Különösebb hírverés nélkül, a modern irodalmi trendekhez igazodó címével talán félrevezető módon is született egy történelmi Várad-regény, sőt regénytrilógia, Bökös Borbála A Sárkányos Rend című regényfüzére. Ennek első könyve (a még mindig kicsit félrevezető, vagy inkább a történelmi fantasyk világába bevezető című A sárkánygyík ébredése) valójában felfogható egy 15. századi Várad-regénynek, nem nagy túlzással az Egri csillagok váradi megfelelőjének. Más korban, más történelmi körülmények között, de nagyon hasonló elkötelezettséggel és módszerrel fogott munkához a nagyváradi Bökös Borbála (a Partiumi Keresztény Egyetem tanára) egy Várad-központú történelmi regény megírásához. Választott időszaka a 15. század eleje, amikor Várad Magyarországnak kétségkívül kulturálisan egyik legfontosabb központja volt. A korszak kiemelkedő királya az Anjoukat követő Luxemburgi Zsigmond (1387—1437), aki a magyar történelemben ritkaságszámba menően ötven évig uralkodott és viszonylagos stabilitást teremtett.

Bökös Borbála regényében megelevenednek a XV. század eleji váradi napok: a vár, a székesegyház, a püspöki palota, Szent László király sírja, a Szent László-fürdő, a lovagok világa, a sír körüli búcsú, de egy-két életkép erejéig a városi élet is. Bemutatja a kanonokat: őrkanonok, olvasó kanonok, iskolás kanonok, éneklő kanonok. Föleleveníti és a történetbe ágyazza a sírhoz kapcsolódó legendák közül az istenítéletet (ordalium). A szerző kétségtelenül komoly történeti és művelődéstörténeti kutatást végzett, s ezekre az alapokra építette az értelemszerűen fikciós művét. A Sárkánygyík ébredése 1403 pünkösd havától (májusától) 1408 karácsonyáig tart. A fikciós történet két barát (Gabriel de Sceleus diakónus és Börki András úrfi) megismerkedését, párhuzamos életútját fejti ki, a váradi kezdetek után utaztatja őket, hősies próbákon esnek át, közben szerelmi kalandok esnek meg velük, így kerülnek egyre közelebb Zsigmond udvarához, az áhított karrierhez. Eközen a diakónusból pappá majd püspökké avatott Gabriel erkölcsileg süllyedni kezd, Börki Andrást pedig kikezdik az udvarbeli intrikák. Mindketten a hatalmi harcok sűrűjében találják magukat, ami igencsak próbára teszi a személyiséget. Végül ismét Váradon találkoznak. De a történet még két részen át folytatódik, úgyhogy kár előre az erkölcsi tanulságot levonni.

Bökös Borbála regénye egy történelmi Várad-regény is egyben, és nekem a szülőföld szeretetéről is szól. Jó lenne, ha a mai bihari fiatalok, de a váradiak föltétlenül elolvasnák a Várad alig ismert, megelevenedett múltjába vezető kalandos, mai közönségnek szóló regényt. (Bökös Borbála: A Sárkányos Rend. Első könyv. A sárkánygyík ébredése. Gold Book, 2015. 284 oldal.)

(Hosszabban egy váradi lapban…)

Itt hozzászólhat!

Megosztás