Gyakran kér a Lánchíd rádió, hogy nyelvi ügyekben telefonon nyilatkozzam nekik. Ma a téma Molnos Angéla Magyarító könyvecskéjének 6. kiadása volt, a múlt héten a bullshit (zagyvaság). Pszichológusok kutatták az álintellektuális hülyeséget. Bullshit: olyan mondat, mely betartja a szintaxis szabályait, de nincs különösebb jelentése. Különös feltalálási helyük: közösségi oldalak (sötét bugyrai), életmódmagazinok. Egy példa: Az örök csend az irracionális ideghálózatok szerves tartozéka. – Szóba hozom, hogy a tudomány is tele van bullshittal, pár tucat szóval varázslókkal, illetve a nagyon sekélyes (közhelyes) mondanivalót fellengzős, főleg idegen szavas köntösbe öltöztető szövegekkel. Alan Sokal egyszer lerántotta róluk a leplet, le is leplezte magát és a jelenséget az Intellektuális imposztorok című kötetben. Sokal a Social Text c. lapnak beküldött egy tanulmányt: A határok áttörése: arccal a kvantumgravitáció transzformatív hermeneutikája felé címmel. A szöveg paródia, másként: blabla, bullshit. A szerkesztők-lektorok nem vették észre, közölték. Nyilvánvalóvá vált, amit régóta sejtünk: a király meztelen. Sokal Jean Bricmonttal közös könyvében elemzi néhány posztmodern értelmiségi szövegét. Például: Lacant: felszínes műveltséggel való kérkedés, értelmetlen mondatokkal történő bűvészkedés (54), Kristevát: „ködös elképzelései vannak arról a matematikáról, amire hivatkozik, még ha nyilvánvaló is, hogy nem ismeri az általa használt szavak jelentését” (68), Baudrillardt: „annyira dagályos, amennyire értelmetlen”, „verbális álruha” (188-9), Viriliót: „Ez a bekezdés… a legtökéletesebb példája az írói hasmenésnek… és ha jól látjuk, akkor az égvilágon semmit sem jelent”. (213) Derridánál is találnak alkalmi visszaélést, de mivel nem rendszeres, békén hagyják. (23) Egy következtetés (Feyerabend): „a tudomány és a mítosz közti rokonság megdöbbentő”. (109) A szerzők fölteszik a kérdést: vajon nem egy új vallással állunk szemben? (55) Figyelmeztetés: az eltompult posztmodern gondolatok terjedése nem áll meg az európai filozófiai tanszékek vagy az amerikai irodalomtudományi tanszékek határán… (133) Persze, hogy nem állt meg. Ritkán szólal fel valaki: a király meztelen! Néhány szakember azt írta bizalmasan Sokalnak: (Amerikában vagyunk) szívesen részt vennének szakterületük megtisztításában, ha közben nem vesztik el az állásukat. (16) (Alan Sokal–Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok. Posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal. Második, javított kiadás, Typotex, 2008. 388 o.).

Itt hozzászólhat!

Megosztás