Van-e ilyen szó, hogy nézgelődik? A szótárban nincs. De sokan mondják. Tájnyelvi adatok vannak rá. Gárdonyi Gézánál többször előfordul (pl. Hosszúhajú veszedelem: „nézgelődtem, hogy hol a tó”, környezetében sok tájnyelvi szó). Vajon hogyan lett a nézből nézgel, nézgelődik? Talán valamiféle szerkezetkeveredés, mert a –gelődik utótag nehezen bontható értelmes szóelemekre?

Nyomozásom eredménye a következő. A néz fontos alapigénk. Ősi szó, volt ideje burjánozni. A népnyelvben ez tetten is érhető: nézdelődik, nézeg (kiejtés szerint: nézektem a könyveket), nézegél, nézegelődés, nézegelődik, nézegélődik, nézeget stb. (Új magyar tájszótár 4/70-71.) Margalits Ede szótárában: nézegél, mint vak Pista a gödörparton.

Már meg is volna az eredmény: nézegelődik (sümegi, kapuvári, pápai adatok) – a második szótag e-je kiesik (ez a kétnyíltszótagos tendencia vagy másként: Horger-törvény): nézgelődik. Ezek szerint ez egy népi alak: néz + og/eg/ög (tartós jelentést alkotó képző, vö. mek-eg, patt-og) + ol/el/öl (tartós jelentésű igéket alkotó képző. vö. csah-ol, kelep-el) + ódik/ődik (visszaható képző). Ez a legvalószínűbb eredet.

Másik lehetőség, hogy a néz-eget és a néz-elődik képzős igék keveredtek. Kevéssé valószínű.

Harmadik lehetőség: van egy nézge főnevünk, eredete homályos, de valamiféle nyelvújítási lehet (nincs benne a nyelvújítási szótárban). Ballagi Mór (1868: 332) szótárában szerepel: egy bizonyos eszköz, melyen keresztől a mérnökök az irányt határozzák meg. Namármost vagy a népi nézegél ~ nézgel igéből lett nézge, avagy valaki megalkotta a néz igéből (talán hasonlóan, mint: a sár – sárog – sárga). Kevéssé valószínű.

Maradjunk annyiban, hogy a köznyelvi nézelődik igének van egy valószínűleg (főleg nyugat-dunántúli elterjedésű) tájnyelvi nézgelődik párja, amely sajátos, dupla, tartós jelentésű képzővel van ellátva, s részben már bevonult az irodalomba is.

Használjuk hát bátran!

Előző nyelvi aprók itt: Rendszerváltás a helyesírásban (17.), Anya hív! (16.), Boldogul kimúlt – szív alakú sírköveken (15.), Piros a vér a pesti utcán (14.), Nem a dallam, hanem a nyelvtan (13.), Áll, mint Katiban a gyerek (12.), Marketinges nyelvi tréfák (11), Egy nap nyelvi hordaléka (10), Letegezés (9), Állatok éjszakája. A frazéma visszacsap (8), Adamtól Zegig (7)…

Itt hozzászólhat!