Bolyais tanítványaimnak – egy közös olvasmány kapcsán: A Behódolás fikciós regény a jövő (2022) évről. Ami felé szaladunk, s nem biztos, hogy jövőre és úgy fog történni, de hogy valami történni fog, az biztos. Polgárháborúra gondolnánk, de dehogy… Kiábrándulás, dekadencia, doktori után egyhangú, élvezetet nem jelentő, de megélhetést biztosító egyetemi oktatás, unalmas karrier, kollégák, egyedüllét és alkalmi, öncélú szex – ilyen a főszereplő élete (a bölcsészeti tanulmányoknak körülbelül semmi értelmük… 15; nyolckor egy majdnem üres terem előtt beszéltem… 25, kinevezések és karriermozgások… 27). A franciaországi választásokon – a baloldal-jobboldal politikai játszóterét meghaladva – győz a Muzulmán Testvériség és elindul egy rendszerváltozás, melyben a mérsékelt muszlim vallásé lesz a főszerep, és nem tűzzel-vassal, hanem belenyugvással, behódolással fokozatosan feláll egy egészen új, nem a gazdaságra és a GDP-re, nem a szociális ellátórendszerekre alapozott, hanem a hagyományokra, vallásra, családra, elrendezett házasságra, privát szektorra, szakmákra alapozott “formális demokrácia”. Az európai elvallástalanodás után új vallás jelenik meg, mely ugyanarra alapoz, amelyre minden vallás, csakhogy valamiért vonzóbb: “a világegyetem magán viseli az intelligens szándék jegyeit” (162), az “iszlám szerint… Isten műve tökéletes, abszolút mestermű” (269). A karizmatikus muszlim vezető (Ben Abbes) egy új Római Birodalmat álmodik meg, Európa súlypontját letolja dél felé… A behódolás önkéntes: “az emberi boldogság csúcsa a teljes behódolás” (269).  És kezdődik egy második, új élet…

  • Egy átlagos nyugati ember élete: Az emberiség nem érdekelt, sőt undorított, egyáltalán nnem tekintettem testvéreimnek az emberi lényeket… (213)
  • Irodalmunk: a szemünk láttára pusztuló Nuygat egyik legfőbb művészete (11)
  • Toynbee elmélete: a civilizációkat nem mások pusztítják el: öngyilkosok lesznek (263)
  • Európa már véget vetett a saját életének (264)
  • A rómaiak biztosan azt hitték magukról, közvetlenül a pusztulásuk előtt, hogy örök életűek… (266)
  • A liberális individualizmus… szétbomlasztotta az olyan átmeneti struktúrákat, mint a haza, a céhek a kasztok, oly mértékben készítette elő saját bukását, amikor nekirontott a legvégső struktúrának: a családnak, vagyis a népszaporulatnak, ami után értelemszerűen eljött az iszlám ideje… (280)
  • Nézzünk szembe az igazsággal: Nyugat-Európa a szétesés, elrothadás olyan szintjére jutott, ahol már nem képes megmenteni önmagát – ennyiben az időszámításunk szerinti V. századi, ókori Rómára hasonlít (285)

Egy másik mű (Obertone: Gerilla) hasonló fikció Franciaország végnapjairól – ő polgárháborút vizionál. Polgárháború vagy behódolás? Az egyik szinte biztos (http://www.balazsgeza.hu/?p=10199).

Valahol mi is (te is én is, benne vagyunk és leszünk).

(Michel Houellebebecq: Behódolás. Magvető, Budapest, 2020. 311 old.)

Itt hozzászólhat!

Megosztás