A szerelem-erotika-szexualitás viszonyában a szerelem (vágyakozás, odaadás) a legtágabb kategória, a szexualitás pusztán ösztöntevékenység. Az erotika pedig a szerelem művészete (Lutz Röhrich), az ösztöncselekedetnek az individuum számára való kifinomítása, valamint annak játékos, művészi (metaforikus, szimbolikus) átalakítása.  A három fogalom kapcsolatát így ábrázolnám:

általános csoportjellemző, érzelem: szerelem
     nemi érdeklődés, vonzás: erotika
           nemi (testi) kapcsolat: szexualitás

A valamikor ősi, össznépi (szinkretikus) egységben megjelenő szerelem-erotika-szexualitás a történelmi idők során elindult a szétválás útján (a szexualitás maga is multifunkcionálissá lett – Csányi Vilmos), s ezt tükrözik a szerelmi (nép)szokásokban felbukkanó, sokszor egymásnak ellentmondó jelenségek, valamint ezt mutatja a nyelvhasználat is: a valamikori természetes metaforikus nyelv előbb már csak kevesek által értett szimbolikus nyelvvé vált, ma pedig sokak számára érthetetlen, felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, illetve külön nyelvi réteget képeznek a szerelemmel-erotikával-szexualitással kapcsolatos fennkölt, választékos és vulgáris (obszcén) szavak, kifejezések. (Az Erósz nyelvéről szóló tanulmányom megjelenés alatt.)

Itt hozzászólhat!