2022. JANUÁR

1. irántami (Petőfi: A helység… 198)

2. fújja a kását (Vagy kásának forrása fazékban?… Ott ember hortyog 199)

3. tökkelütött (199 ~ tökkel üttetett az agya)

4. vaasárnapi délnek utána (202)

5. folyó bor billikomába (203 < ném. willkommen; serleg)

6. kiprémzé szája vidékét (203)

7. hangászkar (203)

8. A háromság más kettese se (204)

9. megnadrágol (204)

10. valamint leereszkedik a pók (207)

11. lágyszivű kántor (207, 211)

12. A nap gombóca piroslott (208)

13. messzely pálinka (208)

14. kocsmai ajtó (208)

15. cintmasina (tűzszerszám)

16. kedvéérti (211)

17. tündéri madár ez (211)

18. isteni tisztelet alkalmával (212)

19. kukorica-gölödin (212)

20. te süldisznó (212)

21. eleblábolt (213)

22. Reszkete minden tagja. Valamint a kocsonya (216)

23. elhurcolta magával, Mint a zsidó a lóbőrt (217)

24. a börtön falában mindenkinek van egy téglája (Galgóczi: Vidravas 71)

25. Milyen rövid az élet, és milyen hosszú egy nap (Goethe)

26. Rongyosköz 87

27. „rohadsarok” 204

28. ha már úgyis meghal az ember, oly mindegy, hogy tízezer évig lesz halott vagy tízezertíz évig 89

29. Kop. pecs. női szöv. kabát… Női bőr félcipő kev. haszn., Kop. pecs. férfi mikádó 89-90

30. Minden óra hosszú, mint egy magyar év (Felvidék: magyar földesuraknál hosszabb volt a munkaidő, mint a szlovák vagy zsidó földbirtokosnál, tehát hosszabb volt az év) 96.

31. rangkórságban és sznobériában szenvedő székesfőváros 108

FEBRUÁR

1.vigyáz a vonalaira 111

2. az otthonom legyen a barátom, ellenségnek ott a világ 114

3. Rákosi elvtárs derékig aranyló búzatáblában áll 116

4. Szent isten, már itt is kezdik? (Lukács?) 124

5. A szerencse a tudományban a tehetség és a szorgalom eredménye 137

6. „A szívnek megvannak a maga indokai, amiket az indokló értelem nem ismer” 150

7. Az egész világegyetem jobbkezes: a nap jobbról balra teszi meg az útját az égen, a hold, az állócsillagok is, s nyilván ezt másolta le az emberiség a saját jobbkezességével, s hogy az óra balról jobbra jár 159

8. kicsi, mint a hangya fasza 160

9. többet tudunk a másik emberről, mint amennyire bizonyítékunk van 160

10. Nem ugyanattól a majomtól származunk 163

11. a visszautasításnál jobb egy felemás kapcsolat 165

12. egy gond éjjel hét másikat ugat fel 173

13. Napóleon: az igazságszolgáltatás nem tökéletes: egy becsületes ember mindig kevés ahhoz, hogy egy gazfickót börtönbe juttasson, két gazfickó pedig mindig elég ahhoz, hogy egy becsületes emberre bilincset veressen, sőt egy becsületes ember ahhoz is kevés, hogy megvédje magát 188

14. ebben az országban gyűlölik a jómódú embereket 192

15. idővel megszűnnek azok a problémák is, amiket az ember nem tudott megoldani 210

16. Goethe szerint egy társadalom civilizációjának a fokát nem a csúcsok jelzik 212

17. Terheinket nem az élet rakja ránk, hanem mi szedjük útközben magunkra 221

18. Gorkij írja: Csak az történt meg, aminek a történetét megírták 231

19. ökörhugyozás 237

20. Si Huang-ti (Első Császár) Kr. e. 213-ban egységes birodalom: elégettetett minden múltra vonatkozó könyvet, a könyvégetőket élve eltemettette 246

21. a tanításban nem az a legtöbb, hogy az ember azt a tudást, amit évtizedes elméleti és gyakorlati munkával megszerzett, továbbadja, hanem… az ember önmagát adja tovább. A személyiségét. A példát… 249

