vagy a legélesebb kés a fiókban

5. te inkább kanál vagy, mint kés

6. a hálóőr maga mögé nyúlt

7. dinka

8. hottentotta

9. sindü (tetőcserép, Göcsej)

10. edd meg leves

11. kabd be főzelék

12. nyomd meg a gombot, kapsz egy libacombot

13. árvíztűrő tükörfúrógép (pangramma)

14. kaucs (dívány, Szerbia)

15. birkabárban bőrkabátban

16. ivarszervet rovartalanít vagy rovarszervet ivartalanít

17. udvarias üldözés

18. udvarias távolságtartás

19. kőtorony, kőtoronyállítás

20. arculatmérnök

21. divatdiéta

22. land-art

23. bari, barinő, barizik (barátkozik)

24. szomszédünnep

25. garázsvásár

26. dacára annak – annak dacára

27. uborka – ugorka

28. engem emerre küldtek MR-re

29. túlhitelezett ingatlan

30. pampog

DECEMBER

1.szemöldökdísz (vakoldatdísz)

2. vakolathím (vakolatdísz)

3. natura artis magistra (a természet a művészet/tudomány tanítója)

4.netrádió

5.infarktot kapott

6. „lyukas hidak”, pl. kilenclyukú híd

7. a retorika nyitott tenyér, a dialógus zárt ököl (Zénón)

8. háromfázisos ganyélémixelő

9. büntetőfékezés

10. újhódik a világ (Krúdy? N. N. 5)

11. édesded, csendesded (60)

12. Kocsma-csillag (27, 54)

13. árny- és ködlovagok (39)

14. cselédeknek családtagsága (52)

15. vasúti állomás (71)

16. szöghaj (76)

17. lacikonyhásné (83)

18. foszóka (82)

19. a fürdővíz megráncolta a bőrt az ujjak hegyén (88)

20. ferdőzik (95)

21. vasúti töltés Zuglóban (98), zuglói Páskál-malomba (102)

22. duttyánokban üldögélni (123)

23. örömcsináló vagyok (124)

24. egyedül kószáltam a réten, az éren (157)

25. akasztófazsír (158)

26. lacibetyárok (160)

27. életbevágó jelentőséget szokás tulajdonítani az elejtett szavaknak (164)

28. töntörgő léptek (174)

29. almárium, pipatórium (176)

30. sült bolond (178)

31. tavaszmúlt ember (181)

Megosztás