Temesi Ferenc: Az utca legjobb kocsmája. Válogatott történetekből válogatott idézetek. Igen, történetek. Nem placebóirodalom, nem iparirodalom.

Senki se akar jó nevelést, csak jó végbizonyítványt.

(A halál) kijárat-é vagy bejárat? Vagy egyszörre mindkettő, mint az üzembe…(?)

A többi népnek nemzetisége van, a magyarnak-írnek-zsidónak félelmei.

Az igazán tehetős emberek sokszerelműek.

Üres fa vagyok, ami már csak megszokásból zöldell.

Ha egy normális ember magába néz, nem becsüli sokra önmagát. Csak az üresek ismerik magukat.

Az énfölötti az embernek az a része, amely alkoholban oldódik.

Az élet komédia azok számára, akik gondolnak. És tragédia mindazoknak, akik éreznek.

Ne keresd a boldogságot, mert nem találod, mint öregember az orrán lévő szemüveget.

bár az élet elég rövid, arra elég, hogy tönkretegyük magunkat.

Meglepne, ha az emberek boldogok volnának.

Értékelem a fekete humort, egész a temető kapujáig.

Az erkölcstelenség konzervál.

Megmentettem az életét, s mivel nem tudta viszonozni, hát meggyűlölt.

Az első benyomások irányítják az értelmet.

Ide még ellenség sem kell: elintézzük mi magunkat.

Ha elpusztítjátok a tanyákat, fű fog nőni a városaitokban, az utcákon.

A pénz olyan, mint a tárgya… Ha szétteríted, hasznot hoz, ha fölhalmozod, bűzlik.

Az életnek értelmet kell adni, annál a nyilvánvaló ténynél fogva, hogy nincs értelme.

Saját országodat azért szereted jobban a többieknél, mert mindnyájan gyerekek vagyunk, mielőtt állam-, netán világpolgárok, filozófusok vagy utazók leszünk.

Az egész olyan, mint egy alulról megromlott torta. Akárhány szeletet vágunk is, romlott rész mindenhova jut. Mindenhol ott vannak a tehetségtelenek.

Az egyesülésben a kis dolgok nőnek, a széthúzásban a nagyok kisebbednek…

a dolgok legeslegmélyén jóvátehetetlenül egyedül vagyunk mindannyian.

Akadémellyák, kamrákok, szövetkeztek. Akinek előbb jut eszébe megalakítani, azt fejezi ki vele, hogy mindenki, aki velünk van, az olyan magasan áll, mint mi. A többi ők. Valakit ki kell zárnunk a körből, különben nem lesz semmink. Akadómókusnak, kamratagnak, szövetkezetinek lenni e nélkül mit sem ér.

Az öregkor különben sem betegség, hanem erő és túlélési képesség: győzelem a hányattatásokon, a csalódásokon, a megpróbáltatásokon és a kórságokon. Ahogy egy alkalmazott matematikus barátom mondja, diadal a szavatossági idő fölött.

Vigyázz magadra, mert ha meghalsz, életed egy fontos része megy veszendőbe.

Egy férfi, még ha szelíd ember is, naponta kaparászik pengével a torka körül.

(Scolar, 2019.)

Tetten ért szavak-sorozat (balazsgeza.hu)

 

Itt hozzászólhat!

Megosztás