22. fölfedezhető bizonyos összefüggés az emberek jelleme és foglalkozása között 250

23. földbúvár 255

24. a születésnél az asszonyok bábáskodnak, a temetésnél a férfiak 257

25. Aki kiszolgál, az kiszolgáltatott 261

26. Kristály strandfürdő (Rákosfalva)

27. Homokossan tilos a vízbe menni (Kristály strandfürdő)

28. nyerstéglás vámházépület (Kristály strandfürdő)

MÁRCIUS

1.vízikabaré

2.Paskál malom melletti tó

3. velünkszületettség

4. kínzó (Keszthely)

5. giccsmúzeum (Keszthely)

6. Folytatódik az idő

7.trilógia

8.szlöm

9. kolompér

10.Bentor

11. woke (ébredés)

12. cancel culture (zárójelezés)

13. poszthumanizmus

14. BLM

15. kokárda

16. gáz bűze járta át (Gárdonyi: Az öreg tiszteletes 6)

17. vörösesszőke barkó

18.sleppez

19. ünnepez

20.mokány

21. furcsít

22. faképű ember

23.  faarc

24. faember

25. napról napra fogy az esze

26.ölbeli csecsemő

27. parlagi szó

28. kitruccant (a nevetés)

29.az élet nevetett belőle

30.A fővárosban az arc csak fejdísz, céltábla. A vidéken ott ül a lélek is az emberek arcán. (25)

31. hallgatódzott

ÁPRILIS

1. Felöltötte budáját (magyar szabású téli felöltő)

2. kávésház

3.ballagdált

4.lógázta (a kezében)

5. (a leves a tűzön) respedt

6.Ma az atillát teszik be a múzeumba, holnap meg az utolsó magyart.

7. vakaródzott

8. gajmós kezű

9. bagatel-bíró ön?

10. feltruccan

11. havlok

12. megszedelőzködök

13. Mert ha még ötven krajcárt se ad egy magyar névért, akkor én még öt fillért se adok a magyarságáért.

14. bezsákmányol

15. teapárás levegő

16. eszelkedik

17. az Isten elküldi az ő angyalát a szükség órájában

18. In temestate securitas – veszedelemben a segedelem

19. az öreg a második gyermekkorát éli

20. az ötödik kerék ő

21. A falusi ember megszokta…, hogy szüntelen nyitva legyen feje fölött az ég.

22. langyal

23. a kárpitot feleressze (függönyt)

24. a vulkánok is nehezen törnek ki, ha egyszer megöregszenek

25. megtölcséresedik

26. (méhek) nyolcasokat repültek

27. a nyolc boldogság élhető valóság lehet

28. A szeretet boldogít

29. Minden sikerét felülről kapta ajándékba.

30. „egy ajtó bezárul itt a földön és egy ajtó kinyílik ott az égben

MÁJUS

1.acskó (zacskó, Vas megyei szavak)

2.grábla

3.kifűtt

4.szárogató

5.véndő (zsírosbödön)

6.kulló

7.faragó (hegyező)

8.büdösmargit (poloska)

9. kehe (beteg)

10. meg van mekkenve (megbutult)

11. öregit (nagyját)

12. leppül (legyez)

13. gacsiba (göcsörtös)

14. barac (barack)

15. stoki

16. mire menjek? (hányra menjek?)

17. tészta (sütemény)

18. tutul (sír)

19. böszme (buta)

20. méhe (méh)

21. köped (hámlik)

22. főnek (fölfelé)

23. lenek (lefelé)

24. gaborgyás (rosszkedvű)

25. elmehetsz vele (meg fogod bánni)

26. csepőtés (bozótos)

27. csiszál (dörzsölve simogat)

28. geggyül (gondolkodik)

29. fosóka (sárga ringló)

30. megcsiccsen (megsavanyodik)

31. bagócs (bögöly)

JÚNIUS

1.meggráblázza a haját (megfésülködik)

