„Kenyérhéjmagyarok”. Magyar szórványképek, szórványfölfedezők

2013. november 4. (hétfő) 9.00—19.00

Helyszín: TIT Stúdió Egyesület székháza (1113 Bp., XI., Zsombolyai u. 6.)

Levezető elnök: Pomogáts Béla

9.00 Megnyitó: Juhász Dezső intézetigazgató egyetemi tanár (ELTE)

9.10 Balázs Géza egyetemi tanár, az AK elnöke (ELTE): Összeomlás előtt… A nyelvvesztés színterei és fokozatai

9.30 Pusztay János Príma Primissima Díjas nyelvész, egyetemi tanár (Konstantín Egyetem, Nyitra, Genius Savariensis Szabadegyetem): A finnugor szórványok példája

9.50 Pomozi Péter egyetemi docens (ELTE): Tömbmagyarságból szétszórattatásba. Ipolypásztó példája

10.10 Hódi Sándor pszichológus (Stratégiai Kutatóintézet, Ada): Identitás és szórványosodás

10.30-10.50 Szünet

10.50 Erdélyi Margit egyetemi tanár, dékán (Selye János Egyetem Tanárképző Kar): Az anyanyelvi kultúra megőrzése kisebbségi helyzetben

11.10 Hódi Éva tanár, könyvtáros (Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület, Ada): Nyelvművelés és szórványmagyarság

11.30 Bencze Lóránt ny. egyetemi tanár, főigazgató (Budapest, Zsámbék, Eger): Tékozló fiúk voltunk, akiket már hazasírtak („Bennünket ide állítottak. Állunk” Sík Sándor)

11.50—14.00 Vita, beszélgetés, büfé

Levezető elnök: Hódi Éva

14.00 Pomogáts Béla irodalomtörténész, az AK tiszteletbeli elnöke (Budapest): Többségből kisebbség – kisebbségből szórvány (a temesvári magyarság identitásának átalakulása)

14.20 Bodó Barna politológus, egyetemi docens (Temesvár): A szórvány mint közpolitikai kérdés

14.40 Magyari Sára adjunktus (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Anyanyelv – hangyanyelv – ecet. Avagy a fától fáig-magatartás oktatásstratégiai példája a Bánságban

15.00 Fodor Katalin egyetemi docens (ELTE, KGRE): Torinói magyar szórvány – moldvai csángók jelenkori migrációja (filmvetítéssel, rendezte: Giulio Frizzi)

15.20—15.40  Kávészünet

Levezető elnök: Balázs Géza

15.40 Csicsely Tamás villamosmérnök (Graz): Helyzetkép az ausztriai magyarságról

15.55 Kapantzián Artúr (Melbourne): Helyzetkép az ausztráliai magyarságról

16.10 Bence Lajos költő, újságíró (Szlovénia): Szlovéniai szórványok (muravidéki helyzetkép)

16.25 Zelliger Erzsébet egyetemi docens (ELTE):  „A nyelvváltás útján: Felsőpulya és Velika Piszanica példája”

16.40-17.00 Szünet

17.00 Tóth László és Kocsis Zsuzsa PhD-hallgatók (ELTE): Egyetemi hallgatók tanulmányútjai szórványokba. Tapasztalatok, élmények (vetítés)

17.30 Lukács Csaba újságíró (Magyar Nemzet): Messzire szakadt magyarok – nemzettársaink Chacóban, Argentínában

18.00 Margittai Gábor újságíró, szerkesztő (Magyar Nemzet): Külső magyarok (könyvbemutató, vetítés, beszélgetés)

Együttműködő partnerek: Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport, Magyar Nyelvtudományi Társaság

Fő támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Itt hozzászólhat!

Megosztás