A természetben (növény- és állatvilágban) általános érvényű alapelvek és törvények uralkodnak, amelyek közül sok korábban a szemiotika, ma az új szemiotika, a hálózattudomány felismerése alapján a társadalomra, a kultúrára és a nyelvre is átvihető. Ilyen általános érvényű alapelv a „természet geometriájából” fakadó szimmetria. Görög szó: szün- ’együtt’ + metron ’mérték’: a dolgok közös mértéke; ’együtt-mérhetőség”; helyes arány. A szimmetria: tulajdonság, amely megtalálható a természetben és az emberi alkotásokban. A szimmetria egy szabályosság, valamilyen alapalakzat. A szimmetriaelvek fölfedezése erősíti a természet rendezettségébe vetett hitet. Univerzális jellegű a szimmetria: a világ valamennyi kultúrájában – egymástól függetlenül – megjelenik. A fajok fejlődésével csökken a szimmetria, fokozódik az aszimmetria. Az aszimmetria a szimmetria határesete: nullfoka. A szimmetria ellentéte: aszimmetria. Kérdés, hogy az aszimmetria voltaképpen nem entrópia-e.  De az is lehet, hogy: együttesük az ellentmondás dialektikája.

Az Indiai-óceán partján élő rákok szimmetrikus alakzatokat készítenek a part menti homokba

A fizika szerint a megmaradási tételek valamilyen szimmetriaelvet fogalmaznak meg. Az élőlényekben három szimmetriatípus alakult ki: gömb-, sugaras és bilaterális (kétoldali vagy enantiomorf: ’egymás tükörképi párja’) szimmetria. A hétköznapi ember számára a szimmetria elsősorban a kétoldali vagy tükörszimmetria (egy alakzat geometriai tulajdonságai változatlanok). A tükrözés legősibb jelensége: a víztükör és a visszhang. További szimmetriák: forgás, transzlációs, hasonlósági… Hálózatkutatási szempontból a szimmetria az egymásbaágyazottság jelenségéhez kapcsolható. A szimmetria: evolúciós jelenség. A szimmetriához kapcsolódó „örömérzés” más örömérzésekhez hasonlóan egyfajta evolúciós újraprogramozás. Ha nincs szimmetria, öröm, nem érezzük jól magunkat. Végső soron a szimmetria: rend, szabályosság, kiegyensúlyozottság, kellemesség, harmonikusság, kényelem (!), az aszimmetria: játékosság, mozgalmasság, dinamizmus. A nyelvhasználatban mindkét törekvés kimutatható.

(Konferenciaelőadásom rövid összefoglalója.)

Itt hozzászólhat!