2.töszmörög (lassan csinál valamit, piszmog)

3.pekedli (ételtartó)

4.átlép (átmegy)

5.hattyúdal

6. fapap, fakutya, fajankó, fapina (ügyefogyott, nem tevékeny)

7.zacskó ~ zakcsó

8.kemorecepció, telerecepció

9.energiaközösség

10. pszeudogrammatikai formák (Marsall László)

11.Ez az íz (kiírás valahol Veszprém megyében)

12.térítvevényes (mondja a rádió)

13. Versgép, olvasom, pedig az autóra az van írva: Veresgép

14. főispán

15. vármegye

16. megrágalmazott történelem

17. a könyvtár – közjó

18. tolmácsizmus

19. razzia (a szerbben 1944 után: tömeggyilkosság jelentésben)

20. népellenes mosoly (Várady Tibor)

21. szakmázik

22. óvodáztatás

23. topkedvenc

24. vekeng

25. Örkény István Színház: novellaszerű állítás (mondja az építész)

26. Csiky Gergely Színház: fecsegő, csevegő tér (ezt is mondja)

27. transzakcionális viszony

28. stilárisan tiszta építkezés

29. megezresült a sör

30. kvázitudomány

JÚLIUS

1.menázsi

2.emodzsi

3.koronamodzsi

4.kamodzsi

5.Zamárdi: hőmérő-nap-hullám-hangszóró-zene (beszámoló a Balaton Soundról)

6.lessük, hogy lássuk

7. Az időjárás valószínűleg folytatódik (Fodor Ákos)

8. Tudja mi jár azért, ha hamisan tanúskodik? – Igen, egy autót ígértek érte.

9. gyapot – politikai növény (Kolozsvári Grandpierre Emil)

10. óvodáztatás

11. szakmázik

12. topkedvenc

13. vekeng

14. parizeus

15. megezresül (ezer forintba kerül mostantól)

16. valósághajlítás

17. zsírszörny

18. tudományos beugratás: kacsa, hack

19. Mementum párt

20. főnök – főni

21. betonbrutalizmus (60-as 70-es évek)

22. klímaidiotizmus

23. deszkázik

24. műanyagmentes június

25. Shell töltőállomás szerethető árakkal

26. ünneplős bot

27. Baskó települést (Zemplén) az oroszok máig nem szabadították föl, mert nem találták meg

28. Van egy városunk Igló, de úgy kell a nevét kiejteni, hogy Spisská Nová Ves

29. szociotrágárság

30. internetes nép szava

31. a színház ott ért véget, amikor fapad helyett karosszékekkel lett berendezve (Spiró nyomán)

AUGUSZTUS (Gárdonyi: Egri csillagok)

1.meztelenen (meztelenül) (5)

2.picsogva ült (9)

3. lovas akindzsi (oszmán száguldó alakulat) (9)

4. gömbölyűjére (fenekére) (9)

5. szakállad borzzsírtól fehér (13)

6. dejszen (de hiszen) (13)

7. sajóládi gvárdián (rendházfőnök) (13)

8. kiektetett-baktatott (15)

9. gondolatszökemlés (17)

10. össze ne horgoljon (összehorgol = összeakad, összevitatkozik) (17)

11. pikulázsok neki (pikulázok neki) (23)

12. cobák (comb) (25)

13. Gyamarzsák úr (Jumurdzsák) (25)

14. rézkása (rizs) (29)

15. korpió-férög (skorpió) (29)

16. élőfánk (elefánt) (30)

17. bihal (bivaly) (30)

18. csemcsegetve itták (az aszúbort) (31)

19. két lábát Y-ként szétvetetten (aludt) (31)

20. füle kis ajtója (32)

21. aszab (33)

22. Évica (34)

23. Tyű, kuttyázom adtát (37)

24. Jól értettem. Ha te ezret láttál, akkor csak százan vannak, vagy annyian se (Dobó) (41)

25. bibas terek (47)

26. janicsároda (53)

27. gyaur (nem igazhitű, nem mohamendán) (54)

28. megkiáltott a papnak (57)

29. csahitolt eléjök (57)

30. a disznót sem bántja a török (60)

31. meg-meg visszatért (61)

SZEPTEMBER (Gárdonyi)

1.Nem tudjuk, mért születtünk… 62

2.Némelyek előremennek, és várják azokat, akiknek még dolguk van a földön.

