Bolyai Műhely Alapítvány – Bolyai Önképző Műhely. Pályázat államilag támogatott önképző-tehetségfejlesztő programban való részvételre

A Bolyai Műhely Alapítvány Önképző Műhelye 2000 szeptemberében kezdte meg működését a Bolyai-díj Alapítványhoz kapcsolódva. Fő törekvése a középiskolában és a felsőoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt felmutató középiskolások, egyetemisták számára három éven át havi rendszerességgel (évente 10 alkalommal) ingyenes önképző-tehetséggondozó program nyújtása a következő területen és módszerekkel:

– tudományos, művészeti teljesítmények érzékletes, párbeszédre épülő bemutatásával és feldolgozásával az általános műveltség és az erkölcsi értékek fejlesztése,

– az egyéni és közösségi alkotást segítő képességek kialakítása,

– a személyiségfejlesztést, az önképző és a társas együttműködést szolgáló stratégiák kiépítése.

A végzős hallgatók egy-egy tanulmánykötetben foglalják össze gondolataikat (Esszencia-kötetek).

A foglalkozások főként a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban folynak. A képzést tudományos-kulturális programok egészítik ki.

A 2012-2015. közötti képzési programba felvételivel lehet bekerülni. A jelentkezés feltétele: betöltött 17. életév, középiskolai vagy felsőfokú tanulmányok végzése. Az Önképző Műhely felvett tagjainak vállalniuk kell, hogy a 2012-2015. között minden hónap első szombatján Budapesten a képzésben részt vesznek.

A felvételihez a következő pályázatot (dokumentumokat) kell e-mailben beküldeni:

1. Életrajz (különös tekintettel szakmai eredményekre: tanulmányi versenyek, egyéb aktivitások) (1 lap)

2. Motivációs levél (Mi ösztönöz arra, hogy a Bolyai Önképző Műhely tagja legyek?). A motivációs levelet helyettesítheti egy bármilyen közéleti témát feldolgozó, legföljebb 3 oldalas esszé.

A pályázatokat 2012. május 15-ig kell a következő címekre csatolt fájlként beküldeni: bom@bom.hu, illetve: bom@e-nyelv.hu. A csatolt fájl neve a pályázó neve legyen. A pályázat befogadásáról minden jelentkezőt villámpostacímén értesítünk.

A felvételi beszélgetés várható időpontja: 2012. június 29. A pontos időpontról és helyszínről értesítést küldünk. A felvételi kötetlen beszélgetés egy szabadon választott társadalmi-tudományos-művészeti problémáról.

A felvételi eredményéről 1 héten belül villámpostán értesítést küldünk.

Esetleges pótfelvételi lehetőségről június vagy július folyamán tudunk a fenti címeken tájékoztatást adni.

A képzés 2012. szeptember 14-16. között megrendezendő táborral indul, majd pedig minden hónap első szombatján lesz. További információk: www.bom.hu, www.bolyaimuhely.hu. A képzést a Magyar Állam támogatja.

Prof. dr. Balázs Géza ügyvezető

Pölcz Ádám irodavezető: bom@e-nyelv.hu

Itt hozzászólhat!

Megosztás