3. a várkapu tártan állt 64, 78

4. bőrturba 73

5. láthatóképpen

6. felcsimpeszkedett

7. belekurkált  a kardjával

8. egy rőf mély

9. piláf, börek, malebi, szörbet 79

10. máriaüveg

11. turba

12. eddig csak délután szopta le magát

13. tarisznyázódva

14. Mindenki bolond, aki nem magyar! 89

15. főmufti

16. rágogatta

17. dervis kereng, kerengő dervis

18. terüldözik

19. topcsi (tüzér)

20. Hallgass, és dögölj le!

21.  mint a macska, mikor fon

22. őrszó

23. koboz

24. meglassúdott 124

25. dzsida

26. jatagán

27. kárpitot emel az út porából 128

28. kereklő nagy márvány vízmedence

29. íjas lakik ottan

30. szagittárius (íjkészítő)

OKTÓBER

1. átértette 132

2. surján legény

3. felhallatszott a fejezés zaja

4. könnytől esőző orca

5. inkább magyar, ha kutya is, mint német, ha angyal is 138.

6. rézkalamáris

7. véletlenformán

8. magaszőrű mezei halandó

9. szíve kallómalomként dobogott

10. Cicus, Vicus gyere hát ide

11. illatvíz

12. a fiú féltében

13. per amorem Dei (az Isten szerelmére) 147.

14. előfogta Gergelyt

15. meggyszínpiros dali-cipők

16. kábuldozik

17. katángszín

18. cirkászi barna fiú (< cserkesz)

19. dercés, reggeli hangon

20. mézes szavakkal

21. ajtónálló feltárta az ajtót

22. hetel (itt fog hetelni rajtunk)

23. szattyáncipő

24. rákszín

25. rézderes

26. kinyalakodik

27. csokjasa, csokjasázták (éljenezték)

28. turbánozik

29. müezzin

30. bosztandzsi

31. pattantyús

NOVEMBER

1. kánun (lant, citera) 169.

2.topcsi

3. váltakoztak az őrök (váltották egymást)

4. dörömbözik

5. cinsíp

6. kászolódik

7. pizáng

8. nekiágaskodik

9. mindjárást

10. szeráj, karavánszeráj

11. csattogott a csincsa

12. rongyos felhők

13. kopár a gondolat

14. kardigé

15. salavári

16. Van olyan gyümölcs, amelyik egy éjjel érik meg 201.

17. elfogad (befogad)

18. duhog

19. göböly

20. zajgás

21. cirtomfák, múzák, katuszok, fügefák

22. tányérnyaló

23. Mi közöd benne?

24. vetett egy virágot, egy cukrocskát a szavában

25. cifrája (refrénje)

26. cserépkanta

27. deli

28. a magyaros ruha voltaképpen török ruha: keleti nép mind a kettő

29. odakutyorodik

30. igazhitűek

DECEMBER

1. az aga azért rikolt, hogy a lélek lekotródják a fejéből a lábába, amíg iszik 221.

2. szpáhi

3. szőrös ördög

4. kócos pemet

5. búsít

6. elsőbben

7. iszák

8. édesanyámasszony

9. elhűsel

10. üstöllést (rögtön, azonnal)

11. megmátyásodott Matyi

12. purdé

13. felburranó verébsereg

14. baksis

15. piaszter

16. mináré

17. bámulatkiáltás

18. kaikos (csónakos)

19. aminő 244.

20. Két magyar csak megfér együtt, de három már bajosan. 250.

21. volt volna

22. örömszemmel

23. mangál

24. patyolatturbán

25. handzsár

26. mohamedánus

27. maruja (marul, kerti saláta)

28. Magyarországba kell indulnom

29. bagolyarc

30. golyhó

31. topcsi (278.)

Megosztás